Partners

Theatre Institute, Prague

Divadelní ústav Praha
Celetní 17, 110 00 Praha 1
Czech Republic
Tel: ++420 22224 809 111
Fax: ++421 224 811 452
e-mail: divadelni.ustav@divadlo.cz, info@divadlo.cz
www.divadlo.cz 
 

Theatre Institute of Zbigniew Raszewski, Warsaw

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Rasczewskiego
Aleje Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa
Tel./fax: ++ 48 222 621 45 56; 622 83 15
e-mail: dokumentacja@zasp.pl
www.instytut-teatralny.pl
 

Theatre Museum, Warsaw

Muzeum Teatralne Teatr Wielki – Opera Narodowa
PI. Teatralny 1, 00-950 Warszawa
Tel.: ++48 22 69-20-756, 69-20-211
Fax: ++48 22 826-04-23, 826-50-12
e-mail: museum@teatrwielki.pl
www.teatrwielki.pl
 

Hungarium Theatre Museum and Institute, Budapest

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Krisztina krt. 57, H – 1013 Budapest
Tel: ++36 1 375 1184, 0036 1 212 2274 
Fax: ++36 1375 1184
e-mail: oszmi@ella.hu
www.oszmi.hu
 

Theatre Museum Wien

Österreichischen Theatermuseum
Lobkowitzplatz 2, A-1010 Wien
Tel.: ++43 1 5128800-610 
Fax.: ++43 1 5128800-645
e-mail: info@theatermuseum.at
www.theatermuseum.at
 

Theatre Museum of Vojvodina, Novi Sad

Pozorišni muzej Vojvodine
Kralja Aleksandra 5/I
21000 Novi Sad
P. O. Box 222
tel./fax: ++381/21/613-322; 614-720
www.pmv.org.rs 
 

 

A
A
A
.