Publikácie Divadelného ústavu

Novinky:

antigona

Sofokles

ANTIGONA (grafický román)

ukrajinska drama

Pavlo Arie, Natalia Vorožbyt, Maksym Kuročkin

UKRAJINSKÁ DRÁMA

igor bauersima

Igor Bauersima

TRI HRY & MALÉ MÚZEUM SÚVISLOSTÍ

kral ubu

Alfred Jarry

KRÁĽ UBU (grafický román)

tamas varga polievka

Tamás Varga

POLIEVKA

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma/New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection
Edukácia – divadlo – umenie
THEATRUM VITAE
A
A
A
.