Klasika v grafickom románe

Európsky projekt Classics in the graphic novel  Klasika v grafickom románe

Divadelný ústav sa zapojil do medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe, ktorý je realizovaný s podporou Európskej únie v rámci programu Kreatívna Európa. Tri európske kultúrne inštitúcie – Divadelný ústav (Slovensko), Slovinský divadelný inštitút (Slovinsko) a Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského (Poľsko) – sa stali spolupracovníkmi pri tvorbe pilotného modelu kultúrneho vzdelávania na stredných školách prostredníctvom grafického románu – komiksu.

Jeho hlavným cieľom je podnietiť vzťah cieľovej skupiny – študentov stredných škôl – k divadlu prostredníctvom grafických románov. Knižný komiks by sa mohol stať  vhodným prostriedkom, ako osloviť potenciálnych mladých divákov a priblížiť im klasické dramatické texty pútavou a zrozumiteľnou formou.

Výsledkom bude séria troch grafických románov v troch európskych jazykoch. Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského (Poľsko) do komiksovej podoby spracuje tragický konflikt rozumu a citu. Legendárny príbeh, ktorý antický dramatik Sofokles zachytáva vo svojom diele Antigona. Slovinský divadelný inštitút (Slovinsko) pripravuje divokú  komiksovú hru Kráľ Ubu. Bizarný príbeh moci, ktorý vo svojej dobe otočil naruby kultúrne konvencie, z pera Alfreda Jarryho.

Divadelný ústav (Slovensko) v rámci európskeho projektu pripravuje najznámejší ľúbostný príbeh všetkých čias Romeo a Júlia od Williama Shakespeara. Jeho autorom je výtvarník Juraj Martiška, ktorý pracoval s adaptáciou textu Daniela Majlinga. Finálna podoba všetkých verzií komiksu však vznikne  ako výsledok spolupráce širšieho tímu počas špeciálnych stretnutí, na ktorých sa budú môcť k predloženým návrhom výtvarníkov vyjadrovať aj reprezentanti mladej generácie vybraných skupín zúčastnených krajín. Vzájomná tvorivá interakcia by dokonca mala byť v ďalšej fáze podporená aj spoločnými seminármi na medzinárodných workshopoch.

Grafický román ako žáner v poslednom období opätovne získava výraznú popularitu, zvlášť u tínedžerov a mladých dospelých.  Preto by sa séria komiksov – grafických  románov – mohla stať dokonalým prostriedkom, ako osloviť mladých divákov  a podporiť ich vzťah k umeniu i divadlu.

Viac informácií nájdete na www.slogi.si/en/classicsinthegraphicnovel/ 


*Projekt je financovaný v rámci EÚ schémy Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.


Vybrané projektové aktivity, realizované Divadelným ústavom:

Medzinárodný webinár a workshop na tému adaptácia dramatického textu do podoby grafického románu (W. Shakespeare: Romeo a Júlia), jún 2020, Štúdio 12 Bratislava (https://www.theatre.sk/node/1964)

Výstava Romeo a Júlia v grafickom románe, o vzniku výstavy: (https://www.theatre.sk/vystavy/divadelna-galeria/svet-v-zrkadle-divadla/romeo-julia-v-grafickom-romane)

Výstava Romeo a Júlia v grafickom románe, pozrite si ukážky spracovania komiksu Romeo a Júlia v podaní študentov Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru: (https://www.theatre.sk/node/2237)

Výstava Romeo a Júlia v grafickom románe, Mestská knižnica Piešťany, 10-11/2020: (https://www.theatre.sk/en/node/2259)

Workshop Antigona v grafickom románe, február 2022, Štúdio 12 Bratislava (https://www.theatre.sk/node/3385

Dvojdielny workshop Romeo a Júlia, pripravený v rámci vzdelávacieho programu projektu v pilotnej 1. G triede Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave, apríl-máj 2022:  https://www.theatre.sk/node/3663 

Dvojdielny workshop Romeo a Júlia v prezentačnom videu:  
(https://www.youtube.com/watch?v=mcCOrjamAI4&t=53s)

Výstava Romeo a Júlia v grafickom románe, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave, 5-6/2022: https://www.theatre.sk/node/3665

Výročné 2-dňové stretnutie partnerov projektu a študentská rezidencia, máj 2022, Bratislava: https://www.theatre.sk/node/3664 

Antigona v grafickom románe - interná prezentácia spracovania Sofoklovej tragédie do komiksovej podoby v podaní študentiek Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, jún 2022, Štúdio 12: https://www.theatre.sk/node/3666

Výstavy Antigona / Romeo a Júlia v grafickom románe, Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, 9-10/2022: https://www.theatre.sk/node/3786

Workshop Divadelná klasika v grafickom románe, pre pedagogičky stredných škôl o aplikácii metód dramatickej výchovy do vyučovania za základe komiksu Romeo a Júlia, Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, 9/2022: https://www.theatre.sk/node/3788

Výstava Antigona v grafickom románe, Mestská knižnica Piešťany – Kolonádový most, 10-11/2022: https://www.theatre.sk/node/3869

Workshopy Romeo a Júlia v grafickom románe a konferenčný príspevok o vzdelávacom aspekte projektu Klasika v grafickom románe v rámci konferencie Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy v Divadle Viola v Prešove, november 2022: https://www.theatre.sk/node/3955

Workshop Antigona v grafickom románe, pre Strednú odbornú školu pedagogickú v Turčianskych Tepliciach, január 2023, Štúdio 12 Bratislava: https://www.theatre.sk/node

Prednášky na tému Alfréd Jarry a Kráľ Ubu pre stredné školy, február 2023, Štúdio 12 Bratislava: https://www.theatre.sk/node

Workshop Romeo a Júlia v grafickom románe pre Gymnázium J. Hronca v Bratislave, marec 2023, Štúdio 12: https://www.theatre.sk/node/4279 

Worshop Kráľ Ubu v grafickom románe, pre Strednú odbornú školu pedagogickú na Bullovej 2 v Bratislave, apríl 2023, Štúdio 12: https://www.theatre.sk/node/4280 

Workshop Romeo a Júlia v grafickom románe, pre pedagógov ZŠ, SŠ a LDO ZUŠ o aplikácii metód dramatickej výchovy na základe rovnomenného komiksu, apríl 2023, Domu kultúry Šaľa: https://www.theatre.sk/node/4281 

Výročné stretnutie partnerov projektu a študentská rezidencia, apríl 2023, Varšava: https://www.theatre.sk/node/4282 

Kráľ Ubu v grafickom románe - interná prezentácia spracovania známej hry Alfreda Jarryho do komiksovej podoby v podaní študentiek a študentov 3. ročníka odboru Grafický dizajn Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, máj 2023, Štúdio 12: https://www.theatre.sk/fotogaleria/interna-prezentacia-vystavy-kral-ubu-v-grafickom-romane 

 

A
A
A
.