Pripravujeme

Plánované výstavy na rok 2024

  • Redizajn a doplnenie výstavy Jozef Gregor Tajovský
  • Výročie Martinského divadla 
  • Výročie Zvolenského divadla 
  • Výročie Zámockých hier zvolenských
  • Bienále divadelnej fotografie 2024 (6. ročník)
  • Karol Tóth – výstava z pozostalosti
  • Peter Dvorský – prípravná fáza výstavy 
  • František Zvarík – prípravná fáza výstavy 
A
A
A
.