Zbierka inscenačných textovZbierka patrí medzi najšpecifickejšie svojho druhu a v súčasnosti obsahuje takmer 1 300 textov hier. Tvoria ju nielen režijné, inšpicientské a herecké knihy, ale aj texty dramaturgov, šepkárov či technického personálu divadla, ktorí v nich zanechali vzácne svedectvá nielen o inscenáciách, ktoré už nemáme možnosť uvidieť, ale tiež o dobe, v ktorej žili a pôsobili. V zbierke sa nachádzajú texty významných divadelníkov – manželov Borodáčovcov, Andreja Bagara, Hany Meličkovej, Jána Jamnického, Viliama Záborského, Márie Bancíkovej či Júliusa Pántika, Evy Kristínovej, Pavla Haspru, Sone Valentovej, Martina Porubjaka a ďalších.Mgr. Frederika Čujová – správkyňa Zbierky inscenačných textov

Tel.: +421 220 487 307

E-mail:
frederika.cujova@theatre.sk


 

A
A
A
.