Current Issue

This website is available only in the Slovak language.

 

Slávnostné vyhlásenie víťazov 4. ročníka súťaže Bienále divadelnej fotografie sa uskutočnilo 5. septembra 2018 vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky počas vernisáže výstavy Súčasná slovenská a česká divadelná fotografia, ktorú pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pripravil Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s českou partnerskou inštitúciou Inštitútom umenia – Divadelným ústavom v Prahe.

Bienále divadelnej fotografie vyhlasuje Divadelný ústav už od roku 2010. Jeho cieľom je predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh, zvýšiť o nej všeobecné povedomie a súčasne prezentáciou fotografických diel a ich autorov vytvoriť prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia, ktorá vzniká v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení, vytvára predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie do budúcna. Výstava fotografií, ktorá Bienále sprevádza, vytvára prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.

Ceny sa udeľovali v dvoch kategóriách. Hlavnú cenu pre profesionálnych fotografov Grand Prix Bienále divadelnej fotografie získal Ľuboš Kotlár za sériu fotografií z inscenácie Strachopudi (Divadlo Petra Mankoveckého, 2018). Čestné uznanie sa porota rozhodla udeliť Jozefovi Barinkovi za sériu fotografií z inscenácie Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu (Činohra Slovenského národného divadla, 2017). Najlepšie fotografie študentov súťažili o Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie. Cenu získal Radovan Dranga za sériu fotografií z inscenácie Artaudia /Autopsy (Činohra Slovenského národného divadla, 2018).

Vernisáž výstavy Súčasná slovenská a česká divadelná fotografia spojená so slávnostným vyhlásením laureátov cien Bienále divadelnej fotografie 2018 sa uskutočnila 5. septembra 2018 o 16.30 hod. vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Výstavu pripravila Viera Burešová. Pozrieť si ju môžete do 30. septembra 2018.

A
A
A
.