Publikácie Divadelného ústavu

Novinky:

ach, gubernia neobmedzených možností

ACH, GUBERNIA NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ!

20 rokov cesty do stanice

Marek Godovič, Marek Adamov, Barbora Jombíková

20 ROKOV CESTY DO STANICE

človek v konflikte s prírodou

Kolektív autorov

ČLOVEK V KONFLIKTE S PRÍRODOU

zrušené pre pandémiu nehráme

Kolektív autorov

ZRUŠENÉ! PRE PANDÉMIU NEHRÁME

Obálka

MALÝ DIVADELNÝ KALENDÁR 2024

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma/New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection
Edukácia – divadlo – umenie
THEATRUM VITAE
A
A
A
.