MLIEČNE ZUBY 2024

Štúdio 12 vyhlasuje 16. ročník výzvy 

MLIEČNE ZUBY 2024

Mliečne zuby sú experimentálnym laboratóriom súčasnej drámy Štúdia 12.MZ 2024 Ambíciou iniciatívy je podporovať vznik a realizáciu pôvodných autorských projektov bez žánrových obmedzení, reagujúcich na súčasné témy. Cieľom je vytvoriť priestor a primerané podmienky začínajúcim mladým tvorcom pre ich prvé inscenačné pokusy v profesionálnom divadle.

Vyberieme dva projekty, ktoré získajú:

  • zázemie na skúšanie a realizáciu projektu v priestore Štúdia 12,
  • jednorazový finančný príspevok na výrobu scény a kostýmov,
  • technické zabezpečenie inscenácie,
  • režijno-dramaturgické konzultácie,
  • premiéru a garanciu minimálne štyroch repríz v rámci pravidelného mesačného programu Štúdia 12,
  • propagáciu projektu.

Čo pre to musíte urobiť:

  • premyslieť si projekt, sformulovať základnú ideu a koncepciu,
  • vytvoriť inscenačný tím,
  • vyplniť a poslať prihlášku.

Vybrané tímy postúpia do užšieho výberu na ústny pohovor, ktorý rozhodne o dvoch víťazných projektoch.

 

Uzávierka prihlášok je 31. mája 2024.

Pred podaním projektu ponúkame konzultácie.

 

Informácie a zasielanie prihlášok: anna.soltysova@theatre.sk (Predmet e-mailu: Mliečne zuby 2024)

 

 

A
A
A
.