Theatre Institute databases

The Theatre Institute made access to its databases in order to make the orientation in Slovak drama and theatre and its creators, and the list of titles in the Theatre Institute Library, easier.

Databases are accessible in Slovak version only.

For searching in the database and translation of its results into English ask on: du@theatre.sk

 

 

ARL

je On-line katalóg knižnice Divadelného ústavu v Bratislave.

On-line katalóg ARL je prístupný na adrese https://kniznica.theatre.sk/

 

eTHEATRE.SK 

je informačná online databáza Divadelného ústavu, prístupná pre verejnosť z webstránky Divadelného ústavu. Predstavuje elektronický archív inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku.

Databáza je prístupná na adrese etheatre.sk

  • eTHEATRE.SK je postavená na štyroch základných dátových súboroch – INSCENÁCIE, OSOBNOSTI, DIVADLÁ A INŠTITÚCIEUDALOSTI A PODUJATIA.
  • Súbor INSCENÁCIE zachytáva základné údaje o všetkých inscenáciách profesionálnych divadiel, pôsobiacich na Slovensku od roku 1920, teda od založenia Slovenského národného divadla. Obsahuje dátum premiéry, súpis tvorcov aj obsadenia, prípadne fotografickú dokumentáciu a záznamy o ďalších súvisiacich dokumentoch.
  • Súbor OSOBNOSTI obsahuje mená všetkých divadelných tvorcov, ktorí sa podieľali na zrode a reprízovaní inscenácií. Osobnosť je identifikovaná základnými údajmi – dátumom a miestom narodenia, prípadne úmrtia, pohlavím, kultúrnou identitou a kvalifikátorom základnej a ďalších umeleckých profesií.
  • Súbor DIVADLÁ A INŠTITÚCIE zachytáva pôsobnosť profesionálnych slovenských divadiel dnes, vrátane ich predchodcov od roku 1920.
  • Súbor UDALOSTI A PODUJATIA informuje o zájazdoch, hosťovaniach a festivaloch divadiel, inscenácií aj jednotlivcov.
A
A
A
.