DRÁMA

Dramatičky a dramatici môžu opäť súťažiť o najlepší dramatický text!

Súťaž DRÁMA 2020 bola vyhlásená.

Súťaž pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA hľadá už po 21. raz svoju víťazku či víťaza. Okrem lákavých inscenačných cien čaká na autorku/autora víťazného textu odmena v hodnote 1 000 €.

Súťaž DRÁMA už štandardne vyhlasuje Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo a Divadlo Jána Palárika v Trnave. K organizátorom súťaže DRÁMA 2020 sa po prvýkrát pridali aj Štátne divadlo v Košiciach a Štúdio 12, platforma Divadelného ústavu pre novú drámu a nové divadlo. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio DEVÍN. „Súťaž DRÁMA môže inšpirovať autorov napísať hru na tému, ktorú už dlho nosia v sebe. Dáva im možnosť vstúpiť do konfrontácie s inými autormi a v ideálnom prípade im môže pomôcť pri realizácii diela na scéne. Počas ostatných 20 rokov súťaže slovenská divadelná scéna spoznala mnohých autorov, ktorých texty sa inscenujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Navyše si uvedomujeme, že významným prvkom inšpirácie môže byť tohtoročná náročná spoločenská situácia,“ vysvetľuje riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Uzávierka 21. ročníka súťaže je 31. januára 2021. Súťaž je anonymná a texty jej finalistov budú publikované v podobe elektronickej knihy.

Lákavé ceny od organizátorov a partnerov súťaže

Keďže najväčšou odmenou pre autorky a autorov dramatických textov je inscenácia ich textov, tomu sú prispôsobené špeciálne ceny organizátorov a partnerov súťaže.

• Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou bude naštudovanie nimi vybranej divadelnej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND.

• Divadlo Jána Palárika v Trnave takisto udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybraného textu v rámci podujatia #stagestream.

• Štátne divadlo v Košiciach udelí Cenu Činohry ŠDKE, ktorá spočíva v naštudovaní nimi vybraného textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.

• Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu udelí Cenu Štúdia 12, ktorou bude naštudovanie textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne. 

• Partner súťaže RTVS – Rádio DEVÍN udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorou bude naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania.

Informácie o prihlasovaní dramatických textov do súťaže DRÁMA 2020

NOVINKA: Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie môžu autorky a autori posielať svoje dramatické texty nielen poštou, ale aj e-mailom. 

Inštrukcie pre posielanie súťažných textov e-mailom

Prihlasované texty bez označenia mena a iného identifikátoru môžu autorky a autori poslať priamo e-mailom na adresu: lenka.cepkova@theatre.sk. E-mail musí okrem súťažného textu obsahovať naskenovanú prihlášku, ako aj doklad o zaplatení registračného poplatku v sume 15 €. 

Inštrukcie pre posielanie súťažných textov poštou

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 €, zašle autor alebo autorka na adresu:

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2020“

Uhradenie registračného poplatku: Štátna pokladnica, IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011

Koordinátorka súťaže: Lenka Čepková, lenka.cepkova@theatre.sk

Štatút súťaže spolu s prihláškou a podmienkami je k dispozícii na tejto webovej stránke.

 

Súťaž Dráma - archív

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2000 - 2010

 

 

 

 

A
A
A