Zbierka textových plagátovZbierku tvoria inscenačné, propagačné a programové plagáty divadiel a divadelných podujatí, ktoré sú odrazom charakteru divadelného života na Slovensku od roku 1920 po súčasnosť, ale aj dobového vzťahu k plagátovej tvorbe z hľadiska obsahového a grafického.

 

Mgr. Adam Križan – kustód Múzea Divadelného ústavu pre scénografické, múzejné a galerijné zbierky

Tel.: +421 220 487 303

E-mail:
adam.krizan@theatre.sk


 

 

A
A
A
.