Výstavné projekty

Výstava Eva Kristinová... jednoducho kráľovná

Výstava s názvom Eva Kristinová... jednoducho kráľovná bola inštalovaná v mesiacoch september až december 2018 v historickej budove Slovenského národného divadla a to pri príležitosti herečkinho životného jubilea. Výstava cez archívne fotografie predstavila cestu umeleckej kariéry Evy Kristinovej (1928 – 2020) od jej absolútnych javiskových začiatkov, cez výrazné piliere jej hereckej dráhy, teda jedinečné výkony, ktoré sa zlatými písmenami zapísali do dejín slovenského herectva (Balladyna, Lady Macbeth, Bačova žena, Matka Guráž a i.), až po kreácie stvárnené mimo divadelnej scény – pred televíznou či filmovou kamerou, ale i tie z pódií počas svojich početných recitačných večerov. Evu Kristinovú zaraďujeme k veľkým a osobitým hereckým zjavom minulého storočia, ktoré si svojim umením na javisku, pred kamerou alebo za mikrofónom vydobyli v našej dramatickej kultúre významné postavenie. Kristinovú ako jednu z mála slovenských herečiek môžeme označiť za tragédku, so všetkými špecifikami, ktoré tento herecký odbor vyžaduje. Jej hereckou špecializáciou boli najmä postavy hrdých a nebojácnych žien, či už z prostredia slovenskej dediny alebo honosného aristokratického paláca. Bola herečkou veľkých kráľovských osudov. No nemusela mať práve na hlave zlatý diadém, aby to dokázala. Grandióznosť, spupnosť a majestátnosť boli totiž základnými témami jej hereckej kariéry vôbec. Preto sa jej vyhýbali úlohy okúzľujúcich krehkých múz a bezbranných naiviek. Naopak, vynikala v úlohách žien asertívnych, konfliktných, no i intelektuálne duchaplných. V prvom polroku 2019 bola výstava postupne reinštalovaná v Mestskom múzeu v Nemšovej (otvorenie 14. 2. 2019), v Matici slovenskej v Galante (otvorenie 6. 4. 2019) a v Matici slovenskej v Nitre (otvorenie 3. 6. 2019). Výstava bola sprístupnená v priestoroch Domu umenia Piešťany od 15. 1. do 1. 3. 2020.

 

Výstava Tanečná kozmopolitka Alica Pastorová

Pri príležitosti výročia nedožitých 90. narodenín tanečnice, dramaturgičky, teoretičky a historičky tanca Alice PastorovejFlachovej (11. 2. 1928 Těšín – 24. 2. 2006 Bratislava) pripravil Divadelný ústav/Centrum výskumu divadla v spolupráci so Slovenským národným divadlom v prvej polovici roka 2018 výstavu s názvom Tanečná kozmopolitka Alica Pastorová. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 11. 5. 2018 v novej budove Slovenského národného divadla. Panelová výstava zachytáva životnú púť Alice Pastorovej-Flachovej od žiačky baletnej školy Iva Váňu Psotu v Brne, cez tragické obdobie 2. svetovej vojny, návrat na baletné scény, pôsobenie na pozícii dramaturga, až po jej pedagogické a publicistické aktivity. Bibliografický materiál je doplnený o dokumentačné, teoretické a odborné texty, ich úryvky a citácie. Koncept výstavy rešpektuje putovný charakter expozície a zohľadňuje požiadavku mobility (zvolenie materiálu tlače a formy panelov, adaptácia na rôzne priestory – s možnosťou prezentácie kompletnej výstavy, ako aj redukcie počtu panelov bez ovplyvnenia obsahovej integrity). V závere roka 2018 bola výstava reinštalovaná v Múzeu holokaustu v Seredi a jej otvorenie bolo doplnené o kurátorský výklad. Výstava tu na vyžiadanie samotnej inštitúcie zotrvala do 18. 3. 2019. 26. 3. 2019 bola výstava opäť reinštalovaná a do 6. 11. 2019 sprístupnená v priestoroch Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave. Počas otvorenia bol študentom poskytnutý kurátorský výklad, ako aj diskusia o dôležitosti zaznamenávania histórie tanca. Študenti boli informovaní o činnosti Divadelného ústavu a o aktivitách a projektoch, ktoré Divadelný ústav zastrešuje. Dňa 19. 11. 2019 sa v priestoroch Židovského múzea v Brne konalo sprístupnenie reinštalácie výstavy. Výstavu navštívilo týždenne v priemere 200 návštevníkov, a v prípade organizovaných školských akcií to bolo cca 300 návštevníkov za týždeň. Na základe odporúčania organizátorov bola priamo na mieste naplánovaná aj reinštalácia výstavy pre nasledujúci kalendárny rok 2020 v Židovskom múzeu v Prahe, kde bola vystavená od 21. 1. 2020 do 29. 2. 2020. V druhom polroku pracovisko nadviazalo komunikáciu s Romanom Martincom z Izraelského veľvyslanectva na Slovensku a s konzulom P. Holým v Izraeli ohľadom organizácie a realizácie slávnostnej vernisáže výstavy a sprievodných podujatí v Suzanne Dellal Center. Keďže by išlo o podujatie pri príležitosti pamätného Dňa holokaustu pripadajúceho na dátum 28. 4. 2022, v koordinácii s pánom Martincom pracovisko pripravilo aj prvý návrh scenára tohto podujatia. Zároveň oslovilo potenciálnych participujúcich umelcov.

 

Výstava Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť/Marius Petipa na slovenských baletných scénach (k 200. výročiu narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu)

Vernisáž výstavy sa uskutočnila pri príležitosti 200. výročia narodenia Mariusa Petipu, t. j. 11. 3. 2018 v priestoroch novej budovy Slovenského národného divadla a o týždeň neskôr bola výstava reinštalovaná v priestoroch Štátneho divadla v Košiciach. Kurátorky výstavy Monika Čertezni a Eva Gajdošová sa prostredníctvom šestnástich výstavných panelov pokúsili v skratke zachytiť históriu petrohradskej a moskovskej baletnej tvorby Mariusa Petipu. Kritériom pre výber fotografií bolo zachytenie interpretačných generácií slovenských baletných umelcov, estetický a technicko-interpretačný vývoj baletného umenia. Jednotlivé panely inscenácií boli doplnené aj o scénické a kostýmové návrhy. Majoritný podiel na obsahu majú materiály z naštudovaní choreografií Mariusa Petipu v Slovenskom národnom divadle a v Štátnom divadle v Košiciach. Nosnú časť výstavy tvorí historický prehľad inscenácií baletov, ktoré boli uvádzané v minulosti a s ktorými sa stretávame na baletných scénach slovenských divadiel aj v súčasnosti. Začiatkom kalendárneho roka 2019 bola výstava reinštalovaná v priestoroch Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU a dňa 4. 1. 2019, za účasti kurátorky, sprístupnená. Zotrvanie výstavy na HTF VŠMU bolo naplánované do konca júna 2019, avšak na požiadanie rektorky VŠMU došlo k jeho následnému predĺženiu do 30. 6. 2020

 

Výstava Televízne pondelky Karola L. Zachara

Pri príležitosti 60. výročia zrodu významného fenoménu minulého storočia, tzv. bratislavských televíznych pondelkov sa 24. októbra 2018 uskutočnila v budove Slovenského národného divadla vernisáž výstavy Televízne pondelky Karola L. Zachara.

Na vývoj našej televíznej tvorby malo v prvých rokoch nezmazateľný vplyv aj divadlo. Spočiatku totiž v bratislavskom televíznom programe (vysielanie začalo v roku 1956) prevládalo preberanie hotových, ucelených diel, ako aj kinematografických filmov a  naživo snímaných divadelných inscenácií. A až v decembri 1958 sa v Bratislave začalo pravidelné pondelkové vysielanie dramatických programov a vďaka nim započali svoju dlhú tradíciu legendárne tzv. bratislavské televízne pondelky. Takmer každý prvý deň v týždni sa na obrazovky divákov v celom Československu dostávali diela našich a inonárodných klasikov, adaptácie slávnych románov, ale aj inscenácie pôvodných hier písané výhradne pre televízne médium. Jedným z umelcov, ktorý sa pravidelne už od začiatku vysielania Televízneho štúdia Bratislava podieľal na tvorbe týchto dodnes reprízovaných a divácky populárnych inscenácií bol aj režisér, herec a výtvarník Karol L. Zachar, ktorého 100. výročie narodenia sme si tiež pripomenuli v kalendárnom roku 2018. Jeho divadelné inscenácie boli už v 50. rokoch televíziou snímané naživo alebo na záznam, ale režisér postupne dostával možnosť inscenovať niektoré hry aj priamo v ateliéri. Či už mohol vytvoriť televízne verzie svojich predošlých divadelných diel alebo naopak dostal príležitosť rozšíriť svoj repertoár o nové tituly. Cieľom výstavy tak nebolo iba zmapovať bohatú históriu tzv. bratislavských televíznych pondelkov v celej jej kontinuálnej šírke či mnohorakosti, ale cez všestrannú tvorbu tohto významného umelca pripomenúť niekdajšiu plodnú dramatickú činnosť pôvodnej bratislavskej televíznej tvorby.

 

Výstava Legenda zvaná Jozef Kroner

Výstavu s názvom Legenda zvaná Jozef Kroner pripravilo Centrum výskumu divadla pri príležitosti 95. výročia narodenia významného slovenského herca Jozefa Kronera. Výstava bola sprístupnená 11. marca 2019 v novej budove Slovenského národného divadla za prítomnosti vedenia SND a umelcovej dcéry Zuzany Kronerovej. Jej ambíciou je pripomenúť význam osobnosti Jozefa Kronera (20. 3. 1924 – 12. 3. 1998), ktorý patrí k najvýraznejším talentom slovenského herectva, a ktorého umelecké majstrovstvo si diváci dodnes pripomínajú vďaka reprízam desiatok filmov a televíznych i rozhlasových inscenácií. (Medzi jeho najvýznamnejšie herecké kreácie, ktoré počas svojej hereckej kariéry stvárnil, zaraďujeme titulného Profesora Poležajeva, Jožka Púčika, Kuba, ale i Klbka zo Sna noci svätojánskej, Tovjeho z Fidlikanta na streche či Galéna z Bielej nemoci.)

 

Výstava Peter Karvaš

Pri príležitosti 100. výročia narodenia dramatika Petra Karvaša pripravil Divadelný ústav spolu s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene výstavu, ktorá bola spolu s premiérou jeho hry Polnočná omša slávnostne otvorená 11. septembra 2020 o 17:30 v priestoroch DJGT vo Zvolene. Peter Karvaš bol autorom, ktorý najvýraznejšie a najsústavnejšie profiloval slovenskú povojnovú drámu. Vyrastal v podnetnom intelektuálnom a umeleckom prostredí, otec bol lekár a matka akademická maliarka. Po okupácii Československa a vnútrostraníckych čistkách ho zbavili všetkých verejných funkcií. Po uvedení hry Absolútny zákaz musel odísť aj z vysokej školy a až do roku 1980 pracoval vo Výskumnom ústave kultúry v Bratislave. Po novembri 1989 ho rehabilitovali a získal akademický titul profesora. Aj napriek dlhoročnému nútenému odmlčaniu patrí Peter Karvaš k najvýznamnejším povojnovým dramatikom (je autorom viac než dvadsiatich piatich dramatických textov) a výrazným spôsobom sa podieľal na formovaní modernej slovenskej drámy. Ako literát bol mnohostranný a jeho literárne práce sa vyznačujú rôznorodosťou z tematickej i žánrovej stránky. Vďaka svojej teatrologickej práci a dramatickému dielu zastáva v dejinách slovenského divadla výnimočné postavenie. Chronologicky členená výstava ponúka prierez Karvašovej dramatickej tvorby uvedenej na javiskách slovenských profesionálnych divadiel. Výstava bola v priestoroch Divadla Jozefa Gregora Tajovského sprístupnená do 18. decembra 2020.

 

Eva Jaczová

Výstava predstavuje Evu Jaczovú aj ako významnú tanečnú pedagogičku, aj ako predstaviteľku výraznej interpretačnej generácie baletných sólistov, mienkotvornú tanečnú kritičku a publicistku, prvú slovenskú baletnú dramaturgičku, ale najmä ako človeka nesmierne vzdelaného, rozhľadeného a láskavého, s iskrivým zmyslom pre humor. Vo výraznej miere sa zaslúžila o vybudovanie štátneho tanečného školstva, čím významne prispela k povzneseniu interpretačnej úrovne slovenského baletu. Ako prvá baletná dramaturgička SND sa okrem uvádzania diel svetovej baletnej literatúry usilovala aj o vznik pôvodnej baletnej tvorby. Významná je aj jej publikačná činnosť, do histórie vošla ako prvá slovenská autorka odborných publikácií o baletnom umení. Autorka výstavy Monika Čertezni, grafické riešenie Viera Burešová. Výstava je sprístupnená v priestoroch Tanečnej fakulty VŠMU od 31. 5. 2021. 

A
A
A
.