Zbierky audiovizuálnych záznamov

Zbierka obsahuje nosiče rôzneho druhu – MG pásy, VHS kazety, CD a DVD, LP platne, externé disky. Ich obsahom sú videozáznamy divadelných a televíznych inscenácií, televízne a filmové dokumenty o osobnostiach a kultúrnych podujatiach spätých s divadlom a tiež audiozáznamy rozhlasových spracovaní divadelných hier, rozhlasových relácií a hudobných diel spätých s divadlom (operné árie, inscenačná hudba a pod.). Zbierka je sprístupnená verejnosti prezenčne v priestoroch videotéky.

Otváracie hodiny

Materiály sú k nahliadnutiu iba na základe osobného dohovoru.

Kontakt a objednávky

marek.godovic@theatre.sk 
02/20487 314

Publikácie Divadelného ústavu
A
A
A