Send us a tip

This site is available only in the Slovak language.

 

Ak chcete uverejniť svoje novinky v našom newslettri, napíšte prosíme na e-mail dusan.poliscak@theatre.sk alebo jana.dugasova@theatre.sk.  

Editori newslettra si vyhradzujú právo texty redakčne upravovať a v prípade porušenia redakčných, etických či právnych noriem ich neuverejniť. Články majú mať predovšetkým informačný charakter.

Tešíme sa na vaše príspevky!

A
A
A
.