Dokumentácia

 

Zbierkotvorná činnosť sa sústreďuje na materiály viažuce sa k histórii a súčasnosti divadelného umenia a divadelnej kultúry na Slovensku a tiež na dokumenty súvisiace s činnosťou slovenských osobností pôsobiacich v divadelnej kultúre v zahraničí. Materiály sú systematicky triedené do zbierok, ktorých spracovanie sa riadi pravidlami internej smernice o odbornej správe fondov a zbierok Divadelného ústavu a ich sprístupňovanie pravidlami bádateľského, výpožičného a študijného poriadku jednotlivých odborných pracovísk Divadelného ústavu. Všetky zbierky a fondy sú sprístupnené verejnosti v bádateľni Divadelného ústavu vo forme prezenčného štúdia.

A
A
A
.