Festival Nová dráma /New Drama

Informácie o víťazných inscenáciách festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2024 nájdete na nasledujúcom odkaze: VÝSLEDKY FESTIVALU.

 

Viac o festivale:

Festival Nová dráma/New Drama vznikol v čase, keď Európou „otriasla“ vlna novej drámy, keď takmer každá krajina, ktorá nemala festival súčasnej drámy, okamžite podnikla kroky smerujúce k jeho založeniu. V Divadelnom ústave už niekoľko rokov pred založením festivalu našla nová dráma podporu v podobe súťaže o najlepší dramatický text v slovenskom jazyku DRÁMA (od založenia v roku 2000 sa koná s veľkým úspechom dodnes), rovnako v multimediálnom priestore Divadelného ústavu, v Štúdiu 12 sa začal energicky podporovať duch a podstata tohto fenoménu – formou nových premiér, prednášok, konferencií či inscenovaných čítaní. Paralelne bola vytvorená aj knižná edícia Nová dráma/New Drama a sústredné kružnice potrebovali hádam už iba tú najväčšiu – rámcovú – v podobe festivalu.

Podstatou festivalu Nová dráma/New Drama nie je len prezentácia existujúcich inscenácií v hlavnom súťažnom programe, ale aj stimulácia kreatívneho písania (formou už spomínanej súťaže DRÁMA). Imidž festivalu vytvárajú aj významné prednášky a workshopy svetových odborníkov v oblasti novej drámy a performatívneho umenia (Hans-Thies Lehmann, Aleks Sierz, Árpád Schilling, Aleksandra Jovićević, Viliam Dočolomanský, Justina Jaworska), či dramatikov (Gianina Cărbunariu, Maxim Kuročkin, Oľa Muchinová, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Dušan Jovanović, Jibbe Willems, Goran Stefanovski, Dea Loher, Ivan Vyrypajev), ako aj mnohé tematické výstavy (scénografia a nová dráma, kostýmové výtvarníctvo, divadelná fotografia) a medzinárodné konferencie (hodnota umenia a jeho hodnotenie, nová dramaturgia, práca s publikom, divadelné časopisy a kritika).

Pozitívny ohlas zaznamenalo od roku 2007 aj rozšírenie programu o špeciálnu sekciu Focus zameranú na európske divadelné kultúry, s ktorými Slovensko môže aj v budúcnosti spolupracovať (Rumunsko, Rusko, Srbsko, Fínsko, Slovinsko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Nemecko, Bosna a Hercegovina). Koncentrovaný pohľad na zahraničné divadlo prostredníctvom sekcie Focus umožňuje komparáciu so súčasnou slovenskou drámou a divadlom, vytvára priestor na diskusiu a návštevníkom ponúka chuť inonárodného divadla. Focus zvyčajne vytvárajú jedna/dve inscenácie, prednášky, scénické čítanie súčasných hier, rozhovory s dramatikmi či výstava.

Výhodou festivalu Nová dráma/New drama je skutočnosť, že hlavnou náplňou a centrom jeho záujmu je fenomén súčasnej drámy, ktorá sa neustále mení, čím ani festivalu nedovolí ustrnutie, skostnatenie či stagnáciu. Vďaka tejto skutočnosti je Nová dráma/New Drama každoročne iná, jej programovanie si vyžaduje pozorné načúvanie, sledovanie európskych trendov a ich zlaďovanie s domácimi špecifikami. Jej cieľom je modelovať festival, ktorý vždy niečím prekvapí, ale predovšetkým potvrdí zmysel uvádzania a podpory novej slovenskej drámy.


Vladislava Fekete
riaditeľka festivalu Nová dráma/New Drama a Divadelného ústavu Bratislava

 

A
A
A
.