DRÁMA 2023

Súťaž DRÁMA 2023 je uzavretá  

 

/1. 2. 2023, Bratislava/ Do 24. ročníka súťaže DRÁMA sme prijali 40 textov, z toho 16 v českom a 24 v slovenskom jazyku.  Ich autori a autorky súťažia o hlavnú výhru 1 000 eur. Ocenené dramatické texty sa vďaka špeciálnym cenám organizátorov a partnerov súťaže predstavia publiku v rôznych formách spracovania. Špeciálnu cenu udelí Divadelný ústav – Štúdio 12, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Činohra Národného divadla Košice a Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Špeciálna cena spočíva v uvedení vybraného textu v ľubovoľnej podobe v priestoroch spomínaných divadiel, resp. spoluusporiadateľov. Lákadlom je okrem uvedenia na slovenských javiskách aj finančná odmena pre víťazov. Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín aj v tomto ročníku súťaže udelí Cenu Rádia Devín, ktorou je naštudovanie textu a jeho uvedenie v Rádiu Devín. Víťazné texty vyjdú aj v elektronickom zborníku. Víťazov spoznáme na záverečnom ceremoniáli festivalu Nová dráma/New Drama 2024. 

 

Porota súťaže DRÁMA 2023

 

Vladislava Fekete – riaditeľka Divadelného ústavu

Andrea Domeová – dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo´ 90, vedúca Centra edičnej činnosti Divadelného ústavu

Ilona Smejkalová – dramaturgička Národního divadla v Prahe

Jakub Molnár – dramaturg Divadla Jána Palárika v Trnave

Peter Himič – dramaturg Činohry Národného divadla Košice

Viac o porote si môžete prečítať kliknutím na odkaz: POROTA. Štatút súťaže nájdete v dokumentoch priložených nižšie. 

 

Plagát súťaže DRÁMA 2023

Súťaž o najlepší dramatický text vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Činohrou Národného divadla Košice a Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín

Súťaž Dráma - archív

  2021
202020192018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2000 - 2010

 

 

 

 

A
A
A
.