Annual reports

This site is available only in the Slovak language.

Dňa 21. 5. 2020 o 10:00 hod. sa mal konať Verejný odpočet činnosti a hospodárenia DÚ za rok 2019.  Vzhľadom na súčasne vydané Opatrenia vlády SR a zákaz hromadných verejných podujatí ako aj odporúčanie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  sa Divadelný ústav rozhodol uskutočniť Verejný odpočet za rok 2019 až po ukončení  Opatrení. Termín aktuálneho Verejného odpočtu činnosti a hospodárenia DÚ za rok 2019 včas zverejníme na webovej stránke Divadelného ústavu v Aktualitách. V prípade záujmu o doplňujúce otázky k Správe o hospodárení a činnosti Divadelného ústavu za rok 2019  nám tieto môžete posielať na e-mailovú adresu du@theatre.sk a zodpovedná osoba Vám poskytne doplńujúce informácie v zákonnej lehote.

A
A
A