Súťaž Dráma 2021

DRÁMA 2021 – súťaž pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku – bola vyhlásená 1. decembra 2021 a uzávierka súťaže bola 31. januára 2022.

Organizátormi súťaže DRÁMA 2021 boli Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Štátne divadlo Košice a Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Do 22. ročníka súťaže DRÁMA 2021 bolo prijatých 46 súťažných dramatických textov, z toho 33 dramatických textov v slovenskom a 13 textov v českom jazyku. Porota v tomto ročníku pracovala v nasledujúcom zložení: Mário Drgoňa (lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla a predseda poroty), Marta Ljubková (šéfdramaturgička Národného divadla v Prahe), Lucia Mihálová (dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave), Lukáš Kopas (lektor dramaturgie Štátneho divadla Košice) a Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu).

Ceny súťaže Dráma 2021:

1. miesto: Tomáš Hájek s textom Sammuma

1. miesto: Dominik Reisel s textom Ľudia nikdy nezomrú

2. miesto: nebolo udelené

3. miesto: Jakub Čermák s textom Očistec si zaslouží každý

Ceny organizátorov a partnerov súťaže:

Cena Rádia Devín: nebola udelená

Cena Činohry Slovenského národného divadla: Dominik Reisel s textom Ľudia nikdy nezomrú

Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: nebola udelená

Cena Činohry Štátneho divadla Košice: nebola udelená

Cena Štúdia 12: Matej Trnovec s textom AZUL

Súťaž Dráma - archív

A
A
A
.