eTHEATRE.SK

eTHEATRE.SK je informačná online databáza Divadelného ústavu, prístupná pre verejnosť z webstránky Divadelného ústavu. Predstavuje elektronický archív inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku.

Databáza je prístupná na adrese:

etheatre.sk

 

  1. eTHEATRE.SK je postavená na štyroch základných dátových súboroch – INSCENÁCIE, OSOBNOSTI, DIVADLÁ A INŠTITÚCIEUDALOSTI A PODUJATIA.
  2. Súbor INSCENÁCIE zachytáva základné údaje o všetkých inscenáciách profesionálnych divadiel, pôsobiacich na Slovensku od roku 1920, teda od založenia Slovenského národného divadla. Obsahuje dátum premiéry, súpis tvorcov aj obsadenia, prípadne fotografickú dokumentáciu a záznamy o ďalších súvisiacich dokumentoch.
  3. Súbor OSOBNOSTI obsahuje mená všetkých divadelných tvorcov, ktorí sa podieľali na zrode a reprízovaní inscenácií. Osobnosť je identifikovaná základnými údajmi – dátumom a miestom narodenia, prípadne úmrtia, pohlavím, kultúrnou identitou a kvalifikátorom základnej a ďalších umeleckých profesií.
  4. Súbor DIVADLÁ A INŠTITÚCIE zachytáva pôsobnosť profesionálnych slovenských divadiel dnes, vrátane ich predchodcov od roku 1920.
  5. Súbor UDALOSTI A PODUJATIA informuje o zájazdoch, hosťovaniach a festivaloch divadiel, inscenácií aj jednotlivcov.
Publikácie Divadelného ústavu
A
A
A