Pripravujeme

Plánované výstavy na rok 2022

  • Osobnosti operenej réžie – Július Gyermek, Branislav Kriška, Miroslav Fischer (kolektívna výstava).
  • Tanečné duetá – legendárne tanečné páry na baletných scénach, mapovanie zakladateľskej generácie baletných sólistov.
  • Kostýmová výtvarníčka Irena Schanerová – výber z diela.
  • Scénograf Tomáš Berka – výber z  plagátovej tvorby.
  • Bienále divadelnej fotografie – súťažná prehliadka divadelnej fotografie (spojené ročníky).
  • Faust v bábkovom divadle – inscenačná podoba faustovskej tradície (v spolupráci s festivalom Bábkarská Bystrica).
  • Ján Palárik – 200. výročie narodenia (v spolupráci s Divadlom Jána Palárika Trnava)
  • Štúdio L+S – 40 rokov od založenia divadla (v spolupráci so Štúdiom L+S).
  • Grafika v klasickom románe – klasický dramatický text v komixovej verzii (v spolupráci s ŠUP J. Vydru).
  • Pražské Quadriennale 2023 – prípravná fáza projektu.
A
A
A
.