VALÉRIA SCHULCZOVÁ (1975, Bratislava)

Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave absolvovala magisterské štúdium divadelnej réžie a dramaturgie v roku 1999 a v roku 2009 postgraduálne štúdium v odbore divadelné umenie. Ako dramaturgička sa podieľala na viacerých projektoch na Slovensku i v Českej republike (Divadlo Ludus v Bratislave, HaDivadlo v Brne, Divadlo Petra Bezruča v Ostrave, Studio Rubín v Prahe). V súčasnosti sa venuje divadelnej réžii, písaniu textov pre divadlo v tandeme s Romanom Olekšákom, prekladu hier z anglického jazyka a ako scenáristka je podpísaná pod viacerými slovenskými a českými televíznymi projektmi (Za sklomDoktorka KellerováDetektív DušoHorúca krvNevinníOdsúdené). Ako režisérka nadviazala spoluprácu s viacerými divadlami (Činohra SND, Slovenské komorné divadlo v Martine, Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave, Divadlo Na zábradlí v Prahe). Jej profesionálny režijný debut Elektra (VŠMU, Bratislava) sa v roku 2001 zúčastnil na cyperskom The International Festival of Ancient Greek Drama. Inscenácie v jej réžii boli prezentované na festivaloch Dotyky a spojenia v Martine a Bursa International Balkan Countries Theater Festival v Turecku.

 

Charakteristika tvorby:

Režisérku Valériu Schulczovú možno zaradiť k strednej generácii súčasnej slovenskej réžie. Na Slovensku i v Česku je vnímaná ako umelkyňa so širokým záberom vďaka systematickej práci v rozmanitých divadelných a televíznych žánroch. V pozícii režisérky vo veľkej miere uvádza vlastné hry, ktoré napísala v úspešnej tandemovej spolupráci s Romanom Olekšákom (LeniDoktor MacbethRodáci) či s Ivou Volánkovou (BarbínyHra(j)!). Okrem inscenovania vlastných textov sa orientuje najmä na súčasné hry zahraničnej proveniencie (BlackbirdBůh masakruPopcornKrajní meze) či okrajovo aj na diela svetovej klasiky (ElektraRimankaAj múdry schybí), v ktorých možno sledovať silné aktualizácie a reflexiu spoločensko-politickej reality. Témy, s ktorými pracuje pri písaní hier či režijnej tvorbe, obyčajne odrážajú aktuálne spoločenské dianie alebo akcentujú veľké témy svetovej histórie. Žánrovo jednoduchšie divadelné hry by sme v jej inscenačnej spisbe hľadali neúspešne.

Typickou črtou Schulczovej réžií je inscenovanie veľkých tém v komorných divadelných priestoroch a štúdiách, s menej početným hereckým obsadením. S hercami pracuje citlivo, vychádzajúc z ich osobnostných i fyzických dispozícií. Herci pod jej vedením sa zbytočne nápadito nepredvádzajú, ale dôsledne hrajú tému inscenácie, konajú s dobre premyslenou motiváciou a pôsobia pri tom prirodzene až civilne. Takéto remeselné počínanie vyúsťuje u Schulczovej do ideovo ukotvenej a scénicky celistvej inscenácie, s réžiou ktorej divák nie je nútený polemizovať. Ako píšuca režisérka vie veľmi pozorne narábať s pointou divadelných situácií, ustriehnuť gradáciu deja aj charaktery postáv. Je tvorkyňou, ktorá svoje inscenácie nerada vystavuje riskantným režijným či výtvarným exhibíciám, ale stavia na dobre odvedenej remeselnej práci v zmysle syntézy kvalitného dramatického textu, jasne pomenovanej koncepcie a citlivosti pri výbere obsadenia.

 

Súpis réžií:

2001 / VŠMU, Bratislava / Sofokles: Elektra

2002 / Štúdio 12, Bratislava / Iva Volánková: Minach

2002 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Knut Humsun, Šimon Dlouhý: Hlad

2004 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Iva Volánková, Valéria Schulczová: Hra(j)!

2004 / HaDivadlo, Brno, Česká republika / Witold Gombrowicz: Yvonna, princezna Burgundánská

2004, 2006 / Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Česká republika / Ben Elton: Popcorn

2005 / Divadlo Na zábradlí Praha, Česká republika / Iva Volánková, Valéria Schulczová: Barbíny

2009 / Západočeské divadlo Cheb, Česká republika / William Mastrosimone: Krajní meze

2011 / Západočeské divadlo Cheb, Česká republika / Yasmina Reza: Bůh masakru

2013 / Činohra SND / Roman Olekšák, Valéria Schulczová: Leni

2014 / Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava / Roman Olekšák, Valéria Schulczová: Doktor Macbeth

2014 / Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava / Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Aj múdry schybí

2015 / SKD, Martin / David Harrower: Blackbird

2016 / ŠD Košice / Alberto Moravia, Roman Olekšák, Valéria Schulczová: Rimanka

2016 / Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava / Petr Zelenka: Job Interviews

2017 / Divadlo v Řeznické, Praha, Česká republika / Valeria Schulczová, Roman Olekšák: Sametová noc

 

Súpis divadelných hier:

Stačí povedať NIE! (1999, spolu s Petrom Kubom)

Hra(j)! (2004, spolu s Ivou Volánkovou)

Barbíny (2005, spolu s Ivou Volánkovou)

Leni (2013, spolu s Romanom Olekšákom)

Doktor Macbeth (2014, spolu s Romanom Olekšákom)

Rodáci (2016, spolu s Romanom Olekšákom)

 

Preklady:

David Harrower: Blackbird

Nicholas E. Baehr: Incident

Simon Stephens: Herons/Volavky

Iva Volánková: Minach

Petr Zelenka: Job Interviews

 

Ocenenia:

2003 / Cena MAX na Pražskom divadelnom festivale nemeckého jazyka za inscenáciu Top Dogs (dramaturgia: Valéria Schulczová)

2014 / DOSKY – Cena v kategórii Najlepší ženský herecký výkon sezóny pre herečku Zdenu Studenkovú v inscenácii Leni

2016 / 1. miesto v súťaži The Beverly Hills Screenplay Contest v kategórii divadelných hier za hru Leni (autormi sú Valéria Schulczová a Roman Olekšák)

 

Znalosť cudzích jazykov: anglický jazyk

 

Video z inscenácií:

Leni, 2013

archív Slovenského národného divadla, Bratislava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=LVFj999jZow

 

Blackbird, 2015

archív Slovenského komorného divadla Martin

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=uljG9GeYhUY

 

Job interviews, 2016

archív Mestského divadla P. O. Hviezdoslava

Video nájdete na tomto linku: www.youtube.com/watch?v=O2iqkd9drBQ

A
A
A
.