In the media

This site is available only in the Slovak language.

 

Divadelný ústav Bratislava v roku 2018 v médiách 

(tlač, rozhlas, televízia, web)

výberová bibliografia

Divadelný ústav všeobecne

 1. 2020: Rok slovenského divadla / redakcia

  In: Divadelní noviny [online]. – (21.11.2018).

  Dostupné na: https://www.divadelni-noviny.cz/2020-rok-slovenskeho-divadla

  Divadelný ústav – slovenské divadlo – jubileá – 2020: Rok slovenského divadla

 2. Adriana Krúpová: Trápi ma, že aj dobrú myšlienku dokážeme zneužiť / Svjatoslav Dohovič

  In: Košický večer. – Roč. 28, č. 2 (12.01.2018), s. 6. – ISSN 1336-5320.

  Divadelný ústav – projekty – Európska únia očami drámy / Ódy či frašky?

 3. Alternatívne a bábkové divadlo v Štúdiu 12 / Patrícia Pružinská, Janette Štefánková

  In: Televízna stanica STV 1. –  (29.03.2018). – Správy RTVS. – 19:00.

  Divadelný ústav – Štúdio 12 – projekty

 4. Bienále divadelnej fotografie má víťaza / Andrea Šuvadová, Ľubomír Bajaník

  In: Televízna stanica STV 1. – (07.09.2018). – Správy RTVS. – 19:00.

  Divadelný ústav – projekty – Bienále divadelnej fotografie

 5. Bol rentierom slovenského divadla, odkrýval v ňom nepravdy / Martin Timko

  In: Sme [online]. – (19.06.2018).

  Dostupné na: https://kultura.sme.sk/c/20852950/bol-rentierom-slovenskeho-divadla-odkryval-v-nom-nepravdy.html

  Divadelný ústav – dejiny – Ladislav Lajcha

 6. Bystričanka Ľubica Laššáková chce pomôcť slovenskej kultúre v regiónoch / (tom)

  In: Bystricoviny.sk [online]. – (09.04.2018).

  Dostupné na: https://www.bystricoviny.sk/kultura/bystricanka-lubica-lassakova-chce-pomoct-slovenskej-kulture-regionoch/

  Divadelný ústav – slovenské divadlo – jubileá – 2020: Rok slovenského divadla

 7. Divadlá otvorili v noci svoje brány / Róbert Latta, Ľubomír Bajaník

  In: Televízna stanica STV 1. – (18.11.2018). – Správy RTVS. – 19:00.

  Divadelný ústav – Noc divadiel 2018

 8. Divadlu sa minulý rok darilo. Vzniklo 251 nových inscenácií / SITA

  In: Pravda [online]. – (27.08.2018).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/481849-divadlu-sa-vlani-darilo-vzniklo-251-novych-inscenacii/

  Divadelný ústav – štatistiky

 9. Do Noci divadiel sa zapoja aj ochotníci / BM

  In: Topoľčianske noviny. – Roč. 59, č. 45 (13.11.2018), s. 4.

  Divadelný ústav – Noc divadiel 2018

 10. Do Noci divadiel sa zapojí aj Zohor, v Trnave uvaria osmičkový guláš / TASR

  In: DobréNoviny.sk [online]. – (07.11.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/147230/do-noci-divadiel-sa-zapoji-aj-zohor-v-trnave-uvariia-osmickovy-gulas

  Divadelný ústav – Noc divadiel 2018 – Štúdio 12

 11. Dosky 2018: Najlepšou hrou je Americký cisár / Petra Pupalová, Simona Simanová

  In: Televízna stanica STV 1. – (08.10.2018). – Správy RTVS. – 16:00.

  Divadelný ústav – Štúdio 12 – divadelné ocenenia – Dosky 2018

 12. Držitelia ocenenia DOSKY 2018: Ceny neznamenajú koniec boja o existenciu / Jena Opoldusová

  In: Pravda [online]. – (13.10.2018).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/487606-drzitelia-ocenenia-dosky-2018-ceny-neznamenaju-koniec-boja-o-existenciu/

  Divadelný ústav – Štúdio 12 – divadelné ocenenia – Dosky 2018

 13. K vlaňajším úspechom Divadelného ústavu patria dve ocenené knihy / TASR

  In: DobréNoviny.sk [online]. – (16.03.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/127277/k-vlanajsim-uspechom-divadelneho-ustavu-patria-dve-ocenene-knihy

  Divadelný ústav – verejný odpočet činnosti a hospodárenia

 14. Kto je gangster a kto policajt? Nielen to ukáže Noc divadiel / Jena Opoldusová

  In: Pravda [online]. – (16.11.2018).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/491880-noc-divadiel-aj-o-tom-kto-je-gangster-a-kto-policajt/

  Divadelný ústav – kultúrne podujatia – Noc divadiel 2018

 15. Kultúrny počin roka 2018: Občianska spoločnosť / Elena Akácsová

  In: Týždeň. – Roč. 15, č. 50 (10.12.2018), s. 58-61. – ISSN 1336-5932.

  Divadelný ústav – Štúdio 12 – divadelné ocenenia

 16. Magda Husáková-Lokvencová: Tvár z Vlčích dier / Helena Dvořáková

  In: Pravda [online]. – (19.09.2018).

  Dostupné na: https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/484448-tvar-z-vlcich-dier/

  Divadelný ústav – dejiny – Magda Husáková-Lokvencová

 17. Na miesto riaditeľa trnavského divadla sa prihlásilo sedem záujemcov / TASR

  In: Slovenské národné noviny [online] – (06.06.2018).

  Dostupné na: https://snn.sk/teraz_sk_329465/

  Divadelný ústav – kultúrna politika – výberová komisia – DJP, Trnava

 18. Na teatrologickom kolokviu zaznie príspevok o tvorbe J. Bednárika / TASR

  In: DobréNoviny.sk [online]. – (25.10.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/145919/na-teatrologickom-kolokviu-zaznie-prispevok-o-tvorbe-j-bednarika

  Divadelný ústav – Centrum výskumu divadla – projekty – Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993

 19. Nevera Ingmara Bergmana dotala novú divadelnú podobu / SITA

  In: Pravda [online]. – (11.12.2018).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/494736-nevera-ingmara-bergmana-dotala-novu-divadelnu-podobu/

  Divadelný ústav – projekty – Bergman 100

 20. Prezentácie a podujatia v znamení osmičiek / Maroš M. Bančej

  In: Slovenské národné noviny. – Roč. 33, č. 37 (15.09.2018), s. 9. – ISSN 0862-8823.

  Divadelný ústav – projekty – Bienále divadelnej fotografie

 21. Prvá premiéra v novom roku / Štátne divadlo Košice

  In: Košické správy [online]. – (09.01.2018).

  Dostupné na: http://www.kosickespravy.eu/prva-premiera-v-novom-roku

  Divadelný ústav – projekty – Európska únia očami drámy / Ódy či frašky?

 22. Rok 2020 bude patriť slovenskému divadlu / TASR

  In: Slovenské národné noviny [online]. – (07.11.2018).

  Dostupné na: https://snn.sk/teraz_sk_359296/

  Divadelný ústav – slovenské divadlo – jubileá – 2020: Rok slovenského divadla

 23. Súčasný slovenský tanec na Tanzmesse 2018 / Patrícia Pružinská, Janette Štefánková

  In: Televízna stanica STV 1. – (27.08.2013). – Správy RTVS. – 19:00.

  Divadelný ústav – medzinárodný projekt – koordinačná činnosť – tanečný veľtrh Tanzmesse 2018

 24. Svetový deň divadla / Benita Tettingerová, Petra Ázacis

  In: Televízna stanica TA 3. – (06.04.2018). – Dobré správy. – 18.00.

  Divadelný ústav – Svetový deň divadla

 25. Teatrologické kolokvium v Bratislave sa venuje českej a slovenskej vzájomnosti v divadle / TASR

  In: Bratislavské noviny [online]. – (25.10.2018).

  Dostupné na: https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/51704-teatrologicke-kolokvium-v-bratislave-sa-venuje-ceskej-a-slovenskej-vzajomnosti-v-divadle

  Divadelný ústav – Centrum výskumu divadla – projekty – Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993

 26. V roku 2017 vzniklo v SR vyše 250 nových divadelných inscenácií / TASR

  In: DobréNoviny.sk [online]. – (22.08.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/140593/v-roku-2017-vzniklo-v-sr-vyse-250-novych-divadelnych-inscenacii

  Divadelný ústav – štatistiky

 27. Znalkyňa antického divadla F. Dupontová prednášala v Bratislave / TASR

  In: DobréNoviny.sk [online]. – (06.09.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/128931/znalkyna-antickeho-divadla-f-dupontova-prednasala-v-bratislave

  Divadelný ústav – kultúrne podujatia – prednáška Grécke divadlo, obeť presvedčení (Florence Dupont)

Nová dráma

 1. .treba [mať prehľad: o tom najlepšom zo súčasného divadla] / redakcia

  In: Týždeň. – Roč. 15, č. 20 (14.05.2018), s. 51. – ISSN 1336-5932.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 2. Festival New drama 2018: Predstaví sa slovenská i svetová dráma / redakcia

  In: Bratislavské noviny [online]. – (14.05.2018).

  Dostupné na: https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/49479-festival-nova-drama-new-drama-2018-otvoria-debris-company-s-wow

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 3. Festival Nová dráma/New Drama 2018 opäť ponúkne to najlepšie / TASR

  In: DobréNoviny.sk [online]. – (11.05.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/132037/festival-nova-drama-new-drama-2018-opat-ponukne-to-najlepsie

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 4. Festival Nová dráma/New Drama 2018 pozná svojich víťazov / redakcia

  In: 24 hodín [online]. – (21.05.2018).

  Dostupné na: http://www.24hod.sk/festival-nova-drama-new-drama-2018-pozna-svojich-vitazov-cl588375.html

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 5. Klasika aj krížence "novej drámy" / Miloslav Juráni

  In: Týždeň. – Roč. 15, č. 22 (28.05.2018), s. 41. – ISSN 1336-5932.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 6. Mladé divadlo si hľadá cesty k divákovi / Alexander Gocz

  In: Slovenské národné noviny. – Roč. 33, č. 22 (02.06.2018), s. 9. – ISSN 0862-8823.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 7. Na Novej dráme zabojuje o ceny 10 inscenácií / Patrícia Pružinská, Ľubomír Bajaník

  In: Televízna stanica STV 1. – (07.05.2018). –  Správy RTVS. – 19:00.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 8. Nástup mladých talentů na festivalu Nová dráma/New Drama / Jan Kerbr

  In: Kod. – Roč. 12, č. 6 (2018), s. 46-51. – ISSN 1337-1800.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 9. Nová Dráma 2018 I. : Kabaret normalizácia, Elity, Hranice_92 / Jakub Škorpil

  In: Nadivadlo [online blog]. – (16.05.2018).

  Dostupné na: https://nadivadlo.blogspot.com/2018/05/skorpil-nova-drama-2018-i-kabaret.html

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 10. Nová Dráma 2018 ponúkne počas tohto týždňa najlepšie inscenácie súčasnej drámy / Andrea Kozinková

  In: Rozhlasová stanica Slovensko. – (14.05.2018). – Správy. – 20:00.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 11. Nová Dráma II. : Hra na budúcnosť - Lásky jednej plavovlásky - Oidipus Rex / Jakub Škorpil

  In: Nadivadlo [online blog]. – (17.05.2018).

  Dostupné na: https://nadivadlo.blogspot.com/2018/05/skorpil-nova-drama-2018-i-kabaret.html

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 12. Nová dráma pozná víťazov / SITA.

  In: Pravda. – Roč. 28, č. 115 (21.05.2018), s. 31. – ISSN 1335-4050.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 13. Novú drámu otvoril Roland Schimmelpfennig / Patrícia Pružinská, Viliam Stankay

  In: Televízna stanica STV 1. – (15.05.2018). –  Správy RTVS. – 19:00.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 14. Paradoxy a tendencie / Dáša Godová

  In: Reflektor [online]. – (25.06.2018).

  Dostupné na: http://reflektor.vsmu.sk/priestor/priestor-detail/article/paradoxy-a-tendencie/

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 15. Riskovať sebapoznanie / Jana Wild, Roland Schimmelpfennig

  In: Kod. – Roč. 12, č. 6 (2018), s. 62-68. – ISSN 1337-1800.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 16. Schimmelpfennig: V procese tvorby nevidím, nepočujem, musím sa uzavrieť / TASR

  In: DobréNoviny.sk [online]. – (15.05.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/132309/schimmelpffenig-v-procese-tvorby-nevidim-nepocujem-musim-sa-uzavriet

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 17. To najlepšie, čo doma máme? Opäť je tu Nová dráma / TASR

  In: Pravda [online]. – (15.05.2018).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/festivaly/clanok/469671-to-najlepsie-co-doma-mame-opat-je-tu-nova-drama/

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 18. Útržky novej drámy na Novej dráme / Bohunka Vaňková

  In: Reflektor [online]. – (25.06.2018).

  Dostupné na: http://reflektor.vsmu.sk/priestor/priestor-detail/article/utrzky-novej-dramy-na-novej-drame/

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 19. Víťazná inscenácia Novej drámy je jednoducho WOW! / TASR

  In: Pravda [online]. – (21.05.2018).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/festivaly/clanok/470430-vitazna-inscenacia-novej-dramy-je-jednoducho-wow/

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 20. Začína sa divadelný festival Nová dráma / Miroslav Frindt, Alena Senková, Vladislava Fekete

  In: Televízna stanica STV 1. – (14.05.2018). –  Ranné správy. – 07:30.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

 21. Zvláštnu cenu poroty dostala herečka Divadla Andreja Bagara Barbora Andrešičová / TASR

  In: MYNitra.sk [online]. – (21.05.2018).

  Dostupné na: https://mynitra.sme.sk/c/20830609/zvlastnu-cenu-poroty-dostala-herecka-divadla-andreja-bagara-barbora-andresicova.html

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama 2018

Edičná činnosť

 1. Aristoteles - prorok alebo upír západného divadla? / Peter Michalovič.

  In: Slovenské divadlo. – Roč. 66, č. 1 (2018), s. 107-109. – ISSN ISSN 0037-699X.

  Divadelný ústav – edičná činnosť – Florence Dupont: Aristoteles alebo upír západného divadla

 2. Bábkarská Bystrica 2018: O festivale po festivale / Monika Tatarková

  In: BBonline.sk [online]. – (13.10.2018).

  Dostupné na: https://bbonline.sk/babkarska-bystrica-2018-o-festivale-po-festivale/

  Divadelný ústav – edičná činnosť – Dagmar Inštitorisová a kol. (ed.): Bábky na česko-slovenskej medzi: 1918-2018

 3. Bábkarská Bystrica TOUR 2018 / Bábkarská Bystrica 

  In: Bystrica24.sk [online]. – (03.10.2018).

  Dostupné na: http://bystrica.dnes24.sk/babkarska-bystrica-tour-2018-310960

  Divadelný ústav – edičná činnosť – krst knihy – Dagmar Inštitorisová a kol. (ed.): Bábky na česko-slovenskej medzi: 1918-2018

 4. Bylo jich pět / Jan Šotkovský

  In: Divadelní noviny [online] – (11.06.2018).

  Dostupné na: https://www.divadelni-noviny.cz/bylo-jich-pet

  Divadelný ústav – edičná činnosť – Karol Mišovis: Javiskové osudy

 5. Ceny literárneho fondu za preklad / redakcia

  In: Literárny týždenník. – Roč. 31, č. 21 (06.06.2018), s. 15. – ISSN 0862-5999.

  Divadelný ústav – edičná činnosť – literárne ocenenia – John Fosse: Hry

 6. Česká a slovenská divadelní vzájemnost po zániku Československa / Jan Jiřík

  In: Kod. – Roč. 12, č. 10 (2018), s. 52. – ISSN 1337-1800.

  Divadelný ústav – edičná činnosť – Karol Mišovic (zost.): Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993 : zborník príspevkov z teatrologického kolokvia

 7. DAB pripravuje v novom roku kultúrne i vzdelávacie podujatia / TASR

  In: Slovenské národné noviny [online]. – (25.12.2018).

  Dostupné na: https://snn.sk/teraz_sk_368982/

  Divadelný ústav – edičné plány

 8. Divadelný ústav vydal biografiu Samuela Becketta / TASR

  In: Dobre noviny [online]. – (23.02.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/125615/divadelny-ustav-vydal-biografiu-samuela-becketta

  Divadelný ústav – edičná činnosť – James Knowlson: Odsúdený na slávu

 9. Dodo Gombár: Šesť konárov stromu / Divadelný ústav

  In: Pravda [online]. – (08.02.2018).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/457531-dodo-gombar-sest-konarov-stromu/

  Divadelný ústav – edičná činnosť – Dodo Gombár: Šesť konárov stromu

 10. James Knowlson: Odsúdený k sláve / Divadelný ústav

  In: Pravda [online]. – (10.03.2018).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/461066-james-knowlson-odsudeny-k-slave/

  Divadelný ústav – edičná činnosť – James Knowlson: Odsúdený na slávu

 11. Kultúrny počin roka 2018: Občianska spoločnosť / Elena Akácsová

  In: Týždeň. – Roč. 33, č. 50 (10.12.2018), s. 58-61. – ISSN 1336-5932.

  Divadelný ústav – edičná činnosť – Vladimír Štefko a kol: Dejiny slovenského divadla 1

 12. Len úvod do problematiky / Jakub Molnár

  In: Kod. – Roč. 12, č. 9 (2018), s. 52-53. – ISSN 1337-1800.

  Divadelný ústav – edičná činnosť – Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu / Contemporary Drama and Performative Space: From Playwriting to Immersive Theatre

 13. Michaela Jurovská preložila veľa literárnych a dramatických skvostov / TASR

  In: DobréNoviny.sk [online]. – (26.01.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/122933/michaela-jurovska-prelozila-vela-literarnych-a-dramatickych-skvostov

  Divadelný ústav – edičná činnosť – Soňa Šimková (zost.): Antológia súčasnej francúzskej drámy a jej analýz

 14. Nové slovenské knihy (aj) o bábkovom divadle / Lenka Dzadíková

  In: Loutkář [online] – (11.11.2018).

  Dostupné na: http://www.loutkar.eu/?id=1994

  Divadelný ústav – edičná činnosť – Dagmar Inštitorisová a kol. (ed.): Bábky na česko-slovenskej medzi: 1918-2018 – Karol Mišovic (zost.): Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993: zborník príspevkov z teatrologického kolokvia

 15. Tvár z Vlčích dier / Helena Dvořáková

  In: Pravda. – Roč. 28, č. 211 (13.09.2018), s. 16-17. – ISSN 1335-4050.

  Divadelný ústav – edičná činnosť – Nadežda Lindovská a kol.: Magda Husáková-Lokvencová : prvá dáma slovenskej divadelnej réžie

 16. Víťazná inscenácia Novej drámy je jednoducho WOW! / TASR

  In: Pravda [online]. – (21.05.2018).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/festivaly/clanok/470430-vitazna-inscenacia-novej-dramy-je-jednoducho-wow/

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Roland Schimmelpfennig: Hry

 17. Znalkyňa antického divadla F. Dupontová prednášala v Bratislave / TASR

  In: DobréNoviny.sk [online]. – (06.09.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/128931/znalkyna-antickeho-divadla-f-dupontova-prednasala-v-bratislave

  Divadelný ústav – edičná činnosť – Florence Dupont: Aristoteles alebo upír západného divadla

Výstavy

 1. Ďalší ročník "Zejdeme sa na hambálku" ponúka zaujímavé vystúpenia a hviezdy / redakcia

  In: Týždenník pre Záhorie. – Č. 39 (01.10.2018), s. 7.

  Divadelný ústav – výstavy – Fenomén Bednárik

 2. Divadelná jeseň v Lučenci sa začala spomienkami na Jozefa Bednárika / redakcia

  In: Novohradské noviny. – Č. 42 (23.10.2018), s. 4.

  Divadelný ústav – výstavy – Fenomén Bednárik

 3. Divadelníci si výstavou v SND uctia tvorbu dramatika Ivana Stodolu / TASR

  In: DobréNoviny.sk [online]. – (12.03.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/126822/divadelnici-si-vystavou-v-snd-uctia-tvorbu-dramatika-ivana-stodolu

  Divadelný ústav – výstavy – Majster slovenskej drámy (Stodolova dramatika na slovenských javiskách)

 4. Divadelný ústav pripravil výstavu, venovanú kostýmovému dizajnu / SITA

  In: Korzár Košice [online]. – (20.06.2018).

  Dostupné na: https://kosice.korzar.sme.sk/c/20853863/divadelny-ustav-pripravil-vystavu-venovanu-kostymovemu-dizajnu.html

  Divadelný ústav – výstavy – Z príbehu do príbehu: Dizajnérky divadelného kostýmu

 5. Divadlo s ľudskou tvárou v SND

  In: Pravda. – Roč. 28, č. 210 (12.09.2018), s. 41. – ISSN 1335-4050.

  Divadelný ústav – výstavy – Divadlo s ľudskou tvárou

 6. DJP si uctí okrúhle narodenieny známeho scénografa: J. Zavarskému venovalo výstavu / Monika Hanigovská

  In: Trnava24.sk [online]. – (19.04.2018).

  Dostupné na: https://trnava.dnes24.sk/djp-si-ucti-okruhle-narodeniny-znameho-scenografa-j-zavarskemu-venovalo-vystavu-296977

  Divadelný ústav – výstavy –  Ján Zavarský: Scénografia

 7. Hlboké ročne navštívia tisícky turistov, najväčšou pýchou je Jozef Miloslav Hurban / Soňa Brestanovská

  In: Týždenník pre Záhorie. –  Č. 21 (28.05.2018), s. 4.

  Divadelný ústav – výstavy –  Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo

 8. Hurbanova výstava v Hlbokom ho predstavuje ako divadelníka / TASR

  In: MYZáhorie.sk [online]. – (26.02.2018).

  Dostupné na: https://myzahorie.sme.sk/c/20768300/hurbanova-vystava-v-hlbokom-ho-predstavuje-ako-divadelnika.html

  Divadelný ústav – výstavy –  Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo

 9. Karol L. Zachar prežil v Babinej rané detstvo / (MOJ)

  In: Zvolensko-Podpolianske noviny. – Č. 7 (20.02.2018), s. 4.

  Divadelný ústav – výstavy – Karol L. Zachar: mág divadelnej harmónie, hravosti, krásy a baladickosti

 10. O neznámych faktoch a súvislostiach / -ta-

  In: Literárny týždenník. – Roč. 31, č. 7 (28.02.2018), s. 15. – ISSN 0862-5999.

  Divadelný ústav – výstavy –  Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo

 11. Ruská veľkoleposť na baletných scénach / Dušan Poliščák

  In: Literárny týždenník. – Roč. 31, č. 9 (14.03.2018), s. 6. – ISSN 0862-5999.

  Divadelný ústav – výstavy – Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť / Marius Petipa na slovenských baletných scénach

 12. Spoznajte divadelný kostýmový dizajn / redakcia

  In: Košický večer. – Roč. 28, č. 27 (06.07.2018), s. 5. – ISSN 1336-5320

  Divadelný ústav – výstavy – Z príbehu do príbehu: Dizajnérky divadelného kostýmu

 13. Spoznajte príbeh tanečníčky A. Pastorovej-Flachovej: Na výstave v SND / TASR

  In: DobréNoviny.sk [online]. – (12.05.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/132073/spoznajte-pribeh-tanecnicky-a-pastorovej-flachovej-na-vystave-v-snd

  Divadelný ústav – výstavy – Tanečná kozmopolitka Alica Pastorová-Flachová

 14. Televízne pondelky Karola L. Zachara v SND / Patrícia Pružinská, Janette Štefánková

  In: Televízna stanica STV 1. – (27.10.2018). – In: Správy RTVS. – 19:00

  Divadelný ústav – výstavy – Televízne pondelky Karola L. Zachara

 15. V SND uviedli výstavu k 200. výročiu narodenia choreografa Mariusa Petipu / Ľudovít Vongrej

  In: OperaSlovakia.sk [online]. – (13.3.2018).

  Dostupné na: http://operaslovakia.sk/v-snd-uviedli-vystavu-k-200-vyrociu-narodenia-choreografa-mariusa-petipu/

  Divadelný ústav – výstavy – Francúzska noblesa a ruská veľkoleposť / Marius Petipa na slovenských baletných scénach

 16. Výstava "Fenomén Bednárik" v rodnom Zelenči / Patrícia Pružinská, Simona Simanová

  In: Televízna stanica STV 1. – (06.03.2018) – Správy RTVS. – 16:00.

  Divadelný ústav – výstavy – Fenomén Bednárik

 17. Výstava Hurbanovci a divadlo priblíži dramatika a divadelníka / TASR

  In: DobréNoviny.sk [online]. – (21.02.2018).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/125405/vystava-hurbanovci-a-divadlo-priblizi-dramatika-a-divadelnika

  Divadelný ústav – výstavy –  Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo

 18. Výstavu Fenomén Bednárik otvoria v jeho rodnom Zelenči / SITA

  In: MYTrnava.sk [online]. – (28.02.2018).

  Dostupné na: https://mytrnava.sme.sk/c/20769951/vystavu-fenomen-bednarik-otvoria-v-jeho-rodnom-zelenci.html

  Divadelný ústav – výstavy – Fenomén Bednárik

 

Divadelný ústav Bratislava v roku 2017 v médiách

(tlač, rozhlas, televízia, web)

výberová bibliografia

Divadelný ústav všeobecne

 1. 20 ročníkov, 40 rokov snaženia / Barbora Zamišková

  In: Kod. – ISSN 1337-1800. – Roč. 11, č. 2 (2017), s. 52.

  Divadelný ústav Bratislava – podujatia

 2. Nie je to až také kritické... (Divadelná kritika u nás a inde, včera a dnes) / Martina Mašlárová

  In: Kod. – ISSN 1337-1800. – Roč. 11, č. 3 (2017), s. 41 – 47.

  Divadelný ústav Bratislava – divadelná kritika

 3. Hlavné oslavy Svetového dňa divadla budú tento rok v Paríži / tasr

  In: Dobré noviny. – [online]. – (26. 03. 2017).

  Dostupné na: http://www.dobrenoviny.sk/c/96614/hlavne-oslavy-svetoveho-dna-divadla-budu-tento-rok-v-parizi

  Divadelný ústav Bratislava – Svetový deň divadla

 4. V roku 2017 prináša posolstvo k Svetovému dňu divadla herečka Isabelle Huppert / redakcia

  In: www.operaslovakia.sk – [online]. – (27. 03. 2017).

  Dostupné na: http://operaslovakia.sk/v-roku-2017-prinasa-posolstvo-k-svetovemu-dnu-d…

  Divadelný ústav Bratislava – Svetový deň divadla

 5. Divadelný ústav oslávi jubileum časopisu a spustí divadelnú galériu / ars

  In: Bratislavské noviny. – [online]. – (27. 03. 2017).

  Dostupné na: http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/divadelny-ustav-oslavi-jubileum-casopisu-a-spusti-divadelnu-galeriu.html?page_id=344795

  Divadelný ústav Bratislava – jubileum časopisu Kod – Divadelná galéria

 6. Zažite noc plnú vzrušujúcich zážitkov. Múzeá odhalia svoje tajomstvá a skryté komnaty / Katarína Winklerová

  In: www.bratislava.dnes24.sk – [online]. – (15. 05. 2017).

  Dostupné na: http://bratislava.dnes24.sk/zazite-noc-plnu-vzrusujucich-zazitkov-muzea-odhalia-svoje-tajomstva-a-skryte-komnaty-269789

  Divadelný ústav Bratislava – Noc múzeí a galérií

 7. 13. raz môžete nocovať v múzeách a galériách / Jana Masárová, Viliam Stankay

  In: Televízna stanica STV 1. – (18. 05. 2017). – Správy RTVS. – 19:00.

  Divadelný ústav Bratislava – Noc múzeí a galérií

 8. Novinkou festivalu bude diskusia o uplynulej sezóne / Mira Kováčiková

  In: Turčianske noviny. – Roč. 26, č. 20 (23. 05. 2017), s. 3.

  Divadelný ústav Bratislava – Dramaticky mladí

 9. Síce mliečne, ale hryzú poriadne / Lucia Šmatláková

  In: Kod. – ISSN 1337-1800. – Roč. 11, č. 7 (2017), s. 39 – 43.

  Divadelný ústav Bratislava – projekty – Mliečne zuby

 10. Novinkou v programe festivalu bude diskusia o uplynulej sezóne / Mira Kováčiková

  In: https://myturiec.sme.sk – [online]. – (02. 06. 2017).

  Dostupné na: https://myturiec.sme.sk/c/20538838/novinkou-v-programe-festivalu-bude-diskusia-o-uplynulej-sezone.html

  Divadelný ústav Bratislava – Dramaticky mladí

 11. Odišiel enfant terrible slovenskej teatrológie. Za Andrejom Maťašíkom / Zuzana Nemcová Gulíková

  In: Pravda. – [online]. – (06. 06. 2017)

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/431728-odisiel-enfant-terrible-slovenskej-teatrologie-za-andrejom-matasikom/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

  Divadelný ústav Bratislava – Andrej Maťašík

 12. Skvelý publicista i pedagóg / mab

  In: Slovenské národné noviny. – Roč. 31, č. 24 (17. 06. 2017), s. 9.

  Divadelný ústav Bratislava – Andrej Maťašík

 13. Najťažšie sa odpovedá na otázku, čo je to bábkové divadlo / Dominika Zaťková

  In: Kod. – ISSN 1337-1800. – Roč. 11, č. 9 (2017), s. 3 – 9.

  Divadelný ústav Bratislava – rozhovor – Vladimír Predmerský

 14. Nominácie na ceny Dosky 2017

  In: Rozhlasová stanica Slovensko. – (20. 09. 2017). – Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. – 18:00.

  Divadelný ústav Bratislava – Cena Dosky

 15. Noc divadiel 2017 ponúkne taktiež operetu, muzikál či baletnú premiéru / redakcia

  In: www.operaslovakia.sk – [online]. – (10. 11. 2017).

  Dostupné na: http://operaslovakia.sk/noc-divadiel-2017-ponukne-taktiez-operetu-muzik…

  Divadelný ústav Bratislava – Noc divadiel

 16. Noc divadiel v Nitre / če

  In: Nitrianske noviny. – Roč. 26, č. 45 (13. 11. 2017), s. 14.

  Divadelný ústav Bratislava – Noc divadiel

 17. S divadlom do noci a nekonečna / Jena Opoldusová

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 264 (16. 11. 2017), s. 48.

  Divadelný ústav Bratislava – Noc divadiel

 18. Noc divadiel / Marek Segíň, Jana Belovičová

  In: Rozhlasová stanica Slovensko. – (18. 11. 2017). – Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. – 07:00.

  Divadelný ústav Bratislava – Noc divadiel

Nová dráma

 1. Autori dramatických textov sa môžu prihlásiť do súťaže / tasr

  In: Dobré noviny. – [online]. – (02. 01. 2017).

  Dostupné na: http://www.dobrenoviny.sk/c/90032/autori-dramatickych-textov-sa-mozu-prihlasit-do-sutaze

  Divadelný ústav Bratislava – Dráma 2017

 2. Tvoríte divadelné hry? Skúste šťastie v súťaži Dráma 2016 / sita

  In: Pravda. – [online]. – (03. 01. 2017).

  Dostupné na: http://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/415675-ste-autorom-divadelnej-hry-skuste-stastie-v-sutazi-drama-2016/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

  Divadelný ústav Bratislava – Dráma 2016

 3. Hľadajú sa dobrí dramatici / sita

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 03 (04. 01. 2017), s. 34.

  Divadelný ústav Bratislava – Dráma 2016

 4. Strach, Dobro aj Podvolenie. O najlepšiu hru bojuje 9 inscenácií / sita

  In: Pravda. – [online]. – (11. 02. 2017).

  Dostupné na: http://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/419597-strach-dobro-aj-podvolenie-o-najlepsiu-hru-bojuje-devat-inscenacii/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 5. Súťaž Dráma 2016 má po uzávierke – kto získa prémiu 1000 eur?

  In: Bratislavské noviny. – [online]. – (16.02.2017).

  Dostupné na: https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/43914-sutaz-drama-2016-ma-po-uzavierke-kto-ziska-premiu-1000-eur

  Divadelný ústav Bratislava – Dráma 2016

 6. Nová dráma pohltí divákov / tasr

  In: Dobré noviny. – [online]. – (05. 05. 2017).

  Dostupné na: http://www.dobrenoviny.sk/c/99939/nova-drama-pohlti-divakov

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 7. Drama není jenom divadlo. Anebo naopak? / Petr Christov

  In: Kod. – ISSN 1337-1800. – Roč. 11, č. 6 (2017), s. 43 – 49.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 8. Na technožúrke v Subclube hľadajú zodpovednosť za svoje činy / Eva Andrejčáková

  In: www.kultura.sme.sk – [online]. – (08. 05. 2017).

  Dostupné na: https://kultura.sme.sk/c/20526129/na-technozurke-v-subclube-hladaju-zodpovednost-za-svoje-ciny.html#axzz4jy2RrFMB

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 9. Nová dráma predstaví aj izraelské divadlo / Patrícia Pružinská, Ľubomír Bajaník

  In: Televízna stanica STV 1. – (08. 05. 2017). – Správy RTVS. – 19:00.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 10. Začína sa celoslovenský festival inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma / Katarína Ottová, Elena Koritšánská

  In: Rozhlasová stanica Slovensko. – (09. 05. 2017). – Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. – 12:00.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 11. Nová dráma 2017 / Peter Kolárik

  In: Rozhlasová stanica FM. – (09. 05. 2017). – Správy. – 15:00.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 12. Festival Nová dráma štartuje v Bratislave / tasr

  In: Dobré noviny. – [online]. – (09. 05. 2017).

  Dostupné na: http://www.dobrenoviny.sk/c/100221/festival-nova-drama-startuje-v-bratislave

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 13. Festival Nová dráma štartuje v Bratislave / Redakcia

  In: www.24hod.sk – [online]. – (09. 05. 2017).

  Dostupné na: http://www.24hod.sk/festival-nova-drama-startuje-v-bratislave-cl511041.html

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 14. O boľačkách dneška aj s humorom / Jena Opoldusová

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 105 (09. 05. 2017), s. 30.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 15. To najlepšie zo súčasného divadla na Novej dráme. O cenu bojuje aj nitrianska hra Dobro / sita, če

  In: https://mynitra.sme.sk – [online]. – (10. 05. 2017).

  Dostupné na: https://nasanitra.sme.sk/c/20529092/to-najlepsie-zo-sucasneho-divadla-na-novej-drame-o-cenu-bojuje-aj-nitrianska-hra-dobro.html#axzz4jIwC57Wg

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 16. Festival Nová dráma 2017: Grand Prix získala Vojna nemá ženskú tvár / tasr

  In: Dobré noviny. – [online]. – (14. 05. 2017).

  Dostupné na: http://www.dobrenoviny.sk/c/100669/festival-nova-drama-2017-grand-prix-ziskala-vojna-nema-zensku-tvar

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 17. V Bratislave udeľovali divadelné ceny v rámci festivalu Nová dráma / ts, ars

  In: Bratislavské noviny. – [online]. – (14. 05. 2017).

  Dostupné na: http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/v-bratislave-udelovali-divadelne-ceny-v-ramci-festivalu-nova-drama.html?page_id=347050

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 18. Ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2017 sú rozdané / Redakcia

  In: www.24hod.sk – [online]. – (14. 05. 2017).

  Dostupné na: http://www.24hod.sk/ceny-festivalu-nova-drama-new-drama-2017-su-rozdane-cl512066.html

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 19. Vojna nemá ženskú tvár. Inscenáciu ocenili na festivale Nová dráma / tasr

  In: www.aktualne.sk – [online]. – (14. 05. 2017).

  Dostupné na: https://aktualne.atlas.sk/kultura/ostatne/vojna-nema-zensku-tvar-inscenaciu-ocenili-festivale-nova-drama.html

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 20. Najlepšia nová dráma? Vojna nemá ženskú tvár / Patrícia Pružinská, Janette Štefánková

  In: Televízna stanica STV 1. – (14. 05. 2017). – Správy RTVS. – 19:00.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 21. Ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2017 sú rozdané / tasr

  In: Dobré noviny. – [online]. – (15. 05. 2017).

  Dostupné na: http://www.dobrenoviny.sk/c/100698/ceny-festivalu-nova-drama-new-drama-2017-su-rozdane

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 22. Festival Nová dráma 2017 pozná najlepšiu inscenáciu / sita

  In: Pravda. – [online]. – (15. 05. 2017).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/429505-festival-nova-drama-2017-uz-pozna-najlepsiu-inscenaciu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 23. Nové (súkromné) drámy / Soňa Smolková

  In: Pravda. – Roč. 27 – č. 115 (20. 05. 2017) – s. 20, 21.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 24. Cena festivalu pre Rybárika / sita, če

  In: Nitrianske noviny. – Roč. 26, č. 20 (22. 05. 2017), s. 11.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 25. Prírastok v galérii úspechov martinského divadla / Viera Legerská

  In: https://myturiec.sme.sk – [online]. – (22. 05. 2017).

  Dostupné na: https://myturiec.sme.sk/c/20538760/prirastok-v-galerii-uspechov-martinskeho-divadla.html

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 26. Grand Prix Nová dráma dorazila do Martina / Viera Legerská

  In: Turčianske noviny. – Roč. 26, č. 20 (23. 05. 2017), s. 3.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 27. Festival Nová dráma 2017 / Dušan Poliščák

  In: Literárny týždenník. – Roč. 30, č. 19 (24. 05. 2017), s. 15.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

 28. Úspech v zahraničí je ako lotéria / Peter Scherhaufer

  In: Trend. – Roč. 27, č. 48 (30. 11. 2017), s. 60, 61.

  Divadelný ústav Bratislava – Nová dráma/New Drama

Edičná činnosť

 1. Divadelný ústav vydal Senecove tragédie / tasr

  In: Dobré noviny. – [online]. – (10. 01. 2017).

  Dostupné na: http://www.dobrenoviny.sk/c/113000/divadelny-ustav-vydal-senecove-tragedie

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Lucius Annaeus Seneca: Hry

 2. Javiskové osudy pätice veľkých žien slovenského divadla / sita

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 10 (13. 01. 2017), s. 32.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Karol Mišovic: Javiskové osudy

 3. Päť knižných noviniek / redakcia

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 11 (14. 01. 2017), s. 35.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Karol Mišovic: Javiskové osudy

 4. Nové knihy / Denník N

  In: Denník N. –Č. 14 (20. 01. 2017), s. 22.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Karol Mišovic: Javiskové osudy

 5. Javiskové osudy Zdeny Gruberovej / redakcia

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 16 (20. 01. 2017), s. 33.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Karol Mišovic: Javiskové osudy

 6. Karol Mišovic: Javiskové osudy / Redakcia

  In: Pravda. – [online]. – (23. 01. 2017).

  Dostupné na: http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/416586-karol-misovic-javiskove-osudy/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Karol Mišovic: Javiskové osudy

 7. Predstavia Javiskové osudy / sita

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 31 (07. 02. 2017), s. 32.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Karol Mišovic: Javiskové osudy

 8. Služobníčky, ktoré museli hrať, čo prišlo / Eva Andrejčáková

  In: Sme. – Roč. 25, č. 33 (09. 02. 2017), s. 15.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Karol Mišovic: Javiskové osudy

 9. Osudy veľkých herečiek / Alica Michalková

  In: Slovenka. – Roč. 69, č. 07 (14. 02. 2017), s. 30.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Karol Mišovic: Javiskové osudy

 10. Neboli len krásne a talentované, išlo o herečky intelektuálky / Jena Opoldusová

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 89 (18. 04. 2017), s. 30, 31.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Karol Mišovic: Javiskové osudy

 11. Jon Fosse: V jednej krajine moje hry doslova nenávidia / Robert Hüttner

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 107 (11. 05. 2017), s. 32, 33.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Jon Fosse: Hry

 12. Päť knižných noviniek / Barbora Javůrková

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 109 (13. 05. 2017), s. 34.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Jon Fosse: Hry

 13. Jon Fosse: Hry / Pravda

  In: Pravda. – [online]. – (18. 05. 2017).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/429794-jon-fosse-hry/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Jon Fosse: Hry

 14. Päť knižných noviniek / Redakcia

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 115 (20. 05. 2017), s. 33.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Peter Pavlac: Hry

 15. Literárny fond ocenil najlepšie odborné a umelecké preklady roku 2016 / tasr

  In: Dobré noviny. – [online]. – (23. 05. 2017).

  Dostupné na: http://www.dobrenoviny.sk/c/101420/literarny-fond-ocenil-najlepsie-odborne-a-umelecke-preklady-roku-2016

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Marvin Carlson: Divadlo je krajšie ako vojna

 16. Ceny Literárneho fondu za preklad / red

  In: Literárny týždenník. – Roč. 30, č. 19 (24. 05. 2017), s. 15.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Marvin Carlson: Divadlo je krajšie ako vojna

 17. Peter Pavlac: Hry / Pravda

  In: Pravda. – [online]. – (29. 05. 2017).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/430318-peter-pavlac-hry/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Peter Pavlac: Hry

 18. Aristoteles alebo prečo sa v divadle nudíme / Martina Borodovčáková

  In: Kod. – ISSN 1337-1800. – Roč. 11, č. 6 (2017), s. 88-89.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Florence Dupont: Aristoteles alebo upír západného divadla

 19. Senecove hry vyšli prvýkrát v slovenčine / Patrícia Pružinská, Ľubomír Bajaník

  In: Televízna stanica STV 1. – (13. 10. 2017). – Správy RTVS. – 19:00.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Lucius Annaeus Seneca: Hry

 20. Divadelný ústav vydal zbierku hier Petra Pavlaca / tasr

  In: Dobré noviny. – [online]. – (17. 10. 2017).

  Dostupné na: http://www.dobrenoviny.sk/c/113641/divadelny-ustav-vydal-zbierku-hier-petra-pavlaca

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Peter Pavlac: Hry

 21. Lucius Annaeus Seneca: Hry

  In: Kod. – ISSN 1337-1800. – Roč. 11, č. 9 (2017), s. 52 – 53.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Lucius Annaeus Seneca: Hry

 22. V Astorke predstavia Gombárove hry / sita

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 268 (22. 11. 2017), s. 33.

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – Dodo Gombár: Šesť konárov stromu

 23. DVD Bačova žena otvára divadelný archív širokej verejnosti / tasr

  In: Dobré noviny. – [online]. – (04. 12. 2017).

  Dostupné na: https://www.dobrenoviny.sk/c/118078/dvd-bacova-zena-otvara-divadelny-archiv-sirokej-verejnosti

  Divadelný ústav Bratislava – edičná činnosť – DVD Bačova žena

Výstavy

 1. Rok Jozefa Miloslava Hurbana v Trnavskom samosprávnom kraji / Štefan Cifra

  In: Literárny týždenník. – Roč. 30, č. 11 (29. 03. 2017), s. 15.

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel

 2. Národovci na doskách, čo znamenajú svet / Alexander Gocz

  In: Slovenské národné noviny. – Roč. 31, č. 13 (01. 04. 2017), s. 9.

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr na javiskách slovenských divadiel

 3. SND oslavuje jubileum / Simona Frantová, Petra Ázacis

  In: Televízna stanica TA 3. – (21. 04. 2017). – Dobré správy. – 20:00.

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Ako sme súťažili o novú budovu SND

 4. Herečka Mária Kráľovičová sa dožíva významného jubilea / sita

  In: www.webnoviny.sk – [online]. – (01. 06. 2017).

  Dostupné na: https://www.webnoviny.sk/herecka-maria-kralovicova-sa-doziva-vyznamneho…

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Čary a stretnutia

 5. SND si prierezovou výstavou uctieva herečku M. Kráľovičovú / tasr

  In: Dobré noviny. – [online]. – (02. 06. 2017).

  Dostupné na: http://www.dobrenoviny.sk/c/102281/snd-si-prierezovou-vystavou-uctieva-herecku-m-kralovicovu

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Čary a stretnutia

 6. Výstava: SND si uctieva svoju prvú dámu, herečku M. Kráľovičovú / redakcia

  In: Bratislavské noviny. – [online]. – (02. 06. 2017).

  Dostupné na: http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/vystava-snd-si-uctieva-svoju-prvu-damu-herecku-m.-kralovicovu.html?page_id=347973

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Čary a stretnutia

 7. Čary a stretnutia. SND si výstavou uctieva svoju prvú dámu / tasr

  In: www.aktualne.sk – [online]. – (02. 06.2017).

  Dostupné na: https://aktualne.atlas.sk/kultura/ostatne/cary-stretnutia-snd-si-vystavou-uctieva-svoju-prvu-damu.html

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Čary a stretnutia

 8. Snímky z javiska života / hd

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 127 (03. 06. 2017), s. 14, 15.

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Čary a stretnutia

 9. Herečka Mária Kráľovičová oslavuje jubileum. SND na jej počesť pripravilo výstavu / tasr

  In: www.bratislava.dnes24.sk – [online]. – (04. 06. 2017).

  Dostupné na: http://bratislava.dnes24.sk/herecka-maria-kralovicova-oslavuje-jubileum-snd-na-jej-pocest-pripravilo-vystavu-271598

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Čary a stretnutia

 10. Miluje to, čím žila, žije tým, čo milovala / Redakcia

  In: Slovenka. – Roč. 69, č. 23 (06. 06. 2017), s. 22.

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Čary a stretnutia

 11. Nová výstava je poctou piatim scénickým výtvarníkom / tasr

  In: https://kosice.korzar.sme.sk – [online]. – (21. 06. 2017).

  Dostupné na: https://kosice.korzar.sme.sk/c/20564924/nova-vystava-je-poctou-piatim-scenickym-vytvarnikom.html

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Z východu na západ / Zo západu na východ

 12. Výstava vo VSG je poctou piatim významným scénickým výtvarníkom / tasr

  In: www.kosice.dnes24.sk – [online]. – (25.06.2017).

  Dostupné na: http://kosice.dnes24.sk/vystava-vo-vsg-je-poctou-piatim-vyznamnym-scenickym-vytvarnikom-273304

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Z východu na západ / Zo západu na východ

 13. Žiarlivosť pre Jozefa Bednárika / Michaela Mojžišová

  In: Kod. – ISSN 1337-1800. – Roč. 11, č. 8 (2017), s. 48 – 49.

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Fenomén Bednárik

 14. Divadelný ústav si pripomenie a uctí režiséra Jozefa Bednárika / ts, ars

  In: Bratislavské noviny. – [online]. – (10. 9. 2017).

  Dostupné na: https://www.bratislavskenoviny.sk/zivot-v-meste/46514-divadelny-ustav-si-pripomenie-a-ucti-rezisera-jozefa-bednarika

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Fenomén Bednárik

 15. Majstrovstvo Jozefa Bednárika pripomína putovná výstava. Príde aj do Nitry / sita

  In: www.mynitra.sme.sk – [online]. – (13. 09. 2017).

  Dostupné na: https://mynitra.sme.sk/c/20648214/majstrovstvo-jozefa-bednarika-pripomina-putovna-vystava-pride-aj-do-nitry.html

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Fenomén Bednárik

 16. Divadelný ústav si pripomenie J. Bednárika výstavou Fenomén Bednárik / tasr

  In: Dobré noviny. – [online]. – (28. 09. 2017).

  Dostupné na: http://www.dobrenoviny.sk/c/111835/divadelny-ustav-si-pripomenie-j-bednarika-vystavou-fenomen-bednarik

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Fenomén Bednárik

 17. Jozef Bednárik sa vracia do SND vďaka putovnej výstave / sita

  In: Pravda. – [online]. – (03. 10. 2017).

  Dostupné na: https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/443605-jozef-bednarik-sa-vracia-do-snd-vdaka-putovnej-vystave/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Fenomén Bednárik

 18. Výstava o Jozefovi Bednárikovi putuje do SND / sita

  In: Pravda. – Roč. 27, č. 228 (04. 10. 2017), s. 33.

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Fenomén Bednárik

 19. Výstava Fenomén Bednárik v SND / Patrícia Pružinská, Martina Černeková

  In: Televízna stanica STV 2. – (05. 10. 2017). – Správy RTVS z regiónov. – 17:32.

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Fenomén Bednárik

 20. Výstava plná emócií: Pozrite si fotky Machatu a Polákovej / Soňa Brestovanská

  In: Týždenník pre Záhorie. – Roč. 17, č. 45 (13. 11. 2017), s. 7.

  Divadelný ústav Bratislava – výstava: Karol Machata – výstava: Anna Poláková

A
A
A
.