Publikácie Divadelného ústavu

Novinky:

Vladimír Štefko

Slovenské činoherné divadlo 1938 - 1945

E- kniha Dráma 2019-2020

Malý divadelný kalendár 2022

Erika Fischer-Lichte

Úvod do divadelných a performatívnych štúdií

Politické divadlo Falka Richtera

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma / New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection
A
A
A