Bádateľňa a študovňa

Vážené bádateľky, vážení bádatelia,

bádateľňa Divadelného ústavu bude pre verejnosť opätovne otvorená od 5. mája 2021 v obmedzenom režime, a to každý pondelok a stredu v čase od 9.00 do 16.00 hod.

Vstup do bádateľne a štúdium archívnych materiálov je možný za týchto podmienok:
-    bádateľ sa vopred objedná na konkrétny termín (dátum a čas štúdia);
-    objednať sa dá mailom alebo telefonicky

katarina.svabikova@theatre.sk, 02/20487310,
alzbeta.vakulova@theatre.sk, 02/20487305,
adam.krizan@theatre.sk, 02/20487303;

-    maximálny počet bádateľov v bádateľni je 2 bádatelia a 1 pracovník Divadelného ústavu;

-    vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu sa riadia aktuálnymi hygienickými opatreniami a aktuálne sú možné len s negatívnym testom na COVID-19 (dobu platnosti testu určujú hygienické nariadenia);

-    vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu sú možné len s respirátorom s klasifikáciou najmenej FFP2 bez výdychového ventilu.
 

Venujte prosím pozornosť a dôsledne si prečítajte Hygienické opatrenia pri obmedzenej prevádzke archívu, múzea a dokumentácie Divadelného ústavu.

Ak sa nemôžete dostaviť na dohodnutú dobu, informujte nás o zrušení rezervácie vopred (aspoň s 24-hodinovým predstihom).

Pri návšteve bádateľne je nutné vyplniť Dotazník návštevníka pred vstupom do bádateľne a videotéky. Dotazník je dostupný TU alebo priamo v bádateľni.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu.
 

Otváracie hodiny

Pondelok: 9:00 - 16:00

Utorok: nestránkový deň

Streda: 9:00 - 16:00

Štvrtok: nestránkový deň 

Piatok: nestránkový deň

Kontakt a objednávky

Bádateľňa:
02/20487 350

Knižničné fondy: 
kniznica@theatre.sk, 02/20487 301

Zbierky galerijnej a múzejnej hodnoty: 
miroslav.daubrava@theatre.sk, 02/20487 302
adam.krizan@theatre.sk, 02/20487 303

Špecializovaný archív DÚ (archívne fondy a zbierky): 
katarina.svabikova@theatre.sk, 02/20487 310
beata.pinterova@theatre.sk, 02/20487 312

Dokumentačné fondy: 
zuzana.nemcova@theatre.sk, 02/20487 306
alzbeta.vakulova@theatre.sk, 02/20487 305
katarina.vozarova@theatre.sk, 02/20487 304

Audiovizuálne fondy: 
marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 314

Zbierka digitálnych dokumentov: 
barbora.gvozdjakova@theatre.sk, 02/20487 308

Materiály z Verejného špecializovaného archívu, Múzea DÚ a Zbierky audiovizuálnych záznamov sú k nahliadnutiu iba na základe osobného dohovoru.
V súvislosti s novelizáciou zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, je žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom na účel historického výskumu alebo iného vedeckého výskumu podľa §12, ods. 6 povinný predložiť písomné potvrdenie subjektu, pre ktorý výskum realizuje.
Predloženie písomného potvrdenia je povinné aj pri žiadosti o prístup k štúdiu dokumentačných zbierok Divadelného ústavu pre všetkých bádateľov vrátane študentov stredných a vysokých škôl.

 

Publikácie Divadelného ústavu
A
A
A