Publikácie Divadelného ústavu

Novinky:

kral ubu

Alfred Jarry

KRÁĽ UBU (grafický román)

tamas varga polievka

Tamás Varga

POLIEVKA

Ferdinand von Schirach

Ferdinand von Schirach

BOH

Drama 2021

E- kniha DRÁMA 2021

maly divadelny kalendar

MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2023

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma/New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection
Edukácia – divadlo – umenie
THEATRUM VITAE
A
A
A
.