Zbierky audiovizuálnych záznamov

Zbierka obsahuje nosiče rôzneho druhu – MG pásy, VHS kazety, CD a DVD, LP platne, externé disky. Ich obsahom sú videozáznamy divadelných a televíznych inscenácií, televízne a filmové dokumenty o osobnostiach a kultúrnych podujatiach spätých s divadlom a tiež audiozáznamy rozhlasových spracovaní divadelných hier, rozhlasových relácií a hudobných diel spätých s divadlom (operné árie, inscenačná hudba a pod.). Zbierka je sprístupnená verejnosti prezenčne v priestoroch videotéky.

MgA. Marek Godovič, PhD. – správca Audiovizuálnych zbierok
Tel.: +421 220 487 314
E-mail:
marek.godovic@theatre.sk

 

A
A
A
.