Informačné centrum Prospero

AKTUÁLNE INFORMÁCIE (platné od 10. februára 2021)

Predajňa  Prospero čase pandémie koronavírusu a núdzového stavu v termíne od 10. 2. 2021 až do odvolania je v prevádzke zmysle § 1 ods h  Vyhlášky č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa len ako výdajňa vopred objednaného tovaru.

Záujemca o odbornú teatrologickú publikáciu/časopis je povinný v predstihu doručiť požiadavku/objednávku na publikáciu/publikácie, resp. časopis vybrané na webovej stránke Divadelného ústavu.

Výber kníh priamo v predajni nie je možný.

Po obdržaní žiadosti/objednávky bude záujemca kontaktovaný manažérkou predajne PROSPERO, ktorá mu e-mailom potvrdí  objednávku publikácie a zároveň mu oznámi číslo účtu Divadelného ústavu, na ktorý môže cenu publikácie/časopisu uhradiť.

Po úhrade objednávky bude záujemca opätovne kontaktovaný manažérkou predajne PROSPERO, s ktorou si dohodne čas výdaja publikácie, resp. časopisu na mailovej adrese tatiana.danisova@theatre.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 20487 405/403.

Pri príchode do predajne PROSPERO je návštevník povinný v zmysle Uznesenia vlády SR č. 77 zo dňa 5.2.2021 preukázať sa na vrátnici negatívnym antigénovým testom – nie starším ako 7 dní - na COVID-19 alebo iným povoleným dokladom a počkať na obsluhu zo strany manažérky predajne PROSPERO.

Prístup k výdajnému okienku predajne PROSPERO Divadelného ústavu je možný len za dôkladného dodržiavania hygienických a bezpečnostných opatrení.

Z dôvodu epidemiologických opatrení prosíme o platbu objednávok vopred prevodom na účet Divadelného ústavu.

Ďakujeme za pochopenie a za váš nákup.         


Cieľom Informačného centra PROSPERO je zlepšiť poskytovanie služieb verejnosti, efektívnejšie prezentovať činnosť Divadelného ústavu a informovať o divadelnom dianí v širšom zábere ako doposiaľ. Informačné centrum umožnilo zviditeľnenie inštitúcie a prepojenie ďalších služieb Divadelného ústavu v príjemnom pracovnom a štúdiovom prostredí priamo pri vstupe do priestorov Divadelného ústavu. Čitatelia a návštevníci majú možnosť okrem nákupu širokého spektra umenovednej literatúry nahliadnuť do on-line fondov Divadelného ústavu a získať informácie o kultúrnych podujatiach ako v Bratislave, tak aj na celom Slovensku.

Otváracie hodiny

PONDELOK: 10.00 - 12.00 | 12.30 - 16.00
UTOROK: 10.00 - 12.00 | 12.30 - 16.00
STREDA: 10.00 - 12.00 | 12.30 - 16.00
ŠTVRTOK: 10.00 - 12.00 | 12.30 - 16.00
PIATOK: 10.00 - 12.00 | 12.30 - 16.00

Kontakt a objednávky

Tatiana Danišová, IC Prospero Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava Tel. č.:+ 042 - 2 - 204 87 405 + 042 - 2 - 204 87 403 E-mail: prospero@theatre.sk

  1. informačné služby (sprístupnenie systémov eTHEATRE a Clavius s možnosťou vyhľadávania v databáze slovenských profesionálnych divadiel a inscenácií a v katalógoch kníh a článkov);
  2. internet (prístup na internetovú stránku www.theatre.sk, poskytovanie zoznamu webstránok divadiel a divadelných inštitúcií na Slovensku a v zahraničí),
  3. predaj kníh (predaj odbornej literatúry, publikácií, divadelných hier, divadelných a kultúrnych  časopisov, publikácií o umení, CD-ROMov o divadle a umení z produkcie Divadelného ústavu v Bratislave);
  4. predaj kníh a časopisov slovenských a zahraničných partnerských inštitúcií (Hudobné centrum, Slovenský filmový ústav, Katedra divadla a filmu SAV, Institut umění – Divadelný ústav v Prahe, Maďarský divadelný inštitút a múzeum);
  5. predaj publikácií slovenských a českých malých a nezávislých vydavateľov;
  6. mesačné programy, informačné materiály, vybrané tlačené informačné materiály o dianí v divadle na Slovensku a vo svete (informácie o workshopoch, festivaloch, inscenáciách).
Publikácie Divadelného ústavu
A
A
A