Klasika v grafickom románe – Romeo a Júlia / Antigona / Kráľ Ubu

Dramatický text a grafický román ako jeho výtvarné stvárnenie sa na rozdiel od divadla neodohráva len „tu a teraz“, ale čitateľ po ňom môže siahnuť kedykoľvek a kdekoľvek. 

To je východisko medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe, ktorého cieľom bolo podnietiť vzťah študentov stredných škôl k divadlu pomocou grafických románov a priblížiť im klasické dramatické texty pútavou a zrozumiteľnou formou. Partneri projektu, Slovinský divadelný inštitút z Ľubľany (Slovinsko), Divadelný inštitút Zbigniewa Raszewského z Varšavy (Poľsko) a Divadelný ústav z Bratislavy (Slovensko), spracovali do podoby grafického románu/komiksu tri kľúčové svetové drámy z rôznych období: osudovú tragédiu Antigona antického dramatika Sofokla, hru Williama Shakespeara Romeo a Júlia a bizarný príbeh moci Kráľ Ubu francúzskeho básnika Alfreda Jarryho. Vznikla tak jedinečná knižná komiksová séria pre stredoškolskú generáciu Klasika v grafickom románe.

Počas projektu Divadelný ústav spolupracoval aj so Školou umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. Študentky a študenti v rámci školského zadania pracovali na vlastných verziách komiksov – v roku 2020 podľa hry Romeo a Júlia, v roku 2022 podľa hry Antigona a v roku 2023 podľa hry Kráľ Ubu. Výsledkom sú tri výstavy študentských prác, ktoré reflektujú predstavy najmladšej generácie výtvarníčok a výtvarníkov o komiksovej podobe divadelnej hry.

Výstava Romeo a Júlia v grafickom románe prezentuje práce Lívie Galekovej, Kataríny Misteckej, Filipa Morica, Tamary Mosnej, Pham Thi My Duyen a Ivany Zvarovej. Pedagogické vedenie: Mária Čorejová a Andrea Andreutti Pokorná.

Výstava Antigona v grafickom románe predstavuje práce Evy Banášovej, Viktórie Barcziovej, Ivany Kubíkovej, Žofie Mičíkovej, Noémi R. Rubínovej, Natálie Szijjártovej a Sáry Zaujecovej. Pedagogické vedenie: Dávid Marcin.

Výstava Kráľ Ubu v grafickom románe predstavuje práce Jána Campagnoliho, Hany Cibuľovej, Emy Ftorkovej, Natálie Holbovej, Matthiasa Horníka, Henriety Kerakovej, Diany Pohlmüllerovej a Loty Šimončič. Pedagogické vedenie: Andrea Andreutti Pokorná a Dávid Marcin.

Medzinárodný projekt Klasika v grafickom románe bol spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.

 

A
A
A
.