Aktuálne výstavy

Nové:

 

Divadelný plagát 

V Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ste si mohli až do konca januára 2024 pozrieť panelovú výstavu venovanú divadelnému plagátu, ktorú sme zostavili v nadväznosti na premiéru zvolenskej inscenácie Hamlet. Výstava predstavuje výber z plagátovej tvorby rôznych výtvarníkov, umelcov, fotografov a grafických dizajnérov vytvorenej pre divadelnú hru Hamlet od Williama Shakespeara a iné divadelné hry, ktoré na Hamleta odkazujú. Svoje zastúpenie vo výbere divadelných plagátov má činohra, opera aj balet. Plagáty použité na výstave pochádzajú zo zbierok a archívov Divadelného ústavu, Slovenského komorného divadla Martin, Národného divadla Košice, Divadla Andreja Bagara v Nitre a Divadla Aréna. 

Reinštalovanú výstavu si od 12. 2. 2024 môžete pozrieť na 1. poschodí Divadelného ústavu. 

Výstavu pripravil Divadelný ústav, autorom textu je Miroslav Daubrava a plagátový výber zostavila Zuzana Poliščák Šnircová. 

 

Jozef Gregor Tajovský ľudský dramatik (redizajn a doplnenie výstavy)

Výstava Divadelného ústavu zachytáva život a dielo významného slovenského dramatika, prozaika, básnika i politika Jozefa Gregora Tajovského. Plošná panelová výstava sa snaží cez fotografie zachytiť útržky rodinného, spoločenského i vojenského života. Na druhej strane výstava ponúka teatrologický vhľad do jeho tvorby a inscenačnú tradíciu jeho najhranejších hier. Výstavu Divadelný ústav doplnil o panel venovaný Tajovského manželke, spisovateľke Hane Gregorovej. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch divadla Jozef Gregora Tajovského vo Zvolene od 9. 2. 2024. 

Autorka pôvodnej výstavy Frederika Čujová, autorka doplnenia a úprav Martina Daubravová, grafické riešenie Pavol Borodovčák

 

 

Reinštalácie: 

Legenda zvaná Jozef Kroner

V spolupráci so Slovenským národným divadlom sme pripravili reinštaláciu výstavy k 100. výročiu narodenia významného slovenského umelca. 

Jozef Kroner patrí k najvýraznejším talentom slovenského herectva. Jeho umelecké majstrovstvo si diváci dodnes pripomínajú vďaka reprízam desiatok filmov, televíznych i rozhlasových inscenácií. Kronerovým hereckým odborom boli drobní hrdinovia a bežní ľudia, v pokoji si nažívajúci svoj životný kolobeh. Či už to boli roly komické, dramatické alebo tragikomické, vždy išlo o precízne štúdie ľudského typu, prejavom tak blízkym divákom v hľadisku, za obrazovkou alebo rozhlasovým prijímačom. Majstrovstvo jeho osobnosti tkvelo v tom, že divákov vedel srdečne rozosmiať, aj úprimne rozplakať. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch Foyeru Činohry SND od 13. 3. 2024 do 13. 4. 2024.

Autorom výstavy je Karol Mišovic. Redizajn výstavy pri príležitosti jej reinštalácie pripravilo SND.

 

theatre.sk

Divadelný ústav pripravil v roku 2019 výstavu theatre.sk ako hold 100. výročiu slovenského profesionálneho divadla. Výstava vo svojom umelecko-odbornom stvárnení prezentuje základné informácie o štruktúre slovenského divadelníctva, charakterizuje divadelnú sieť, festivaly, inštitúcie, školstvo a architektúru. Výstava zachytáva rozvoj divadelnej siete a vývoj slovenských divadiel od roku 1920, nezabúda popri tom ani na nezávislú divadelnú scénu. Pozerá sa na historické, aj súčasné divadelné budovy a spomína aj významné slovenské divadelné festivaly. Nezabúda na najdôležitejšie míľniky vo vývoji slovenského profesionálneho divadla, ani na osobnosti, ktoré ho formovali. Venuje sa aj súčasnému divadelnému školstvu a významným inscenáciám, ktoré sú prehľadne rozdelené podľa divadelných druhov. V neposlednom rade informuje o slovenských umelcoch, ktorí sa presadili v zahraničí, aj o časopisoch, ktoré sa aktívne venujú divadelným témam.

Výstava je sprístupnená vo Varšave v priestoroch Vysokej školy a univerzity Slavistiky v Poľsku od 13. 3. 2024. 

Hlavná kurátorka výstavy Zuzana Nemcová, kurátori výstavy Stanislav Bachleda, Monika Čertezni, Jozef Červenka, Miroslav Daubrava, Vladislava Fekete, Marek Godovič, Lukáš Kopas, Elena Knopová, Martina Mašlárová, Karol Mišovic, Martin Timko, Barbora Krajč Zamišková, Dominika Zaťková, výtvarné a grafické riešenie Nora Nosterská

 

Klasika v grafickom románe: Antigona

Výstava vznikla v spolupráci Divadelného ústavu a Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave v rámci medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe, ktorý je financovaný v rámci EÚ schémy Kreatívna Európa – podpora projektov európskej spolupráce 2019. Projekt prepája grafický román a klasické dramatické texty. Tri divadelné inštitúcie pripravujú tri kľúčové klasické texty. Slovenská sekcia od vzniku projektu spracovala do grafického románu Shakespearovu drámu Romeo a Júlia a Sofoklovu Antigonu. Antigonu pripravilo sedem študentiek 3. ročníka odboru Propagačná grafika v roku 2022. Ich práce prezentujú širokú možnosť interpretácií i grafických štylizácií stále aktuálnych dramatických diel. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch Mestskej knižnice Piešťany od 15. 2. 2024 do 3. 4. 2024. Vernisáž a komentovaná prehliadka sa uskutočnila 22. 2. 2024 o 10.00 hod. 

 

Klasika v grafickom románe: Kráľ Ubu 

Výstava vznikla v spolupráci Divadelného ústavu a Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave v rámci medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe, ktorý je financovaný v rámci EÚ schémy Kreatívna Európa – podpora projektov európskej spolupráce 2019. Projekt prepája grafický román a klasické dramatické texty. Tri divadelné inštitúcie pripravujú tri kľúčové klasické texty. Slovenská sekcia od vzniku projektu spracovala do grafického románu Shakespearovu drámu Romeo a Júlia a Sofoklovu Antigonu. Kráľ Ubu v grafickom románe je v poradí treťou grafickou výstavou študentov ŠUP Vydru. Tentoraz na nej pracovali študenti a študentky 3. ročníka  odboru Grafický dizajn. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch Mestskej knižnice Piešťany od 15. 2. 2024 do 3. 4. 2024. Vernisáž a komentovaná prehliadka sa uskutočnila 22. 2. 2024 o 10.00 hod. 

 

Klasika v grafickom románe: Romeo a Júlia

Výstava vznikla v spolupráci Divadelného ústavu a Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave vrámci medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe, ktorý je financovaný v rámci EÚ schémy Kreatívna Európa  – podpora projektov európskej spolupráce 2019. Projekt prepája grafický román a klasické dramatické texty. Tri divadelné inštitúcie majú pripraviť tri kľúčové klasické texty. Slovenská sekcia sa rozhodla spracovať do grafického románu Shakespearovu drámu Romeo a Júlia. Do focusového tímu si prizvali aj šiestich študentov 3. ročníka grafického dizajnu. Ich práce prezentujú širokú možnosť interpretácií i grafických štylizácií stále aktuálneho dramatického diela.

Autori výstavy Lívia Galeková, Katarína Mistecká, Filip Moric, Tamara Mosná, Ivana Zvarová, Pham Thi My Duyen. Pedagogické vedenie Mária Čorejová, Andrea Andreutti Pokorná. Manažérka projektu Zuzana Uličianska.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Mestskej knižnice Piešťany od 15. 2. 2024 do 3. 4. 2024. Vernisáž a komentovaná prehliadka sa uskutočnila 22. 2. 2024 o 10.00 hod. 

 

Múzy v chrámoch

alebo

Ján Palárik v premenách slovenskej profesionálnej réžie

Divadlo Jána Palárika v Trnave v spolupráci s Divadelným ústavom pripravilo výstavu Múzy v chrámoch alebo Ján Palárik v premenách slovenskej profesionálnej réžie pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Palárika. Názov je inšpirovaný výrokom z autorovej dobovej state Dôležitosť dramatickej národnej literatúry: „Najprv povstali Múzy, a len potom sa im chrámy stavali.“ Palárik sa postavenia chrámu pre svoje Múzy nedočkal, napriek tomu sa jeho komédie stali jedným zo základných pilierov repertoáru slovenských profesionálnych divadiel. Už v roku 1921 začínala Palárikovým Inkognitom svoju činnosť zájazdová spoločnosť Slovenského národného divadla, tzv. Marška, v rovnakom čase ju uvádzala aj hlavná scéna v Bratislave. Viac ako storočná profesionálna inscenačná tradícia dnes pokračuje v Divadle Jána Palárika. Výstava je koncipovaná ako dialóg klasika dramatickej tvorby 19. storočia s klasikmi slovenskej profesionálnej réžie. Prvým je Ján Borodáč, nasleduje Karol L. Zachar, Ivan Lichard, Magda H. Lokvencová, Ľubomír Vajdička, Ján Sládeček, Juraj Nvota, atď. Fotografie z jednotlivých inscenácií a výroky vybraných osobností réžie sa usilujú zachytiť interpretačný kľúč k Palárikovým dielam v premenách dejín. Od počiatočného národno-obrodeneckého pátosu cez radosť, krásu a sviatočnosť až k menej lichotivým, odfolklorizovaným, groteskno-kritickým podobám. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch prízemia Divadelného ústavu na Jakubovom námestí 12 od 12. 2. 2024. Autorka výstavy Zdenka Pašuthová, grafické riešenie Pavol Borodovčák.

 

Eva Kristinová... jednoducho kráľovná


Výstava vznikla v roku 2018 pri príležitosti životného 90-ročného jubilea. Výstava venovaná významnej umelkyni predstavuje prostredníctvom archívnych fotografií cestu Kristinovej umeleckej kariéry od jej absolútnych začiatkov cez výrazné piliere jej hereckej dráhy, teda jedinečné výkony, ktoré sa zlatými písmenami zapísali do dejín slovenského herectva, až po kreácie stvárnené mimo divadelného javiska – pred televíznou či filmovou kamerou, ale i tie z pódií počas jej početných recitačných večerov. V histórii slovenského herectva sme mali a stále máme dostatok kvalitných herečiek, ale len málo tragédok – interpretiek disponujúcimi titanizmom vnútorného i vonkajškového prejavu, majestátnosťou vzhľadu a s nimi spojenú špecifickú kultúru práce s drsným altovým zafarbením hlasu. Jednou z tých mála tragédok bola Eva Kristinová. Jej hereckým odborom boli najmä postavy hrdých a nebojácnych žien, či už z prostredia slovenskej dediny alebo honosného aristokratického paláca. Eva Kristinová bola totiž herečkou veľkých kráľovských osudov.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Akadémie umení v Banskej Bystrici od 15. 2. 2024. 

Autor výstavy Karol Mišovic, grafické riešenie Viera Burešová.

 

Miloš Pietor – lord slovenského divadla

Nedožité 90. narodeniny Miloša Pietora si Divadelný ústav v spolupráci so Slovenský národným divadlom pripomenie výstavou, ktorá predstaví jeho najvýznamnejšie inscenácie. 

Miloš Pietor pochádzal z významnej martinskej rodiny, ktorá patrila k oporám slovenského kultúrneho života. Do dejín slovenského divadla sa zapísal inscenáciami A. P. Čechova, W. Shakespeara, ale aj inscenáciami slovenskej klasiky. Svojím profesionálnym prístupom, vzdelaním a režijným rukopisom sa výrazným spôsobom podieľal na umeleckom profilovaní divadiel, v ktorých pôsobil a slovenského divadla vôbec. Najvýraznejšiu stopu zanechal v DSNP Martin (dnes Komorné divadlo Martin), na Novej scéne a v Slovenskom národnom divadle, kde od roku 1990 až do predčasnej smrti pôsobil aj ako riaditeľ. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch Národného domu v Martine od 25. 1. 2024.

Autorka výstavy Martina Daubravová, grafické spracovanie Katarína Balážiková.

 

Legenda zvaná Jozef Kroner

Reinštalácia výstavy k 100. výročiu narodenia významného slovenského umelca.

Jozef Kroner patrí k najvýraznejším talentom slovenského herectva. Jeho umelecké majstrovstvo si diváci dodnes pripomínajú vďaka reprízam desiatok filmov, televíznych i rozhlasových inscenácií. Kronerovym hereckým odborom boli drobní hrdinovia a bežní ľudia, v pokoji si nažívajúci svoj životný kolobeh. Či už to boli roly komické, dramatické alebo tragikomické, vždy išlo o precízne štúdie ľudského typu, prejavom tak blízkym divákom v hľadisku, za obrazovkou alebo rozhlasovým prijímačom. Majstrovstvo jeho osobnosti tkvelo v tom, že divákov vedel srdečne rozosmiať, aj úprimne rozplakať. 

Výstava je sprístupnená v Dome kultúry v obci Staškov, ktorá je rodiskom JozeFa Kronera. Pozrieť si ju môžete od 18. 3. do 29. 4. 2024.

Autorom výstavy je Karol Mišovic, grafické riešenie Mária Čorejová. 

 

Thespisova kára Ivana Petrovického

Divadelný ústav v roku 2014 pripravil pri príležitosti nedožitých osemdesiatych narodenín režiséra Ivana Petrovického putovnú výstavu s názvom Thespisova kára Ivana Petrovického. Výstava predstavila jeho život a tvorbu, jeho najvýznamnejšie réžie i jeho hereckú a riaditeľskú činnosť. Petrovický bol renesančný človek, ktorý našiel svoj životný cieľ – vzdorovať osudu a činiť dobro pre dobro veci samej. Ako významná osobnosť si zaslúžil svoje miesto v divadelnej obci. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch Národného domu v Martine od 25. 1. 2024.

Autorky výstavy Katarína Kunová a Zuzana Šnircová, grafické riešenie Viera Burešová. 

 

Pas de deux

Ikonické páry baletu 20. storočia v Slovenskom národnom divadle

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom pripravili výstavu, ktorá zachytáva výber z najznámejších sólistov Baleru SND od jeho vzniku až po koniec 20. storočia. Pas de deux je predovšetkým stretnutím dvoch ľudí, ktorí so sebou nesú množstvo  intenzívnych emócií, vrátane lásky, smútku, strachu, radosti, túžby, dôvery ale aj nenávisti, boja a manipulácie. Je ako okno do fascinujúceho sveta ľudských vzťahov a energie dvoch ľudí, ktorí sa stretli v duete na javisku.

VýstavaPas de deux / Ikonické páry baletu 20. storočia v Slovenskom národnom divadle okrem iného prináša aj odkaz vynikajúcich fotografov SND, ktorí počas desaťročí zachytili svojim fotoobjektívom vzácnu esenciu príbehov z najznámejších baletov klasického a neoklasického repertoáru Baletu SND.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení od 11. 1. 2023.

Autorky výstavy Eva Gajdošová a Monika Čertezni, grafické spracovanie SND.

 

Andrej Bagar

Výstava Andrej Bagar (1900 – 1966) včera, dnes a zajtra je stálou expozíciou zo zbierok Divadelného ústavu, ktorú pracovníci pripravili pre Základnú školu Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach pri príležitosti 111. výročia jeho narodenia. Výstava zachytáva jeho súkromný život i jeho umeleckú kariéru. Neposldenom rade sa autorka výstavy zamerala aj na jeho politickú kariéru, vďaka ktorej sa zaslúžil o budovanie a rozvoj divadelnej kultúry a divadelného školstva na Slovensku. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch Súkromného konzervatória v Nitre od 19. 9. 2023.

Autorka výstavy Katarína Kunová, grafický dizajn Viera Burešová.

 

Lucia Popp – vrúcny hlas svetovej opery

Lucia Popp (1939 – 1993) patrí k najslávnejším slovenským hlasom, ktoré zanechali výraznú stopu v dejinách svetového operného umenia. Sopranistka vzácneho hlasu nádhernej, žiarivo teplej farby, ktorého hlavnou charakteristikou bola unikátna vrúcnosť prejavu. Výstava Lucia Popp – vrúcny hlas svetovej opery reflektuje významné míľniky jej kariéry a vďaka prístupu k jej pozostalosti aj množstvo dokumentov z osobného života. Bola pripravená pri príležitosti 80. výročia narodenia speváčky s ambíciou osloviť široké spektrum návštevníkov všetkých vekových kategórií a  pútavou formou predstaviť jednu z najvýznamnejších osobností slovenskej kultúry, svetovo rešpektovanú osobnosť operného umenia. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch Súkromného konzervatória v Prešove od 13. 11. 2023.

Kurátor výstavy Jozef Červenka, grafické riešenie Nora Nosterská. 

 

Viliam Záborský

Divadelný ústav pripravil v spolupráci so Slovenským národným divadlom výstavu venovanú nedožitému 100. výročiu narodenia osobnosti Viliama Záborského. Viliam Záborský sa výrazným spôsobom podieľal na profilovaní prvej slovenskej scény a ako vynikajúci recitátor patril medzi zakladateľov slovenského recitačného umenia. Účinkoval v inscenáciách mnohých významných slovenských režisérov Jána Jamnického, Janka Borodáča, Jozefa Budského, Karola L. Zachara či Tibora Rakovského. Jeho doménou boli postavy, ktoré sa vyjadrovali vo veršoch a kde sa mohlo prejaviť jeho majstrovstvo pri narábaní so slovom, ovládaním rytmu a melódie. Účinkoval v 125 divadelných inscenáciách, v 25 filmoch, vo vyše 50 televíznych inscenáciách, daboval postavy asi v 50 zahraničných filmoch a nahovoril komentáre k mnohým dokumentárnym filmom či programom, a patrí tak medzi nezabudnuteľné legendy zakladateľskej hereckej generácie.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Súkromného konzervatória v Prešove od 13. 11. 2023.

Kurátorka výstavy Martina Daubravová, grafické riešenie Martin Farbák.

 

Divadelný plagát 

Divadelný plagát je výrazom individuálneho majstrovstva autora schopného prepojiť vo svojom diele informačnú hodnotu a ideový zámer inscenátorov s vlastným osobitým umeleckým stvárnením témy. Je súčasťou vývoja a progresívnych premien výtvarného umenia. Neustále sa pohybuje v priestore aktuálnych, kultúrnych a umeleckých tendencií. Najvýznamnejšie plagáty ostávajú vryté v ľudskej pamäti. Výstava je len výberom z pôvodnej výstavy, ktorú pripravil Divadelný ústav zo svojich zbierok v roku 2020 v rámci storočnice slovenského profesionálneho divadla.

Časť výstavy je sprístupnená v priestoroch Vysokej školy múzických umení v Bratislave na Divadelnej fakulte, na Zochovej ulici, na 3. poschodí. 

Autor výstavy Miroslav Daubrava.

 

Pretrvávajúce výstavy:

Romantik, komik i tragéd Jozef Adamovič

Výstava vznikla pri príležitosti hercových nedožitých 80. narodenín na podnet Súkromného konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.

Výstava pripomína jedinečného herca, ktorý svoje postavy vytváral neopakovateľnou malebnosťou gesta a vycibrenou a kultivovanou javiskovou rečou. Osobitú variabilitu a výrazovú plastickosť jeho herectva dokazuje rôznorodý rozsah úloh v divadle – od romantických hrdinov, cez komediálne postavy, až k tragickým velikánom v Shakespearových tragédiách. 

Výstava je sprístupnená v priestoroch Štátneho konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. 

Autorom výstavy je Martin Timko, grafické riešenie Ondrej Gavalda.

 

A
A
A
.