Pripravujeme

V roku 2021 pracujeme na príprave niekoľkých nových výstav a taktiež chceme participovať ako partneri pri iných výstavných projektoch.

V druhom polroku 2021 by sme chceli pripraviť výstavy venované:

- osobnosti dramatika Ivana Bukovčana k jeho 100. výročiu narodenia
- a k dvadsiatemu výročiu založenia Štúdia 12 – divadelnej platformy Divadelného ústavu.

Ako partneri by sme sa radi podieľali na vzniku výstavy venovanej Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, ktorú pripravuje Mestská knižnica mesta Piešťany k tohtoročnému 100. výročiu jeho úmrtia.

A
A
A