Študijné a výpožičné hodiny

Bádateľňa Divadelného ústavu bude pre verejnosť od 1. júla do 30. septembra 2021 zatvorená z dôvodu prebiehajúcej revízie fondov a zbierok.

Videotéka bude aj naďalej dostupná v nezmenenom online režime.

Otváracie hodiny

Knižničné fondy

Pondelok: nestránkový deň

Utorok: 10:00 – 17:00

Streda: nestránkový deň

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: nestránkový deň

 

Bádateľňa a študovňa

Pondelok: nestránkový deň

Utorok: nestránkový deň

Streda: nestránkový deň

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: nestránkový deň

Kontakt a objednávky

Bádateľňa a študovňa:
02/20487 350

Knižničné fondy: 
kniznica@theatre.sk, 02/20487 301

Zbierky galerijnej a muzeálnej hodnoty: 
miroslav.daubrava@theatre.sk, 02/20487 302
adam.krizan@theatre.sk, 02/20487 303

Špecializovaný archív DÚ (archívne fondy a zbierky): 
katarina.svabikova@theatre.sk, 02/20487 310
beata.pinterova@theatre.sk, 02/20487 312

Dokumentačné fondy: 
zuzana.nemcova@theatre.sk, 02/20487 306
alzbeta.vakulova@theatre.sk, 02/20487 305

Audiovizuálne fondy: 
marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 314

Multimediálne fondy: 
barbora.gvozdjakova@theatre.sk, 02/20487 308

Materiály z Verejného špecializovaného archívu, Múzea DÚ a Zbierky audiovizuálnych záznamov sú k nahliadnutiu iba na základe osobného dohovoru.

V súvislosti s novelizáciou zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, je žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom na účel historického výskumu alebo iného vedeckého výskumu podľa §12, ods. 6 povinný predložiť písomné potvrdenie subjektu, pre ktorý výskum realizuje. Formulár je dostupný na tomto odkaze.

Predloženie písomného potvrdenia je povinné aj pri žiadosti o prístup k štúdiu dokumentačných zbierok Divadelného ústavu pre všetkých bádateľov vrátane študentov stredných a vysokých škôl.

Publikácie Divadelného ústavu
A
A
A