Publikácie Divadelného ústavu

Novinky:

natalia vorozbyt

Natalia Vorožbyt

Saša, vynes smeti

laco kerata

Laco Kerata

Dobro. Hry

viliam klimacek

Viliam Klimáček

9 hier o slobode

oblubene produkty

Katherine Soper

Obľúbené produkty

vladimir stefko

Vladimír Štefko

Slovenské činoherné divadlo 1938 - 1945

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma / New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection
A
A
A
.