Aktuálne výstavy

Divadelné storočie  stopy a postoje

Od 28. februára 2020 do 5. septembra 2021 si pri príležitosti celoslovenského  projektu Rok slovenského divadla 2020 môžete na druhom poschodí Bratislavského hradu pozrieť reprezentatívnu výstavu s názvom Divadelné storočie – stopy a postoje v organizácii Divadelného ústavu a Slovenského národného múzea – Historického múzea. Výstava detailne mapuje sto rokov profesionálneho divadla na Slovensku a prepája ho so súvislosťami, ktoré predchádzali jeho vzniku. Odhaľuje jeho hlavné smery, udalosti a osobnosti od začiatkov až po súčasnosť a zvýrazňuje tie kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré najviac vplývali na jeho rozvoj.

Výstavu pripravil štrnásťčlenný kurátorský tím, ktorý tvoria renomovaní teatrológovia a divadelní historici. Hlavnou kurátorkou výstavy je Zuzana Nemcová Gulíková. O architektonické spracovanie výstavy sa postaral slovenský scénograf, pôsobiaci s veľkým úspechom v zahraničí Boris Kudlička.

Trvanie výstavy: 28. 2. 2020 – 5. 9. 2021

Miesto: Bratislavský hrad, Bratislava (2. poschodie)

Viac informácií o výstave sa dočítate v sekcii Výstavy > Divadelné storočie - stopy a postoje

 


Reinštalácie

Jozef Gregor Tajovský

Výstava Divadelného ústavu zachytáva život a dielo významného slovenského dramatika, prozaika, básnika i politika Jozefa Gregora Tajovského. Plošná panelová výstava sa snaží cez fotografie zachytiť útržky rodinného, spoločenského i vojenského života. Na druhej strane výstava ponúka teatrologický vhľad do jeho tvorby a inscenačnú tradíciu jeho najhranejších hier. 

Autorka výstavy Frederika Čujová, grafické riešenie Viera Burešová

Výstava je sprístupnená v priestoroch Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove od 1. 7. 2021.

Generál na javisku

Osobnosť M. R. Štefánika v sebe ukrýva atribúty dramatickej postavy. Jeho profesionálny, či osobný život a dejinné zmeny, ktorých sa stal súčasťou aj hýbateľom, ho priam predurčujú k námetu pre dramatickú tvorbu a divadlo. Výstava Generál na javisku, organizovaná v spolupráci Divadelného ústavu a Múzea Slovenských národných rád v Myjave, vznikla pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Reflektuje divadelné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel, ktoré vychádzajú zo Štefánikovho života a diela. Výstava má ambíciu priblížiť širokému spektru návštevníkov všetkých vekových kategórií jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín a jeho podoby dynamickou a odľahčenou divadelnou optikou, ktorá sa ho snaží priblížiť v demýtizovanej podobe.

Autor výstavy Marek Godovič, grafické riešenie Ondrej Gavalda.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany od 11. 5. 2021.

 

Tanečná kozmopolitka Alica Flachová-Pastorová

Výstava je venovaná významnej osobnosti slovenského baletu, tanečnici, dramaturgičke, teoretičke a historičke tanca Alici Flachovej-Pastorovej. Zachytáva jej životnú púť od začiatkov štúdia na baletnej škole Iva Váňu Psotu v Brne, cez tragické obdobie 2. svetovej vojny, návrat na baletné scény, pôsobenie na pozícii dramaturgičky, až po jej pedagogické aktivity. Alica Pastorová pedagogicky pôsobila na Hudobnej a tanečnej škole, dnešnom Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Vysokou odbornosťou a vášnivým záujmom v oblasti dejín a teórie tanca výrazne ovplyvnila viaceré generácie tanečných umelcov a pedagógov. Na Vysokej škole múzických umení založila a neskôr viedla Metodický kabinet, čím prispela ku kodifikácii odbornej reflexie tanečného umenia.

Autorky výstavy Monika Čertezni a Eva Gajdošová, grafické riešenie Ondrej Gavalda.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Domu umenia v Piešťanoch od 4. 6. 2021.

 

Priekopníci súčasnej opery - Juraj Martvoň a Anna Martvoňová

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom pripravil výstavu manželom, profilovým členom operného súboru SND, Jurajovi Martvoňovi a Anne Martvoňovej. Barytonista Juraj Martvoň (1921-1991) začínal s drobnými, epizódnymi úlohami, aby sa na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov zaradil k protagonistom svojho hlasového odboru. Jeho výnimočné, majstrovské operné herectvo, v ktorom sa snúbila schopnosť prežívať osud dramatickej postavy s jeho racionálnou analýzou vynikla v inscenáciách opier XX. storočia.

Ako dlhoročná členka operného zboru SND dostávala Anna Martvoňová (1922-1990) vďaka svojej drobnej postavičke príležitosti v epizódnych úlohách detských a dievčenských. Verejnosť priam šokovala titulnou postavou Pucciniho Madame Butterfly v roku 1955. Jej sýty a farebný lyrický soprán vzápätí zažiaril v rade postáv romantickej a veristickej opery, herecké dispozície, vrátane vzácneho daru komickej hyperboly našli uplatnenie v širokom spektre súčasnej tvorby domácej i zahraničnej.

Autor výstavy Jaroslav Blaho, grafické riešenie Viera Burešová.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Domu umenia v Piešťanoch od 4. 6. 2021.

 

Eva Jaczová

Výstava predstavuje Evu Jaczovú aj ako významnú tanečnú pedagogičku, aj ako predstaviteľku výraznej interpretačnej generácie baletných sólistov, mienkotvornú tanečnú kritičku a publicistku, prvú slovenskú baletnú dramaturgičku, ale najmä ako človeka nesmierne vzdelaného, rozhľadeného a láskavého, s iskrivým zmyslom pre humor. Vo výraznej miere sa zaslúžila o vybudovanie štátneho tanečného školstva, čím významne prispela k povzneseniu interpretačnej úrovne slovenského baletu. Ako prvá baletná dramaturgička SND sa okrem uvádzania diel svetovej baletnej literatúry usilovala aj o vznik pôvodnej baletnej tvorby. Významná je aj jej publikačná činnosť, do histórie vošla ako prvá slovenská autorka odborných publikácií o baletnom umení.

Autorka výstavy Monika Čertezni, grafické riešenie Viera Burešová.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Tanečnej fakulty VŠMU od 31.5. 2021. 

 

Vladimír Suchánek – Od maľby k divadlu

Výstavu o Vladimírovi Suchánkovi pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom. Scénograf Vladimír Suchánek  od ukončenia štúdia na VŠMU  pôsobil  najmä v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. V činohre spolupracoval s viacerými režisérmi ale najmä s Pavlom Hasprom a Karolom L. Zacharom. Výstava scénografickej tvorby Vladimíra Suchánka zostavená v chronologickom slede prezentuje najmä diela, ktoré autor pokladá za najvýznamnejšie, najviac oceňované alebo také, ktoré mu najviac prirástli k srdcu. Prostredníctvom digitalizovaných scénických návrhov, skíc, makiet a fotografií z inscenácií si môžeme vytvoriť obraz o jeho scénickej tvorbe v čase od polovice šesťdesiatych rokov do polovice rokov deväťdesiatych.

Autor výstavy Miroslav Daubrava, grafické riešenie Mária Čorejová.  

Výstava je sprístupnená v priestoroch Divadleného ústavu na 1. poschodí od 20. 5. 2021.

 

Kotlár vs. Amsler, 1.0

Výstava fotografií laureáta ocenenia Grand prix Bienále divadelnej fotografie 2018, Ľuboša Kotlára, mapuje jeho niekoľkoročnú spoluprácu s divadelným režisérom Mariánom Amslerom. Cieľom kurátorskej selekcie je čiastočne nabúrať zaužívaný stereotyp, v ktorom hrá divadelná fotografia úlohu faktografického zaznamenávania divadelných inscenácií. Kotlár a Amsler pravidelne spolupracujú od roku 2015, kooperujúc spoločne ako na propagačných vizuáloch k jednotlivým inscenáciám, tak výtvarným vkladom do inscenácií samotných, až po následné zaznamenávanie diania na javisku. Autor v rámci výstavy prezentuje najmä diela, ktoré zostali ležať v osobných archívoch, či už sa jedná o skice, nepoužité varianty vizuálov, či pôvodné verzie neskôr dotvorených záberov pre potreby inscenácie. Alebo fotografie z inscenácií, ktoré síce nenesú požadovanú informačnú hodnotu, ale vytrhnuté z kontextu, v ktorom vznikli, prezentujú vizuálne silné obrazy vytvárajúce vlastný naratív.

Kurátorkou výstavy je Jana Hojstričová

Výstava je sprístupnená v priestoroch Divadelného ústavu na prízemí od 24. 5. 2021.

 


Pretrvávajúce výstavy

 

Magda Husáková-Lokvencová

JUDr. Magda Husáková-Lokvencová absolvovala v roku 1941 štúdium práva na bratislavskej univerzite. Intenzívny záujem o divadlo ju priviedol k štúdiu herectva na bratislavskom Štátnom konzervatóriu, kde na ňu významne vplýval pedagóg, osobnosť slovenskej avantgardnej réžie, Ján Jamnický. Od roku 1947 pôsobila na Novej scéne Národného divadla ako herečka, asistentka réžie, no čoskoro sa vyhranila ako mladá, moderne orientovaná režisérka. Intenzívne prispievala k profilovaniu všetkých zložiek novoscénickej divadelnej tvorby, ktorá vnášala aktivizujúce impulzy do rozvoja povojnového slovenského divadelného umenia.

Autori výstavy Ján Jaborník, Zuzana Nemcová Gulíková, grafické riešenie Viera Burešová.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 

Romantik, komik i tragéd Jozef Adamovič

Výstava vznikla pri príležitosti hercových nedožitých 80. narodenín na podnet Súkromného konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Výstava pripomína jedinečného herca, ktorý svoje postavy vytváral neopakovateľnou malebnosťou gesta a vycibrenou a kultivovanou javiskovou rečou. Osobitú variabilitu a výrazovú plastickosť jeho herectva dokazuje rôznorodý rozsah úloh v divadle – od romantických hrdinov, cez komediálne postavy, až k tragickým velikánom v Shakespearových tragédiách.

Autor výstavy Martin Timko, grafické riešenie Ondrej Gavalda.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Štátneho konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.

 

Výstava Stanislav Remar v SND

Výstava sa zameriava na Remarovo pôsobenie v Balete SND v rokoch 1946 až 1955, počas ktorých zohral významnú úlohu vo vývoji slovenského baletného umeniaJeho tanečná kariéra sa začala odvíjať na českých a nemeckých scénach, kde pôsobil desať rokov. V Balete SND bol v trvalom angažmáne deväť rokov, najskôr ako sólista, od roku 1948 ako choreograf a šéf umeleckého súboru. Neskôr, na dvadsať rokov zviazal svoj umelecký život s košickým divadlom. Jeho tanečné umenie čerpalo z fyzických dispozícií a skvelej techniky. Choreografickú tvorbu charakterizovala nezvyčajná fantázia a hĺbavosť. K svojim inscenáciám si pravidelne navrhoval aj originálne kostýmy.

Autorka výstavy Eva Gajdošová, grafické riešenie Viera Burešová.

Miesto: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany 

A
A
A