Pripravujeme

Plánované výstavy na rok 2022

  • Tanečné duetá – legendárne tanečné páry na baletných scénach, mapovanie zakladateľskej generácie baletných sólistov.
  • Kostýmová výtvarníčka Irena Schanerová – výber z diela.
  • Bienále divadelnej fotografie – súťažná prehliadka divadelnej fotografie (spojené ročníky).
  • Faust v bábkovom divadle – inscenačná podoba faustovskej tradície (v spolupráci s festivalom Bábkarská Bystrica).
  • Ján Palárik – 200. výročie narodenia (v spolupráci s Divadlom Jána Palárika Trnava)
  • Pražské Quadriennale 2023 – prípravná fáza projektu.
A
A
A
.