Aktuálne výstavy

Peter Karvaš

Divadelný ústav spolu s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského pripravil výstavu venovanú 100. výročiu narodenia dramatika Petra Karvaša. Peter Karvaš patrí k najznámejším slovenským dramatikom 20. storočia. Bol autorom, ktorý najvýraznejšie a najsústavnejšie profiloval slovenskú povojnovú drámu. Vyrastal v podnetnom intelektuálnom a umeleckom prostredí, otec bol lekár a matka akademická maliarka. Po okupácii Československa a vnútrostraníckych čistkách ho zbavili všetkých verejných funkcií. Po uvedení hry Absolútny zákaz musel odísť aj z vysokej školy a až do roku 1980 pracoval vo Výskumnom ústave kultúry v Bratislave. Po novembri 1989 ho rehabilitovali a získal akademický titul profesora. Aj napriek dlhoročnému nútenému odmlčaniu patrí Peter Karvaš k najvýznamnejším povojnovým dramatikom (je autorom viac než dvadsiatich piatich dramatických textov) a výrazným spôsobom sa podieľal na formovaní modernej slovenskej drámy. Ako literát bol mnohostranný a jeho literárne práce sa vyznačujú rôznorodosťou z tematickej i žánrovej stránky. Vďaka svojej teatrologickej práci a dramatickému dielu zastáva v dejinách slovenského divadla výnimočné postavenie. Chronologicky členená výstava ponúka prierez Karvašovej dramatickej tvorby uvedenej na javiskách slovenských profesionálnych divadiel.  

Vernisáž výstavy sa uskutočnila spolu s premiérou Karvašovej hry Polnočná omša 11. septembra 2020 v priestoroch DJGT vo Zvolene. Výstava potrvá do 18. 12. 2020. Autorka výstavy Martina Daubravová, grafické riešenie Nora Nosterská.

 

Divadelné storočie - stopy a postoje

Od 28. februára do 5. septembra 2021 si pri príležitosti celoslovenského  projektu Rok slovenského divadla 2020 môžete na druhom poschodí Bratislavského hradu pozrieť reprezentatívnu výstavu s názvom Divadelné storočie – stopy a postoje v organizácii Divadelného ústavu a Slovenského národného múzea – Historického múzea. Výstava detailne mapuje sto rokov profesionálneho divadla na Slovensku a prepája ho so súvislosťami, ktoré predchádzali jeho vzniku. Odhaľuje jeho hlavné smery, udalosti a osobnosti od začiatkov až po súčasnosť a zvýrazňuje tie kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré najviac vplývali na jeho rozvoj.

Výstavu pripravil štrnásťčlenný kurátorský tím, ktorý tvoria renomovaní teatrológovia a divadelní historici. Hlavnou kurátorkou výstavy je Zuzana Nemcová Gulíková. O architektonické spracovanie výstavy sa postaral slovenský scénograf, pôsobiaci s veľkým úspechom v zahraničí Boris Kudlička.

Viac informácií o výstave sa dočítate v sekcii Výstavy > Divadelné storočie - stopy a postoje

 

Reinštalácie

Bienále divadelnej fotografie 2018

Časť výstavy z kolekcie originálnych fotografii súťaže Bienále divadelnej fotografie z roku 2018 je od 10. 7. 2020 umiestnená v priestoroch Divadelného ústavu na 1. poschodí.

 

Pretrvávajúce výstavy

Hoffmann/Jamnický

Ferdinand Hoffmann

Výstava je venovaná významnému dramaturgovi a režisérovi Ferdinandovi Hoffmannovi, ktorý vnášal do činohry moderné postupy a zaslúžil sa o európsky a svetový rozhľad repertoáru uvádzaním reprezentačných diel významných epoch dramatickej tvorby a divadelného vývinu, pričom podporoval aj domácu dramatickú tvorbu.

Ján Jamnický

Výstava je venovaná významnému hercovi, režisérovi a pedagógovi Jánovi Jamnickému, ktorý sa prikláňal k moderným prúdom a divadelnej avantgarde a zohral tak kľúčovú úlohu v modernom vývine slovenskej činohry.

Dvojvýstava je sprístupnená na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení na Zochovej 1 v Bratislave. Kurátori výstavy Ján Sládeček, Martin Timko, grafické riešenie Viera Burešová.

 

Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť/Marius Petipa na slovenských baletných scénach
(k 200. výročiu narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu).

Výstava v skratke zachytáva históriu petrohradskej a moskovskej baletnej tvorby Mariusa Petipu. Jej nosnú časť tvorí historický prehľad inscenácií baletov, ktoré boli uvádzané v minulosti a s ktorými sa stretávame na baletných scénach slovenských divadiel aj v súčasnosti. Výstava reflektuje najmä baletné tituly Mariusa Petipu, ktoré boli uvádzané na scénach v Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici. Na dobových materiáloch a fotografiách sú zachytené významné baletné osobnosti, choreografi a baletní umelci spolu so scénickými a kostýmovými návrhmi výtvarných umelcov, ktorí inscenáciám dodávali osobitý vizuálny tvar.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Tanečnej katedry Vysokej školy múzických umení na Zochovej ulici v Bratislave. Autorky výstavy Eva Gajdošová a Monika Čertezni, grafické riešenie Viera Burešová.

 

Romantik, komik i tragéd Jozef Adamovič

Výstava vznikla pri príležitosti hercových nedožitých 80. narodenín na podnet Súkromného konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.

Výstava pripomína jedinečného herca, ktorý svoje postavy vytváral neopakovateľnou malebnosťou gesta a vycibrenou a kultivovanou javiskovou rečou. Osobitú variabilitu a výrazovú plastickosť jeho herectva dokazuje rôznorodý rozsah úloh v divadle – od romantických hrdinov, cez komediálne postavy, až k tragickým velikánom v Shakespearových tragédiách.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Štátneho konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Autorom výstavy je Martin Timko, grafické riešenie Ondrej Gavalda.

 

Výstava Stanislav Remar v SND

Výstava sa zameriava na Remarovo pôsobenie v Balete SND v rokoch 1946 až 1955, počas ktorých zohral významnú úlohu vo vývoji slovenského baletného umeniaJeho tanečná kariéra sa začala odvíjať na českých a nemeckých scénach, kde pôsobil desať rokov. V Balete SND bol v trvalom angažmáne deväť rokov, najskôr ako sólista, od roku 1948 ako choreograf a šéf umeleckého súboru. Neskôr na dvadsať rokov zviazal svoj umelecký život s košickým divadlom. Jeho tanečné umenie čerpalo z fyzických dispozícií a skvelej techniky. Choreografickú tvorbu charakterizovala nezvyčajná fantázia a hĺbavosť. K svojim inscenáciám si pravidelne navrhoval aj originálne kostýmy.

Výstava je sprístupnená na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Autorka výstavy Eva Gajdošová, grafické riešenie Viera Burešová.

 

Súčasný slovenský divadelný plagát

Kolekcia originálnych divadelných plagátov, ktoré vznikli v rokoch 1990 až 2014. Kolekcia zachytáva zmenu a vývin vo výtvarnom ponímaní divadelného plagátu. Predstavuje rôznych tvorcov a divadlá.

Výstava je sprístupnená v suteréne Divadelného ústavu na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. Výstavu kurátorsky pripravili Oleg Dlouhý a Viera Burešová.

 

A
A
A