Databázy Divadelného ústavu

Clavius
je On-line katalóg knižnice Divadelného ústavu v Bratislave.

On-line katalóg Claviu je prístupný na adrese http://lib.theatre.sk/katalog/

 

eTHEATRE.SK 
je informačná online databáza Divadelného ústavu, prístupná pre verejnosť z webstránky Divadelného ústavu. Predstavuje elektronický archív inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku.

Databáza je prístupná na adrese etheatre.sk

  • eTHEATRE.SK je postavená na štyroch základných dátových súboroch – INSCENÁCIE, OSOBNOSTI, DIVADLÁ A INŠTITÚCIEUDALOSTI A PODUJATIA.
  • Súbor INSCENÁCIE zachytáva základné údaje o všetkých inscenáciách profesionálnych divadiel, pôsobiacich na Slovensku od roku 1920, teda od založenia Slovenského národného divadla. Obsahuje dátum premiéry, súpis tvorcov aj obsadenia, prípadne fotografickú dokumentáciu a záznamy o ďalších súvisiacich dokumentoch.
  • Súbor OSOBNOSTI obsahuje mená všetkých divadelných tvorcov, ktorí sa podieľali na zrode a reprízovaní inscenácií. Osobnosť je identifikovaná základnými údajmi – dátumom a miestom narodenia, prípadne úmrtia, pohlavím, kultúrnou identitou a kvalifikátorom základnej a ďalších umeleckých profesií.
  • Súbor DIVADLÁ A INŠTITÚCIE zachytáva pôsobnosť profesionálnych slovenských divadiel dnes, vrátane ich predchodcov od roku 1920.
  • Súbor UDALOSTI A PODUJATIA informuje o zájazdoch, hosťovaniach a festivaloch divadiel, inscenácií aj jednotlivcov.
A
A
A