Theatre Institute Publications

News:

ukrajinska drama

Pavlo Arie, Natalia Vorožbyt, Maksym Kuročkin

UKRAJINSKÁ DRÁMA

iveta skripkova

Iveta Škripková

FEMINISTICKÉ DIVADLO A JEHO SLOVENSKÁ CESTA

Verdi a Wagner

Ladislav Čavojský; Vladimír Blaho

VERDI A WAGNER NA SLOVENSKÝCH OPERNÝCH JAVISKÁCH

romeo a julia

William Shakespeare

Romeo a Júlia

natalia vorozbyt

Natalia Vorožbyt

Saša, vynes smeti

Slovenské divadlo

Teatrologické publikácie o slovenskom divadle patria k základným umenovedným prácam v oblasti slovenského divadla. Diela popredných teoretikov, ale i tvorivých umelcov mapujú slovenskú divadelnú históriu aj súčasnosť.

Základné publikácie

Základné publikácie

Slovenská dráma
Slovenská dráma v preklade
Osobnosti
Teória v pohybe
Svetové divadlo
Svetová dráma – antológie
Nová dráma/New Drama
Vreckovky
DVD
katalógy
brožúrky
Rozhovory
Prítomnosť divadelnej minulosti
Golden Collection
Edukácia – divadlo – umenie
THEATRUM VITAE
A
A
A
.