Klasika v grafickom románe

Európsky projekt Classics in the graphic novel  Klasika v grafickom románe

Divadelný ústav sa zapojil do medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe, ktorý je realizovaný s podporou Európskej únie v rámci programu Kreatívna Európa. Tri európske kultúrne inštitúcie – Divadelný ústav (Slovensko), Slovinský divadelný inštitút (Slovinsko) a Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského (Poľsko) – sa stali spolupracovníkmi pri tvorbe pilotného modelu kultúrneho vzdelávania na stredných školách prostredníctvom grafického románu – komiksu.

Cieľom projektu je podnietiť vzťah študentiek a študentov stredných škôl k divadlu s pomocou grafických románov, osloviť potenciálnych mladých divákov a priblížiť im klasické dramatické texty pútavou a zrozumiteľnou formou.

Do komiksovej podoby partneri spracovali tri kľúčové svetové drámy z rôznych období: poľský autor komiksov a kníh pre deti Daniel Chmielewski pre Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského pracoval na osudovej tragédii Antigona antického dramatika Sofokla. Vizuálny umelec Ciril Horjak alias dr. Horowitz pre Slovinský divadelný inštitút stvárnil hru Kráľ Ubu, bizarný príbeh moci z pera Alfreda Jarryho, ktorý vo svojej dobe otočil naruby kultúrne konvencie. V bratislavskom Divadelnom ústave sa do komiksovej podoby spracoval najznámejší ľúbostný príbeh Romeo a Júlia Williama Shakespeara. Jej autorom je výtvarník a ilustrátor Juraj Martiška, ktorý pracoval s adaptáciou textu Daniela Majlinga.

Finálna podoba všetkých verzií komiksu vznikla ako výsledok spolupráce širšieho tímu počas špeciálnych stretnutí, na ktorých sa k predloženým návrhom výtvarníkov vyjadrovali aj reprezentanti mladej generácie vybraných skupín zúčastnených krajín. V každej krajine sa zároveň v spolupráci s partnerskými strednými školami vytváral sprievodný pedagogický program. V rámci neho v Divadelnom ústave vznikli tri modelové workshopy a metodiky pre stredné školy, naviazané na každý z grafických románov. 

Všetky tri grafické romány v slovenskom jazyku si môžete zakúpiť v IC PROSPERO a v slovenských knižných sieťach.

 

 

 

 

 

 

Celú sériu troch grafických románov so špeciálnou zľavou nájdete iba v IC PROSPERO.

 

Medzinárodná stránka projektu: www.slogi.si/en/classicsinthegraphicnovel/ 


*Projekt je financovaný v rámci EÚ schémy Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.

V prípade záujmu o workshopy pre študentské skupiny kontaktujte koordinátorku projektu Dominiku Zaťkovú: dominika.zatkova@theatre.sk.


Vybrané projektové aktivity, realizované Divadelným ústavom:

Medzinárodný webinár a workshop na tému adaptácia dramatického textu do podoby grafického románu (W. Shakespeare: Romeo a Júlia), jún 2020, Štúdio 12 Bratislava (https://www.theatre.sk/node/1964)

Výstava Romeo a Júlia v grafickom románe, o vzniku výstavy: (https://www.theatre.sk/vystavy/divadelna-galeria/svet-v-zrkadle-divadla/romeo-julia-v-grafickom-romane)

Výstava Romeo a Júlia v grafickom románe, pozrite si ukážky spracovania komiksu Romeo a Júlia v podaní študentov Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru: (https://www.theatre.sk/node/2237)

Výstava Romeo a Júlia v grafickom románe, Mestská knižnica Piešťany, 10-11/2020: (https://www.theatre.sk/en/node/2259)

Workshop Antigona v grafickom románe, február 2022, Štúdio 12 Bratislava (https://www.theatre.sk/node/3385

Dvojdielny workshop Romeo a Júlia, pripravený v rámci vzdelávacieho programu projektu v pilotnej 1. G triede Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave, apríl-máj 2022:  https://www.theatre.sk/node/3663 

Dvojdielny workshop Romeo a Júlia v prezentačnom videu:  
(https://www.youtube.com/watch?v=mcCOrjamAI4&t=53s)

Výstava Romeo a Júlia v grafickom románe, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave, 5-6/2022: https://www.theatre.sk/node/3665

Výročné 2-dňové stretnutie partnerov projektu a študentská rezidencia, máj 2022, Bratislava: https://www.theatre.sk/node/3664 

Antigona v grafickom románe - interná prezentácia spracovania Sofoklovej tragédie do komiksovej podoby v podaní študentiek Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, jún 2022, Štúdio 12: https://www.theatre.sk/node/3666

Výstavy Antigona / Romeo a Júlia v grafickom románe, Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, 9-10/2022: https://www.theatre.sk/node/3786

Workshop Divadelná klasika v grafickom románe, pre pedagogičky stredných škôl o aplikácii metód dramatickej výchovy do vyučovania za základe komiksu Romeo a Júlia, Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, 9/2022: https://www.theatre.sk/node/3788

Výstava Antigona v grafickom románe, Mestská knižnica Piešťany – Kolonádový most, 10-11/2022: https://www.theatre.sk/node/3869

Workshopy Romeo a Júlia v grafickom románe a konferenčný príspevok o vzdelávacom aspekte projektu Klasika v grafickom románe v rámci konferencie Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy v Divadle Viola v Prešove, november 2022: https://www.theatre.sk/node/3955

Workshop Antigona v grafickom románe, pre Strednú odbornú školu pedagogickú v Turčianskych Tepliciach, január 2023, Štúdio 12 Bratislava: https://www.theatre.sk/node

Prednášky na tému Alfréd Jarry a Kráľ Ubu pre stredné školy, február 2023, Štúdio 12 Bratislava: https://www.theatre.sk/node

Workshop Romeo a Júlia v grafickom románe pre Gymnázium J. Hronca v Bratislave, marec 2023, Štúdio 12: https://www.theatre.sk/node/4279 

Worshop Kráľ Ubu v grafickom románe, pre Strednú odbornú školu pedagogickú na Bullovej 2 v Bratislave, apríl 2023, Štúdio 12: https://www.theatre.sk/node/4280 

Workshop Romeo a Júlia v grafickom románe, pre pedagógov ZŠ, SŠ a LDO ZUŠ o aplikácii metód dramatickej výchovy na základe rovnomenného komiksu, apríl 2023, Domu kultúry Šaľa: https://www.theatre.sk/node/4281 

Výročné stretnutie partnerov projektu a študentská rezidencia, apríl 2023, Varšava: https://www.theatre.sk/node/4282 

Kráľ Ubu v grafickom románe - interná prezentácia spracovania známej hry Alfreda Jarryho do komiksovej podoby v podaní študentiek a študentov 3. ročníka odboru Grafický dizajn Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, máj 2023, Štúdio 12: https://www.theatre.sk/fotogaleria/interna-prezentacia-vystavy-kral-ubu-v-grafickom-romane 

Vernisáž výstavy Kráľ Ubu v grafickom románe, Mestská knižnica Piešťany, jún 2023: https://www.theatre.sk/node/4360 

 

 

A
A
A
.