Theatre gallery

This website is available only in the Slovak language.

 

Divadelná galéria je priestorom, na ktorom znovu ožívajú dokumentačno-vzdelávacie výstavy a inštalácie Divadelného ústavu. Výstavnou činnosťou prezentujeme nielen svoje zbierky, ale predovšetkým slovenskú divadelnú kultúru. Prakticky od svojho vzniku sa Divadelný ústav snaží popularizovať, propagovať a pripomínať významné osobnosti, udalosti a inštitúcie slovenského divadelníctva. Život výstav, podobne ako divadlo samotné, je však krátky a časovo obmedzený. Vernisáž, reinštalácia – možno dve či tri – a život výstavy sa skončil.

Vďaka moderným technológiám môžu žiť ďalej. A spolu s nimi aj obľúbené herečky a herci, speváčky a speváci, tanečnice a tanečníci, režisérky a režiséri, choreografky a choreografi, výtvarníčky a výtvarníci, dramatičky a dramatici, skladateľky a skladatelia, dramaturgičky a dramaturgovia, teoretičky a teoretici, ako aj všetky dôležité a významné medzníky našich divadelných dejín.

Divadelná galéria poskytne v tejto chvíli iba čiastkový pohľad na výstavnú činnosť Divadelného ústavu. V prvej etape sprístupníme panelové dokumentačno-vzdelávacie výstavy a postupne vo forme fotografickej dokumentácie aj priestorové inštalácie. Dlhé roky sa výstavy robili výlučne zo „živých“ archívnych dokumentov, neskôr z ich kópií a rôznych náhrad. Dnes si v plnej miere užívame vymoženosti digitalizácie. Vďaka nej sa predlžuje aj životnosť a obnoviteľnosť výstav.

Divadelná galéria prezentuje výstavy a inštalácie, ktoré vznikali už pomocou moderných elektronických technológií, využívajú možnosti digitálnej grafiky, uchovávania a sprístupňovania. Veríme, že z nich budete mať rovnakú radosť a pôžitok ako my, keď sme ich tvorili.

 

Prajeme vám príjemný a obohacujúci „divácky“ zážitok.

A
A
A
.