Pripravujeme

Plánované výstavy na rok 2023

  • Pražské Quadriennale 2023 – realizačná fáza projektu.
  • Medziobjekty Aleša Votavu v spolupráci s GMB
  • Víťaz Bienále divadelnej fotografie
  • 30. rokov SR – slovenská identita v inscenáciách po roku 1993
  • Miloš Pietor (90. výročie narodenia)
A
A
A
.