Objednávka služieb - Videotéka

  • Aktuálny Štart
  • Skontrolovať a objednať
  • Dokončiť

Vážené bádateľky a vážení bádatelia, 

vzhľadom  na to, že v súčasnej situácii nemôže videotéka poskytovať svoje služby prezenčne, čiastočne ich presúvame do online priestoru. Po vyplnení objednávkového formulára vám dáme vedieť, či sa v našich zbierkach vami požadované dielo nachádza a ako sa k nemu dostanete.

V súlade so štatútom Divadelného ústavu sú online prezentácie sprístupňované výhradne na študijné, pedagogické a vedecké účely.

Na základe aktuálneho cenníka služieb Divadelného ústavu je uvedená služba spoplatnená sumou 4 € za 1 videozáznam na 24 hodín.Cenník služieb Divadelného ústavu

Účel
podmienky
A
A
A
.