Verejný špecializovaný archív Divadelného ústavu

 

Archív Divadelného ústavu bol zriadený v roku 2002 a patrí do siete špecializovaných verejných archívov na Slovensku. Dôvodom jeho zriadenia bola popri sprísnení povinností pri správe archívneho dedičstva v Slovenskej republike aj skutočnosť, že roky akvizičnej činnosti Divadelného ústavu priniesli množstvo cenného pramenného materiálu, dokumentujúceho tvorbu generácií divadelníkov, ktorého správa si vyžadovala odborný archívny prístup.

Archív Divadelného ústavu vykonáva predarchívnu starostlivosť, preberá archívne dokumenty z registratúry Divadelného ústavu, eviduje získané dokumenty, ochraňuje ich a sprístupňuje verejnosti. Štúdium jednotlivých zbierok a fondov sa riadi podľa bádateľského, výpožičného a študijného poriadku jednotlivých odborných pracovísk Divadelného ústavu.

 

FONDY A ZBIERKY ARCHÍVU DIVADELNÉHO ÚSTAVU

  • Osobné fondy
  • Archívne fondy divadiel a múzeí
  • Archívne fondy iných ústredných orgánov
  • Archívne fondy vydavateľstiev a redakcií
  • Archívne fondy záujmových organizácií
  • Archívne fondy iných ústredných divadelných orgánov
  • Archívne fondy iných kultúrnych zariadení
  • Zbierky fotografií, fotonegatívov a diapozitívov
  • Zbierky plagátov a letákov
  • Iné zbierky

 

Bližšie informácie o archívnych fondoch a zbierkach poskytuje publikácia Krátky sprievodca Archívom Divadelného ústavu v Bratislave. Spolu s prístupmi k archívnym pomôckam ju nájdete aj online na stránke Divadelného ústavu.

 

Mgr. Katarína Švábiková, PhD. – archivárka verejného špecializovaného Archívu Divadelného ústavu 
Tel.: +421 220 487 310
E-mail: katarina.svabikova@theatre.sk

Mgr. Beáta Pintérová – správkyňa registratúry a archivárka verejného špecializovaného Archívu Divadelného ústavu 
Tel.: +421 220 487 312
E-mail: beata.pinterová@theatre.sk

A
A
A
.