Výstava tiyatro.sk / divadlo.sk v Ankare a Istanbule

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Turecku v spolupráci s Divadelným ústavom sprístupnili v hlavnom meste Turecka unikátnu výstavu o slovenskom divadelnom umení. Výstava pod názvom tiyatro.sk / divadlo.sk bola otvorená 1. decembra 2022 v jednom z najstarších ankarských múzeí, v známom Resim ve Heykel Müzesi, múzeu maľby a sochárstva. 

Z Ankary bola výstava prevezená do Istanbulu. Vernisáž sa uskutočnila v priestoroch Kultúrneho centra Tarik Zefer Tunaya v Istanbule 24. 1. 2023 a trvala do 11. 2. 2023.

Výstava tiyatro.sk / divadlo.sk prezentuje základné informácie o štruktúre slovenského divadelníctva, charakterizuje divadelnú sieť, festivaly, inštitúcie, školstvo a architektúru a súčasne upriamuje pozornosť na prácu scénických a kostýmových výtvarníkov a tvorcov divadelného plagátu v širšom kontexte. Na jednom mieste tak sústreďuje reprezentatívne diela staršej a mladšej generácie divadelných tvorcov, pre ktorých sú charakteristické rôznorodé štýly a originálny umelecký rukopis spolu s informáciami o vývine a súčasnom stave slovenského divadelníctva. Informačné panely v turečtine prostredníctvom koncíznych textov a fotografií dokumentujú stav jednotlivých divadelných foriem a žánrov.

Spolu s pramenným dokumentačným materiálom je slovenské divadlo reprezentované aj originálnymi scénickými dielami, ktoré zastupujú všetky druhy divadelného umenia – činoherné, operné, tanečné i bábkové divadlo, v jeho klasickej aj experimentálnej podobe. Každé scénické dielo je podrobnejšie opísané a upozorňuje na svoju jedinečnosť a význam v kontexte slovenského divadla. Zostavená kolekcia divadelných plagátov odzrkadľuje základné tendencie, charakteristiku a vývoj používaných výtvarných prvkov a rôznorodých výtvarných techník od kresby, maľby, koláže, typografie, digitálnej tlače, fotografie až po počítačovú grafiku. Modely scény – makety k činoherným, baletným a rozprávkovým inscenáciám predstavujú generáciu tvorcov, ktorých práca so scénickým priestorom už na seba upozornila a bola aj ocenená. V Turecku sú vystavované makety Jaroslava a Miroslava Daubravu, Martiny Fintorovej, Františka Liptáka a Michala Lošonského. Vybraté divadelné kostýmy majú tureckým návštevníkom predstaviť jednak výrazné diela slovenského javiskového umenia prostredníctvom emblémových postáv (Juro Jánošík, Svätopluk, Drotár) a zároveň chcú upozorniť na špecifiká tradičnej slovenskej hmotnej kultúry prostredníctvom klasického ľudového odevu a modrotlače. Rôznorodé exponáty v segmente bábkového divadla vťahujú návštevníkov do čarovného sveta rozprávky. Kompozícia z bábok a kostýmov sprítomňuje svet, v ktorom sa prelína svet ľudí so svetom magických bytostí.

Scénické objekty zas ponúkajú pohľad na divadelnú scénografiu z iného zorného uhla. V scénickom objekte s názvom Retrospektíva sú do sklenených kubusov vložené fragmenty celoživotnej tvorby významného slovenského scénického výtvarníka Vladimíra Suchánka. Objekty sú vybudované formou koláže z častí makiet, ktoré Suchánek vytvoril v priebehu života k rôznym divadelným inscenáciám, a tak návštevník môže v detailoch spoznávať jeho umelecký scénografický rukopis. K pôsobivým objektom patrí aj kostým a video záznam z úspešnej inscenácie Adelaars (2011) a tiež objekty guľového tvaru s názvom Revitalizácia zázraku z inscenácie Miracles (2017), v ktorých po nahliadnutí dovnútra možno cez malý otvor vidieť magické fragmenty priestoru a hmoty.

Vystavované scénické diela ako špecifickí reprezentanti jednotlivých divadelných foriem, štýlov a druhov sú akousi kondenzovanou podobou slovenského divadla. Takáto scénická „miniatúra slovenského divadla“ má byť pre tureckú laickú i odbornú verejnosť posolstvom o súčasnej slovenskej divadelnej kultúre a o divadelnom umení stredoeurópskej kultúrnej tradície.

Odborne výstavu pripravil a exponáty zabezpečil Divadelný ústav v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Ankare. Kurátormi výstavy sú Juliana Beňová, Miroslav Daubrava a Zuzana Nemcová. Použité materiály, scénografické objekty, plagáty, makety, bábky a kostýmy sú zapožičané zo Slovenského národného divadla, z Divadla Andreja Bagara v Nitre, z Divadla Pôtoň v Bátovciach, z Bábkového divadla v Žiline, z Bratislavského bábkového divadla, z Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici a zo súkromných zbierok Martiny Fintorovej, Jaroslava Daubravu, Michala Lošonského a Vladimíra Suchánka.

Výstava tiyatro.sk / divadlo.sk koncízne, s premyslenou kompozíciou a umeleckým stvárnením predstavuje významné osobnosti a udalosti, ktoré formovali národnú kultúrnu identitu slovenského divadla ako i jeho dnešnú podobu. Slovenské divadlo nie je v Turecku známe, preto je cieľom výstavy efektívne a aktívne priblížiť tureckým percipientom slovenské divadelné umenie a následne rozvíjať bilaterálne podnety a vzájomný kultúrny dialóg oboch krajín.

 

Články z tureckých novín:

Slovak  tiyatrosu  bu objelerde  saklı  / V týchto  objektoch je  ukryté  slovenské divadlo

“Slovak Theater Today” (Slovak Tiyatrosunun Bugünü) Sergisi Açıldı

A
A
A
.