DRÁMA

 

Súťaž Dráma 2021 pozná mená finalistov

Dráma 2021 – súťaž pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku – bola vyhlásená 1. decembra 2021 a uzávierka súťaže bola 31. januára 2022.

Organizátormi súťaže DRÁMA 2021 boli Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Štátne divadlo Košice a Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

 

Súťaž Dráma 2021

Do 22. ročníka súťaže Dráma 2021 bolo prijatých 46 súťažných dramatických textov, z toho 33 dramatických textov v slovenskom a 13 textov v českom jazyku.

Porota v tomto ročníku pracovala v nasledujúcom zložení: Mário Drgoňa (lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla a predseda poroty), Marta Ljubková (šéfdramaturgička Národného divadla v Prahe), Lucia Mihálová (dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave), Lukáš Kopas (lektor dramaturgie Štátneho divadla Košice) a Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu).

Porota súťaže Dráma 2021 rozhodla nasledovne:

Finalistami tohto ročníka súťaže DRÁMA 2021 sú (v abecednom poradí):

  • Jakub Čermák: Očistec si zaslouží každý
  • Tomáš Hájek: Sammuma
  • Dominik Reisel: Ľudia nikdy nezomrú

Finálové texty budú prezentované vo forme scénického čítania na podujatí Trojboj, ktoré sa uskutoční 21. mája 2022 o 15.00 hod. v Modrom salóne Slovenského národného divadla v Bratislave, v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2022.

Režisérom Trojboja bude tento rok etablovaný divadelný režisér a umelecký šéf Divadla Jána Palárika v Trnave, Juraj Bielik.

Účinkovať budú profesionálni herci ako Katarína Šafaříková, Tomáš Vravník a Martin Hronský.

Meno víťaza súťaže DRÁMA 2021 sa dozvieme 21. mája 2022 počas záverečného slávnostného odovzdávania festivalových ocenení v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2022. Počas tohto večera udelia svoje ceny aj Činohra Slovenského národného divadla, Štátne divadlo Košice, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Štúdio 12 a partner súťaže Rádio Devín.

---

V prípade ďalších doplňujúcich otázok je vám k dispozícii:

Ing. Jana Dugasová
PR Divadelného ústavu
Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
Tel. +421 2 2048 7106
Mobil: +421 918 838 761
E-mail: jana.dugasova@theatre.sk

 

Súťaž Dráma - archív

 

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2000 - 2010

 

 

 

 

A
A
A
.