Partners

Theatre Institute, Prague

Divadelní ústav Praha

Celetní 17, 110 00 Praha 1

Czech Republic

Tel: ++420 22224 809 111

Fax: ++421 224 811 452

e-mail: divadelni.ustav@divadlo.cz, info@divadlo.cz

www.divadlo.cz 

 

Theatre Institute of Zbigniew Raszewski, Warsaw

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Rasczewskiego

Aleje Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa

Tel./fax: ++ 48 222 621 45 56; 622 83 15

e-mail: dokumentacja@zasp.pl

www.instytut-teatralny.pl

 

Theatre Museum, Warsaw

Muzeum Teatralne Teatr Wielki – Opera Narodowa

PI. Teatralny 1, 00-950 Warszawa

Tel.: ++48 22 69-20-756, 69-20-211

Fax: ++48 22 826-04-23, 826-50-12

e-mail: museum@teatrwielki.pl

www.teatrwielki.pl

 

Hungarium Theatre Museum and Institute, Budapest

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Krisztina krt. 57, H – 1013 Budapest

Tel: ++36 1 375 1184, 0036 1 212 2274 

Fax: ++36 1375 1184

e-mail: oszmi@ella.hu

www.oszmi.hu

 

Theatre Museum Wien

Österreichischen Theatermuseum

Lobkowitzplatz 2, A-1010 Wien

Tel.: ++43 1 5128800-610 

Fax.: ++43 1 5128800-645

e-mail: info@theatermuseum.at

www.theatermuseum.at

 

Theatre Museum of Vojvodina, Novi Sad

Pozorišni muzej Vojvodine

Kralja Aleksandra 5/I

21000 Novi Sad

P. O. Box 222

tel./fax: ++381/21/613-322; 614-720

www.pmv.org.rs 

 

 

A
A
A
.