Informačné centrum Prospero

Cieľom Informačného centra PROSPERO je zlepšiť poskytovanie služieb verejnosti, efektívnejšie prezentovať činnosť Divadelného ústavu a informovať o divadelnom dianí v širšom zábere ako doposiaľ. Informačné centrum umožnilo zviditeľnenie inštitúcie a prepojenie ďalších služieb Divadelného ústavu v príjemnom pracovnom a štúdiovom prostredí priamo pri vstupe do priestorov Divadelného ústavu. Čitatelia a návštevníci majú možnosť okrem nákupu širokého spektra umenovednej literatúry nahliadnuť do on-line fondov Divadelného ústavu a získať informácie o kultúrnych podujatiach ako v Bratislave, tak aj na celom Slovensku.

Otváracie hodiny

PONDELOK: 10:00  12:15 | 12:45  16:30
UTOROK: 10:00  12:15 | 12:45  16:30
STREDA: 10:00  12:15 | 12:45 16:30
ŠTVRTOK: 10:00  12:15 | 12:45  16:30
PIATOK: 10:00  12:15 | 12:45  15:30

Kontakt a objednávky

Tatiana Danišová, IC Prospero 
Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava 
Tel. č.:+ 042 - 2 - 204 87 888

E-mail: prospero@theatre.sk 

  1. informačné služby (sprístupnenie systémov eTHEATRE a knižničného systému ARL s možnosťou vyhľadávania v databáze slovenských profesionálnych divadiel a inscenácií a v katalógoch kníh a článkov);
  2. internet (prístup na internetovú stránku www.theatre.sk, poskytovanie zoznamu webstránok divadiel a divadelných inštitúcií na Slovensku a v zahraničí),
  3. predaj kníh (predaj odbornej literatúry, publikácií, divadelných hier, divadelných a kultúrnych  časopisov, publikácií o umení, CD-ROMov o divadle a umení z produkcie Divadelného ústavu v Bratislave);
  4. predaj kníh a časopisov slovenských a zahraničných partnerských inštitúcií (Hudobné centrum, Slovenský filmový ústav, Katedra divadla a filmu SAV, Institut umění – Divadelný ústav v Prahe, Maďarský divadelný inštitút a múzeum);
  5. predaj publikácií slovenských a českých malých a nezávislých vydavateľov;
  6. mesačné programy, informačné materiály, vybrané tlačené informačné materiály o dianí v divadle na Slovensku a vo svete (informácie o workshopoch, festivaloch, inscenáciách).
Publikácie Divadelného ústavu
A
A
A
.