Aktuálne výstavy

Nové 

theatre.sk

Divadelný ústav v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Ankare pripravil výstavu theatre.sk. Výstava vo svojom umelecko-odbornom stvárnení prezentuje základné informácie o štruktúre slovenského divadelníctva, charakterizuje divadelnú sieť, festivaly, inštitúcie, školstvo a architektúru a súčasne upriamuje pozornosť na prácu scénických a kostýmových výtvarníkov a tvorcov divadelného plagátu v širšom kontexte. Na jednej ploche sa tak stretávajú diela staršej a mladšej generácie charakterizované rôznorodými štýlmi s originálnymi osobnostnými črtami.

Zostavená kolekcia divadelných plagátov odzrkadľuje základné tendencie, charakteristiku a vývoj používaných výtvarných prvkov a rôznorodých výtvarných techník od kresby, maľby, koláže, typografie, digitálnej tlače, fotografie až po počítačovú grafiku. Model scény – maketa slúži ako adekvátna ukážka na ľahšiu orientáciu v budúcom scénickom priestore. Vybrané makety k činoherným, baletným a rozprávkovým inscenáciám predstavujú generáciu tvorcov, ktorých práca so scénickým priestorom už na seba upozornila a niektorá získala aj významné ocenenia. Výber divadelných kostýmov predstavuje jednak známe postavy zo slovenských dejín, ako napríklad legendárneho zbojníka Jura Jánošíka či veľkomoravského panovníka Svätopluka, a jednak sa zameriava na priblíženie slovenskej hmotnej kultúry cez klasický slovenský ľudový odev. Rôznorodé exponáty v segmente bábkového divadla vtiahnu návštevníkov do čarovného sveta rozprávky. Kompozícia z bábok a kostýmov sprítomňuje priestor, v ktorom sa prelína svet ľudí so svetom magických bytostí. Scénické objekty predstavujú pohľad na divadelnú scénografiu z iného zorného uhla.

 • Výstava bude mať vernisáž 1. 12. 2022 v priestoroch Maliarskeho a Sochárskeho múzea (Resim ve Heykel Müzesi) v Ankare v Turecku.
 • Autori výstavy Juliana Beňová, Miroslav Daubrava, grafické riešenie Nora Nosterská

Múzy v chrámoch

alebo

Ján Palárik v premenách slovenskej profesionálnej réžie

Divadlo Jána Palárika v Trnave v spolupráci s Divadelným ústavom pripravilo výstavu Múzy v chrámoch alebo Ján Palárik v premenách slovenskej profesionálnej réžie pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Palárika. Názov je inšpirovaný výrokom z autorovej dobovej state Dôležitosť dramatickej národnej literatúry: „Najprv povstali Múzy, a len potom sa im chrámy stavali.“ Palárik sa postavenia chrámu pre svoje Múzy nedočkal, napriek tomu sa jeho komédie stali jedným zo základných pilierov repertoáru slovenských profesionálnych divadiel. Už v roku 1921 začínala Palárikovým Inkognitom svoju činnosť zájazdová spoločnosť Slovenského národného divadla, tzv. Marška, v rovnakom čase ju uvádzala aj hlavná scéna v Bratislave. Viac ako storočná profesionálna inscenačná tradícia dnes pokračuje v Divadle Jána Palárika v Trnave. Výstava je koncipovaná ako dialóg klasika dramatickej tvorby 19. storočia s klasikmi slovenskej profesionálnej réžie. Prvým je Ján Borodáč, nasleduje Karol L. Zachar, Ivan Lichard, Magda Husáková-Lokvencová, Ľubomír Vajdička, Ján Sládeček, Juraj Nvota, atď. Fotografie z jednotlivých inscenácií a výroky vybraných osobností réžie sa usilujú zachytiť interpretačný kľúč k Palárikovým dielam v premenách dejín. Od počiatočného národno-obrodeneckého pátosu cez radosť, krásu a sviatočnosť až k menej lichotivým, odfolklorizovaným, groteskno-kritickým podobám.

 • Výstava bude mať vernisáž 9. 12. 2022 v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave po premiére inscenácie Palárik (a jeho teátro).
 • Autorka výstavy Zdenka Pašuthová, grafické riešenie Pavol Borodovčák

Akvizície Edity Gruberovej

Slovenské národné múzeum a Divadelný ústav pripravili výstavu z pozostalosti Edity Gruberovej. Výstava predstaví artefakty zakúpené na aukcii, ktoré sa podarilo obom inštitúciám získať do svojich zbierok. Výstava návštevníkom ukáže kostýmy, ocenenia, fotografie aj video ukážky zo slávnych operných predstavení, v ktorých diva účinkovala.

 • Výstava bude mať vernisáž 16. 12. 2022 v priestoroch Bratislavského hradu.

Pas de deux

Ikonické páry baletu 20. storočia v Slovenskom národnom divadle

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom pripravili výstavu, ktorá zachytáva výber z najznámejších sólistov Baletu SND od jeho vzniku až po koniec 20. storočia. Pas de deux je predovšetkým stretnutím dvoch ľudí, ktorí so sebou nesú množstvo intenzívnych emócií, vrátane lásky, smútku, strachu, radosti, túžby, dôvery, ale aj nenávisti, boja a manipulácie. Je ako okno do fascinujúceho sveta ľudských vzťahov a energie dvoch ľudí, ktorí sa stretli v duete na javisku.

Výstava Pas de deux/Ikonické páry baletu 20. storočia v Slovenskom národnom divadle okrem iného prináša aj odkaz vynikajúcich fotografov SND, ktorí počas desaťročí zachytili svojím fotoobjektívom vzácnu esenciu príbehov z najznámejších baletov klasického a neoklasického repertoáru Baletu SND.

 • Výstava bola sprístupnená 22. 11. 2022 v priestoroch foyeru opery a baletu Slovenského národného divadla.
 • Autorky výstavy Eva Gajdošová a Monika Čertezni, grafické spracovanie SND.

„Ako briliant!“ Kostýmová výtvarníčka Irena Schanerová

Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Nová scéna pripravil výstavu kostýmovej výtvarníčke Irene Schanerovej pri príležitosti 100. výročia narodenia. Irena Schanerová (rod. Cihová) sa narodila 18. 5. 1922 v Trenčíne. Po absolvovaní gymnázia v Trenčíne v rokoch 1940 – 1945 študovala kostýmové návrhárstvo na Umeleckopriemyselnej akadémii v Budapešti u profesora Mészárosa. Spektrum jej pracovných aktivít bolo naozaj pestré. Istý čas pracovala ako kostýmová kresliarka, v časopise Život mala na starosti módnu rubriku, v Trenčíne pracovala ako návrhárka pre Odevné závody Viliama Širokého. Neskôr pripravoval kostýmy do filmov či výpravných ľadových revue. V rokoch 1956 – 1968 pôsobila ako kostýmová výtvarníčka na Novej scéne v Bratislave. Avšak stopy jej kostýmových spoluprác vedú aj do Slovenského národného divadla v Bratislave, kde spolupracovala na kostýmoch výlučne pre balet. Intenzívne spolupracovala aj s Tatra revue v Bratislave, s Dedinským divadlom v Bratislave, Divadlom Jonáša Záborského v Prešove či Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Po emigrácii do Kanady v roku 1968 dlhé roky pracovala v televízii v Montreale. Irena Schanerová zomrela v Kanade v decembri v roku 1976. Kolekcie kostýmových návrhov Ireny Schanerovej k viac ako osemdesiatim inscenáciám patria v zbierkach Múzea Divadelného ústavu medzi najstaršie a najvzácnejšie.

 • Výstava je sprístupnená v priestoroch Divadla Nová scéna od 5. 9. 2022.
 • Autor výstavy Miroslav Daubrava, grafické riešenie Mária Čorejová.

Reinštalácie:

Bienále divadelnej fotografie

Divadelný ústav vyhlásil tento rok už piaty ročník súťaže Bienále divadelnej fotografie (ďalej len Bienále) spolu s partnerom Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Cieľom Bienále divadelnej fotografie je podpora divadelnej fotografie a jej tvorcov. Hodnotiaca komisia sa stretla začiatkom septembra, aby z prihlásených prác vybrala to najlepšie na prezentačnú výstavu a taktiež aby určila víťazov súťaže. V tomto ročníku sa mohli prihlásení fotografi zúčastniť týchto kategórií – inscenačná fotografia, portrét a dokumentárna fotografia. Samostatný segment tvorila študentská sekcia. Hodnotiaca komisia z predložených prác určila štyri ceny – Grand Prix, 2. a 3. miesto a Študentskú cenu. Výsledky súťaže boli oficiálne vyhlásené na slávnostnej vernisáži dňa 18. 10. 2022 o 17.00 hod. v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR.

Výstava Bienále vytvorí prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku a taktiež o fotografických trendoch v divadelnej fotografii.

 • Výstava je sprístupnená v priestoroch Divadelného ústavu, na 1. poschodí od 23. 11. 2022.

Tanečná kozmopolitka Alica Flachová-Pastorová

Výstava je venovaná významnej osobnosti slovenského baletu, tanečnici, dramaturgičke, teoretičke a historičke tanca Alici Flachovej-Pastorovej. Zachytáva jej životnú púť od začiatkov štúdia na baletnej škole Iva Váňu Psotu v Brne cez tragické obdobie 2. svetovej vojny, návrat na baletné scény, pôsobenie na pozícii dramaturgičky až po jej pedagogické aktivity. Alica Pastorová pedagogicky pôsobila na Hudobnej a tanečnej škole, dnešnom Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej. Vysokou odbornosťou a vášnivým záujmom v oblasti dejín a teórie tanca výrazne ovplyvnila viaceré generácie tanečných umelcov a pedagógov. Na Vysokej škole múzických umení založila a neskôr viedla Metodický kabinet, čím prispela ku kodifikácii odbornej reflexie tanečného umenia.

 • Výstava bude sprístupnená v priestoroch Súkromného konzervatória v Nitre od 14. 11. 2022.
 • Autorky výstavy Monika Čertezni a Eva Gajdošová. Grafické riešenie Ondrej Gavalda.

40 rokov L + S

Divadelný ústav v spolupráci so Štúdiom L + S prináša pri príležitosti 40. výročia otvorenia Štúdia S náhľad do tvorby dvoch vedúcich osobností divadla, Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Mapuje cestu od prvého stretnutia dvojice cez spoločné tvorivé začiatky, účinkovania nielen v Štúdiu L + S, ale aj v Divadle na korze, na Novej scéne a ďalších. Výstava je jedinečná aj vďaka niektorým dodnes nezverejneným fotografiám z inscenácií, v ktorých Lasica a Satinský účinkovali, ale aj z rôznych podujatí a stretnutí dvojice s osobnosťami českej i slovenskej divadelnej kultúry.

 • Výstava bude sprístupnená od 23. 11. 2022 v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany.
 • Autorka výstavy Bohuslava Vaňková, grafické riešenie Nora Nosterská.

Divadelný plagát

Divadelný plagát je výrazom individuálneho majstrovstva autora schopného prepojiť vo svojom diele informačnú hodnotu a ideový zámer inscenátorov s vlastným osobitým umeleckým stvárnením témy. Je súčasťou vývoja a progresívnych premien výtvarného umenia. Neustále sa pohybuje v priestore aktuálnych, kultúrnych a umeleckých tendencií. Najvýznamnejšie plagáty ostávajú vryté v ľudskej pamäti. Výstava je len výberom z pôvodnej výstavy, ktorú pripravil Divadelný ústav zo svojich zbierok v roku 2020 v rámci storočnice slovenského profesionálneho divadla.

 • Časť výstavy je sprístupnená v priestoroch Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave  na Zochovej ulici, na 3. poschodí.
 • Časť výstavy je sprístupnená v priestoroch Divadelného ústavu, na prízemí od 23. 11. 2022.
 • Autor výstavy Miroslav Daubrava

Pavol Országh Hviezdoslav

Putovnú vzdelávaciu výstavu pripravil divadelný ústav tohtoročnému 100. výročiu smrti básnika, spisovateľa a dramatika. Výstava zachytáva iba dramatickú tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava a jej podoby na slovenských javiskách. Reflektuje podoby hry Herodes a Herodias od jej prvého uvedenia cez rôzne podoby stvárnenia až po poslednú inscenáciu.

 • Výstava je sprístupnená v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici od 28. 3. 2022.
 • Autorka výstavy Bohuslava Vaňková, grafické riešenie Martin Farbák

Jozef Zajko

Jozef Zajko bol dlhoročným slovenským baletným sólistom a prvým slovenským choreografom Slovenského národného divadla v Bratislave. Stvárnil množstvo žánrovo pestrých postáv, vynikal najmä v klasickom repertoári baletného umenia, z ktorého ako choreograf inscenoval svetové diela na javisku SND.

Ako sólista baletu pôsobil na javiskách baletu SND a ND v Brne v rokoch 1947 – 1955. Ako choreograf v rokoch 1956 – 1985 pôsobil v balete SND a v Divadle Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, v rokoch 1959 – 1963 pôsobil ako pedagóg Štátneho konzervatória v Bratislave.

Na výstave boli použité fotografie z archívnych fondov Divadelného ústavu a Slovenského národného divadla.

 • Výstava je sprístupnená v priestoroch Tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení na Zochovej ulici od 10. 2. 2022.
 • Autorka výstavy Eva Gajdošová, grafické riešenie Viera Burešová

Pretrvávajúce výstavy:

Romantik, komik i tragéd Jozef Adamovič

Výstava vznikla pri príležitosti hercových nedožitých 80. narodenín na podnet Súkromného konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach.

Výstava pripomína jedinečného herca, ktorý svoje postavy vytváral neopakovateľnou malebnosťou gesta a vycibrenou a kultivovanou javiskovou rečou. Osobitú variabilitu a výrazovú plastickosť jeho herectva dokazuje rôznorodý rozsah úloh v divadle – od romantických hrdinov cez komediálne postavy až k tragickým velikánom v Shakespearových tragédiách.

 • Výstava je sprístupnená v priestoroch Štátneho konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Autorom výstavy je Martin Timko, grafické riešenie Ondrej Gavalda. 

Výstava Stanislav Remar v SND

Výstava sa zameriava na Remarovo pôsobenie v balete SND v rokoch 1946 –  1955, počas ktorých zohral významnú úlohu vo vývoji slovenského baletného umeniaJeho tanečná kariéra sa začala odvíjať na českých a nemeckých scénach, kde pôsobil desať rokov. V balete SND bol v trvalom angažmáne deväť rokov, najskôr ako sólista, od roku 1948 ako choreograf a šéf umeleckého súboru. Neskôr na dvadsať rokov zviazal svoj umelecký život s košickým divadlom. Jeho tanečné umenie čerpalo z fyzických dispozícií a skvelej techniky. Choreografickú tvorbu charakterizovala nezvyčajná fantázia a hĺbavosť. K svojim inscenáciám si pravidelne navrhoval aj originálne kostýmy.

 • Výstava je sprístupnená od 1. 11. 2021 na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove.
 • Autorka výstavy Eva Gajdošová, grafické riešenie Viera Burešová
A
A
A
.