Klasika v grafickom románe

Európsky projekt Classics in the graphic novel  Klasika v grafickom románe

Divadelný ústav sa zapojil do medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe, ktorý je realizovaný s podporou Európskej únie v rámci programu Kreatívna Európa. Tri európske kultúrne inštitúcie – Divadelný ústav (Slovensko), Slovinský divadelný inštitút (Slovinsko) a Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského (Poľsko) – sa stali spolupracovníkmi pri tvorbe pilotného modelu kultúrneho vzdelávania na stredných školách prostredníctvom grafického románu – komiksu.

Jeho hlavným cieľom je podnietiť vzťah cieľovej skupiny – študentov stredných škôl – k divadlu prostredníctvom grafických románov. Knižný komiks by sa mohol stať  vhodným prostriedkom, ako osloviť potenciálnych mladých divákov a priblížiť im klasické dramatické texty pútavou a zrozumiteľnou formou.

Výsledkom bude séria troch grafických románov v troch európskych jazykoch. Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského (Poľsko) do komiksovej podoby spracuje tragický konflikt rozumu a citu. Legendárny príbeh, ktorý antický dramatik Sofokles zachytáva vo svojom diele Antigona. Slovinský divadelný inštitút (Slovinsko) pripravuje divokú  komiksovú hru Kráľ Ubu. Bizarný príbeh moci, ktorý vo svojej dobe otočil naruby kultúrne konvencie, z pera Alfreda Jarryho.

Divadelný ústav (Slovensko) v rámci európskeho projektu pripravuje najznámejší ľúbostný príbeh všetkých čias Rómeo a Júlia od Williama Shakespeara. Jeho autorom je výtvarník Juraj , ktorý pracoval s adaptáciou textu Daniela Majlinga. Finálna podoba všetkých verzií komiksu však vznikne  ako výsledok spolupráce širšieho tímu počas špeciálnych stretnutí, na ktorých sa budú môcť k predloženým návrhom výtvarníkov vyjadrovať aj reprezentanti mladej generácie vybraných skupín zúčastnených krajín. Vzájomná tvorivá interakcia by dokonca mala byť v ďalšej fáze podporená aj spoločnými seminármi na medzinárodných workshopoch.

Grafický román ako žáner v poslednom období opätovne získava výraznú popularitu, zvlášť u tínedžerov a mladých dospelých.  Preto by sa séria komiksov – grafických  románov – mohla stať dokonalým prostriedkom, ako osloviť mladých divákov  a podporiť ich vzťah k umeniu i divadlu.

Viac informácií nájdete na www.slogi.si/en/classicsinthegraphicnovel/ 

 

*Projekt je financovaný v rámci EÚ schémy Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.

A
A
A