Zbierka inscenácií

 

Zbierku tvoria dokumentačné a informačné materiály k inscenáciám slovenských profesionálnych divadiel od roku 1920. Základnou jednotkou zbierky je inscenačná obálka. Jej obsah je rozmanitý, nachádzajú sa v nej bulletiny, propagačné tlačoviny, recenzie, interné hodnotenia, články a inscenačné fotografie vzťahujúce sa ku konkrétnej divadelnej inscenácii. V súčasnosti obsahuje zbierka viac ako 12 300 inscenačných obálok. Nachádzajú sa v nej napríklad aj ručne písané ďakovné listy od divákov, fotografické záznamy z divadelných skúšok a zo zákulisia alebo rôzne podoby bulletinov vrátane správy vo fľaši, vejára či trička.

 

Mgr. Bohuslava Vaňková – správkyňa Zbierky inscenácií
Tel.: +421 220 487 304
E-mail: bohuslava.vankova@theatre.sk
 

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás upozorniť, že v súčasnom období prebieha v Zbierke inscenácií digitalizácia zbierkových predmetov a dokumentov. Týka sa všetkých typov dokumentov – fotografií, bulletinov i článkov. Z tohto dôvodu dochádza k obmedzeniu bádateľských možností. Na tomto mieste vás budeme pravidelne informovať o nedostupnosti a plánovanej nedostupnosti vybraných dokumentov. Ďakujeme za porozumenie.

V súčasnosti nedostupné dokumenty:

  • články z inscenačných obálok z rokov 1920 – 1929 a 1949 – 1956
  • fotografie z inscenačných obálok z rokov 1939 -1948
  • fotografie z inscenačných obálok autorov, ktorých priezviská spadajú pod písmená E – J z rokov 1949 -1956 (predpokladaný návrat a sprístupnenie fotografických náhľadov - jún 2019)
  • plánovaná nedostupnosť inscenačných fotografií autorov, ktorých priezviská spadajú pod písmená A – D z rokov 1956 -1970 je od mája 2019 (predpokladaný návrat a sprístupnenie fotografických náhľadov – november 2019)
  • bulletiny sú nedostupné len vo výnimočných prípadoch

 

 

A
A
A
.