Aktuálne výstavy

Nové 

Čas a príliv neberie ohľad na nikoho. 

Medziobjekty Aleša Votavu

Divadelný ústav spolu s Galériou mesta Bratislavy pripravil výstavu viac ako šesťdesiatich exponátov z dielne scénografa Aleša Votavu. Výstava prvýkrát na Slovensku predstavuje medziobjekty špičkového slovenského scénografa Aleša Votavu (1962 – 2001). Patrili k najintímnejšej časti predčasne uzavretého diela. Sú aj nie sú to šperky, sochy, časti kostýmov či scénografie. Aleš Votava získal Cenu Alfréda Radoka za scénografiu roka, bol štvornásobným držiteľom ceny DOSKY a o jeho talente svedčí aj 13 samostatných výstav. Vytvoril scénografiu pre 51 činoherných inscenácií, 29 operných inscenácií, 13 baletných inscenácií a 8 divadelných inscenácií. Návštevníci si budú môcť pozrieť unikátne diela, ktoré sú zapožičané zo zbierok Divadelného ústavu, Slovenskej národnej galérie, Divadla Andreja Bagara v Nitre a zo súkromných zbierok.

Vernisáž výstavy sa bude konať 8. februára 2023 od 18.00 hod. v priestoroch Pállfyho paláca, výstava potrvá do 7. 5. 2023. 

Reinštalácia: Múzy v chrámoch

alebo

Ján Palárik v premenách slovenskej profesionálnej réžie

Divadlo Jána Palárika v Trnave v spolupráci s Divadelným ústavom pripravilo výstavu Múzy v chrámoch alebo Ján Palárik v premenách slovenskej profesionálnej réžie pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Palárika. Názov je inšpirovaný výrokom z autorovej dobovej state Dôležitosť dramatickej národnej literatúry: „Najprv povstali Múzy, a len potom sa im chrámy stavali.“ Palárik sa postavenia chrámu pre svoje Múzy nedočkal, napriek tomu sa jeho komédie stali jedným zo základných pilierov repertoáru slovenských profesionálnych divadiel. Už v roku 1921 začínala Palárikovým Inkognitom svoju činnosť zájazdová spoločnosť Slovenského národného divadla, tzv. Marška, v rovnakom čase ju uvádzala aj hlavná scéna v Bratislave. Viac ako storočná profesionálna inscenačná tradícia dnes pokračuje v Divadle Jána Palárika v Trnave. Výstava je koncipovaná ako dialóg klasika dramatickej tvorby 19. storočia s klasikmi slovenskej profesionálnej réžie. Prvým je Ján Borodáč, nasleduje Karol L. Zachar, Ivan Lichard, Magda Husáková-Lokvencová, Ľubomír Vajdička, Ján Sládeček, Juraj Nvota, atď. Fotografie z jednotlivých inscenácií a výroky vybraných osobností réžie sa usilujú zachytiť interpretačný kľúč k Palárikovým dielam v premenách dejín. Od počiatočného národno-obrodeneckého pátosu cez radosť, krásu a sviatočnosť až k menej lichotivým, odfolklorizovaným, groteskno-kritickým podobám.

 • Výstava bude mať vernisáž 9. 12. 2022 v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave po premiére inscenácie Palárik (a jeho teátro).
 • Autorka výstavy Zdenka Pašuthová, grafické riešenie Pavol Borodovčák

Výstava bude sprístupnená v priestoroch Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci od 17. 4. do 14. 5. 2023. Autorka výstavy Zdenka Pašuthová, grafické riešenie Pavol Borodovčák.

Akvizície Edity Gruberovej

Slovenské národné múzeum a Divadelný ústav pripravili výstavu z pozostalosti Edity Gruberovej. Výstava predstaví artefakty zakúpené na aukcii, ktoré sa podarilo obom inštitúciám získať do svojich zbierok. Výstava návštevníkom ukáže kostýmy, ocenenia, fotografie aj video ukážky zo slávnych operných predstavení, v ktorých diva účinkovala.

 • Výstava bude mať vernisáž 16. 12. 2022 v priestoroch Bratislavského hradu a potrvá do do 1. 5. 2023.

Pas de deux

Ikonické páry baletu 20. storočia v Slovenskom národnom divadle

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom pripravili výstavu, ktorá zachytáva výber z najznámejších sólistov Baletu SND od jeho vzniku až po koniec 20. storočia. Pas de deux je predovšetkým stretnutím dvoch ľudí, ktorí so sebou nesú množstvo intenzívnych emócií, vrátane lásky, smútku, strachu, radosti, túžby, dôvery, ale aj nenávisti, boja a manipulácie. Je ako okno do fascinujúceho sveta ľudských vzťahov a energie dvoch ľudí, ktorí sa stretli v duete na javisku.

Výstava Pas de deux/Ikonické páry baletu 20. storočia v Slovenskom národnom divadle okrem iného prináša aj odkaz vynikajúcich fotografov SND, ktorí počas desaťročí zachytili svojím fotoobjektívom vzácnu esenciu príbehov z najznámejších baletov klasického a neoklasického repertoáru Baletu SND.

 • Výstava sprístupnená v priestoroch Tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení od 11. 1. 2023 do 14. 5. 2023..
 • Autorky výstavy Eva Gajdošová a Monika Čertezni, grafické spracovanie SND.

Klasika v grafickom románe: Romeo a Júlia 

Výstava vznikla v spolupráci Divadelného ústavu a Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave vrámci medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe, ktorý je financovaný vrámci EÚ schémy Kreatívny Európa  - podpora projektov európskej spolupráce 2019. Projekt prepája grafický román a klasické dramatické texty. Tri divadelné inštitúcie majú pripraviť tri kľúčové klasické texty. Slovenská sekcia sa rozhodla spracovať do grafického románu Shakespearovu drámu Romeo a Júlia. Do focusového tímu si prizvali aj šiestich študentov 3. ročníka grafického dizajnu. Ich práce prezentujú širokú možnosť interpretácií i grafických štylizácií stále aktuálneho dramatického diela. 

Výstava je  sprístupnená v priestoroch Akadémie umení v Banskej Bystrici od 26. 1. 2023.

Autori výstavy Lívia Galeková, Katarína Mistecká, Filip Moric, Tamara Mosná, Ivana Zvarová, Pham Thi My Duyen. Pedagogické vedenie Mária Čorejová, Andrea Andreutti Pokorná. Manažérka projektu Zuzana Uličianska.  

Eva Jaczová

Výstava predstavuje Evu Jaczovú aj ako významnú tanečnú pedagogičku, aj ako predstaviteľku výraznej interpretačnej generácie baletných sólistov, mienkotvornú tanečnú kritičku a publicistku, prvú slovenskú baletnú dramaturgičku, ale najmä ako človeka nesmierne vzdelaného, rozhľadeného a láskavého, s iskrivým zmyslom pre humor. Vo výraznej miere sa zaslúžila o vybudovanie štátneho tanečného školstva, čím významne prispela k povzneseniu interpretačnej úrovne slovenského baletu. Ako prvá baletná dramaturgička SND sa okrem uvádzania diel svetovej baletnej literatúry usilovala aj o vznik pôvodnej baletnej tvorby. Významná je aj jej publikačná činnosť, do histórie vošla ako prvá slovenská autorka odborných publikácií o baletnom umení.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Súkromného konzervatória D. Kadroša v Prešove od 20. 2. 2023. Autorka výstavy Monika Čertezni, grafické riešenie Viera Burešová. 

Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť. Marius Petipa na slovenských baletných scénach.

(k 200. výročiu narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu).

Výstava v skratke zachytáva históriu petrohradskej a moskovskej baletnej tvorby Mariusa Petipu. Jej nosnú časť tvorí historický prehľad inscenácií baletov, ktoré boli uvádzané v minulosti a s ktorými sa stretávame na baletných scénach slovenských divadiel aj v súčasnosti. Výstava reflektuje najmä baletné tituly Mariusa Petipu, ktoré boli uvádzané na scénach v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici. Na dobových materiáloch a fotografiách sú zachytené významné baletné osobnosti, choreografi a baletní umelci spolu so scénickými a kostýmovými návrhmi výtvarných umelcov, ktorí inscenáciám dodávali osobitý vizuálny tvar.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Súkromného konzervatória v Nitre od 2. 3. 2023.

Autorky výstavy Monika Čertezni a Eva Gajdošová. Grafické riešenie Viera Burešová.

Jozef Gregor Tajovský 

Výstava Divadelného ústavu zachytáva život a dielo významného slovenského dramatika, prozaika, básnika i politika Jozefa Gregora Tajovského. Plošná panelová výstava sa snaží cez fotografie zachytiť útržky rodinného, spoločenského i vojenského života. Na druhej strane výstava ponúka teatrologický vhľad do jeho tvorby a inscenačnú tradíciu jeho najhranejších hier. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany od 6. 3. 2023.

Autorka výstavy Frederika Čujová, grafické riešenie Viera Burešováprezentujú širokú možnosť interpretácií i grafických štylizácií stále aktuálnych dramatických diel. 

Klasika v grafickom románe: Antigona

Výstava vznikla v spolupráci Divadelného ústavu a Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave v rámci medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe, ktorý je financovaný s EÚ schémy Kreatívny Európa - podpora projektov európskej spolupráce 2019. Projekt prepája grafický román a klasické dramatické texty. Tri divadelné inštitúcie pripravujú tri kľúčové klasické texty. Slovenská sekcia od vzniku projektu spracovala do grafického románu Shakespearovu drámu Romeo a Júlia a Sofoklovu Antigonu. Antigonu pripravilo sedem študentiek 3. ročníka propagačnej grafiky v roku 2022. Ich práce prezentujú širokú možnosť interpretácií i grafických štylizácií stále aktuálnych dramatických diel. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany od 6. 3. 2023.

Ivan Stodola. Majster slovenskej drámy

Výstava Divadelného ústavu ponúka pohľad na život a dielo významného slovenského dramatika Ivana Stodolu. Ivan Stodola bol povolaním lekár, ale jeho spätosť s divadlom bola silná. Už od detstva hrával v ochotníckom súbore Dobrodej. Už tam začal písať prvé hry a žarty. Neskôr písal, preto, lebo mal pocit, že cez hry sa vie vyjadriť o svete. Popredného dramatika z neho nakoniec urobil Janko Borodáč, ktorý často inscenoval jeho hry. Výstava zachytáva inscenačnú tradíciu jeho najhranejších hier. 

Výstava bude sprístupnená v priestoroch Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši od 10. 3. 2023. Autor výstavy Martin Timko, grafické riešenie Viera Burešová. 

Reinštalácie:

Bienále divadelnej fotografie

Divadelný ústav vyhlásil tento rok už piaty ročník súťaže Bienále divadelnej fotografie (ďalej len Bienále) spolu s partnerom Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Cieľom Bienále divadelnej fotografie je podpora divadelnej fotografie a jej tvorcov. Hodnotiaca komisia sa stretla začiatkom septembra, aby z prihlásených prác vybrala to najlepšie na prezentačnú výstavu a taktiež aby určila víťazov súťaže. V tomto ročníku sa mohli prihlásení fotografi zúčastniť týchto kategórií – inscenačná fotografia, portrét a dokumentárna fotografia. Samostatný segment tvorila študentská sekcia. Hodnotiaca komisia z predložených prác určila štyri ceny – Grand Prix, 2. a 3. miesto a Študentskú cenu. Výsledky súťaže boli oficiálne vyhlásené na slávnostnej vernisáži dňa 18. 10. 2022 o 17.00 hod. v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR.

Výstava Bienále vytvorí prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku a taktiež o fotografických trendoch v divadelnej fotografii.

 • Výstava je sprístupnená v priestoroch Divadelného ústavu, na 1. poschodí od 23. 11. 2022.

Tanečná kozmopolitka Alica Flachová-Pastorová

Výstava je venovaná významnej osobnosti slovenského baletu, tanečnici, dramaturgičke, teoretičke a historičke tanca Alici Flachovej-Pastorovej. Zachytáva jej životnú púť od začiatkov štúdia na baletnej škole Iva Váňu Psotu v Brne cez tragické obdobie 2. svetovej vojny, návrat na baletné scény, pôsobenie na pozícii dramaturgičky až po jej pedagogické aktivity. Alica Pastorová pedagogicky pôsobila na Hudobnej a tanečnej škole, dnešnom Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Vysokou odbornosťou a vášnivým záujmom v oblasti dejín a teórie tanca výrazne ovplyvnila viaceré generácie tanečných umelcov a pedagógov. Na Vysokej škole múzických umení založila a neskôr viedla Metodický kabinet, čím prispela ku kodifikácii odbornej reflexie tanečného umenia.

 • Výstava bude sprístupnená v priestoroch Súkromného konzervatória v Nitre od 14. 11. 2022.
 • Autorky výstavy Monika Čertezni a Eva Gajdošová. Grafické riešenie Ondrej Gavalda.

40 rokov L + S

Divadelný ústav v spolupráci so Štúdiom L + S prináša pri príležitosti 40. výročia otvorenia Štúdia S náhľad do tvorby dvoch vedúcich osobností divadla, Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Mapuje cestu od prvého stretnutia dvojice cez spoločné tvorivé začiatky, účinkovania nielen v Štúdiu L + S, ale aj v Divadle na korze, na Novej scéne a ďalších. Výstava je jedinečná aj vďaka niektorým dodnes nezverejneným fotografiám z inscenácií, v ktorých Lasica a Satinský účinkovali, ale aj z rôznych podujatí a stretnutí dvojice s osobnosťami českej i slovenskej divadelnej kultúry.

 • Výstava bude sprístupnená od 23. 11. 2022 v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany.
 • Autorka výstavy Bohuslava Vaňková, grafické riešenie Nora Nosterská.

Divadelný plagát

Divadelný plagát je výrazom individuálneho majstrovstva autora schopného prepojiť vo svojom diele informačnú hodnotu a ideový zámer inscenátorov s vlastným osobitým umeleckým stvárnením témy. Je súčasťou vývoja a progresívnych premien výtvarného umenia. Neustále sa pohybuje v priestore aktuálnych, kultúrnych a umeleckých tendencií. Najvýznamnejšie plagáty ostávajú vryté v ľudskej pamäti. Výstava je len výberom z pôvodnej výstavy, ktorú pripravil Divadelný ústav zo svojich zbierok v roku 2020 v rámci storočnice slovenského profesionálneho divadla.

 • Časť výstavy je sprístupnená v priestoroch Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave  na Zochovej ulici, na 3. poschodí.
 • Časť výstavy je sprístupnená v priestoroch Divadelného ústavu, na prízemí od 23. 11. 2022.
 • Autor výstavy Miroslav Daubrava

Pavol Országh Hviezdoslav

Putovnú vzdelávaciu výstavu pripravil divadelný ústav tohtoročnému 100. výročiu smrti básnika, spisovateľa a dramatika. Výstava zachytáva iba dramatickú tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava a jej podoby na slovenských javiskách. Reflektuje podoby hry Herodes a Herodias od jej prvého uvedenia cez rôzne podoby stvárnenia až po poslednú inscenáciu.

 • Výstava je sprístupnená v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici od 28. 3. 2022.
 • Autorka výstavy Bohuslava Vaňková, grafické riešenie Martin Farbák

Jozef Zajko

Jozef Zajko bol dlhoročným slovenským baletným sólistom a prvým slovenským choreografom Slovenského národného divadla v Bratislave. Stvárnil množstvo žánrovo pestrých postáv, vynikal najmä v klasickom repertoári baletného umenia, z ktorého ako choreograf inscenoval svetové diela na javisku SND.

Ako sólista baletu pôsobil na javiskách baletu SND a ND v Brne v rokoch 1947 – 1955. Ako choreograf v rokoch 1956 – 1985 pôsobil v balete SND a v Divadle Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, v rokoch 1959 – 1963 pôsobil ako pedagóg Štátneho konzervatória v Bratislave.

Na výstave boli použité fotografie z archívnych fondov Divadelného ústavu a Slovenského národného divadla.

 • Výstava je sprístupnená v priestoroch Tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení na Zochovej ulici od 10. 2. 2022.
 • Autorka výstavy Eva Gajdošová, grafické riešenie Viera Burešová

Pretrvávajúce výstavy:

Romantik, komik i tragéd Jozef Adamovič

Výstava vznikla pri príležitosti hercových nedožitých 80. narodenín na podnet Súkromného konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.

Výstava pripomína jedinečného herca, ktorý svoje postavy vytváral neopakovateľnou malebnosťou gesta a vycibrenou a kultivovanou javiskovou rečou. Osobitú variabilitu a výrazovú plastickosť jeho herectva dokazuje rôznorodý rozsah úloh v divadle – od romantických hrdinov cez komediálne postavy až k tragickým velikánom v Shakespearových tragédiách.

 • Výstava je sprístupnená v priestoroch Štátneho konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Autorom výstavy je Martin Timko, grafické riešenie Ondrej Gavalda. 

Výstava Stanislav Remar v SND

Výstava sa zameriava na Remarovo pôsobenie v balete SND v rokoch 1946 –  1955, počas ktorých zohral významnú úlohu vo vývoji slovenského baletného umeniaJeho tanečná kariéra sa začala odvíjať na českých a nemeckých scénach, kde pôsobil desať rokov. V balete SND bol v trvalom angažmáne deväť rokov, najskôr ako sólista, od roku 1948 ako choreograf a šéf umeleckého súboru. Neskôr na dvadsať rokov zviazal svoj umelecký život s košickým divadlom. Jeho tanečné umenie čerpalo z fyzických dispozícií a skvelej techniky. Choreografickú tvorbu charakterizovala nezvyčajná fantázia a hĺbavosť. K svojim inscenáciám si pravidelne navrhoval aj originálne kostýmy.

 • Výstava je sprístupnená od 1. 11. 2021 na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove.
 • Autorka výstavy Eva Gajdošová, grafické riešenie Viera Burešová
A
A
A
.