Špeciálna knižnica Divadelného ústavu

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

knižnica Divadelného ústavu bude pre verejnosť otvorená od 1. júla do 30. septembra 2021 v obmedzenom režime, a to každý utorok v čase od 10:00 do 17:00 hod.

PONDELOK: nestránkový deň
UTOROK: 10.00 - 17.00 hod.
STREDA: nestránkový deň
ŠTVRTOK: nestránkový deň
PIATOK: nestránkový deň

Návšteva špeciálnej knižnice je podmienená vopred dohodnutým termínom (dátum a presný čas) prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefonicky:
viera.sadlonova@theatre.sk
kniznica@theatre.sk
telefón: +421 2 20487 301

Pre vypožičanie dokumentov je nutné zaslať presný zoznam dokumentov (autor, názov titulu), ktoré nájdete v našom on-line katalógu http://lib.theatre.sk/katalog/. Maximálny počet objednaných dokumentov je 5 kusov.

Pri príchode do budovy je návštevník povinný riadiť sa usmerneniami pre návštevu knižníc zverejnenými na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/kniznice-ostavaju-otvorene-aj-po-spusteni-covid-automatu/ a Slovenskej národnej knižnice https://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/koronavirus.html

Prístup do Špeciálnej knižnice Divadelného ústavu je možný len za dôkladného dodržiavania hygienických a bezpečnostných opatrení. 


1.    Každý návštevník je povinný si pri vstupe do priestorov Divadelného ústavu vydezinfikovať ruky.
2.    Každý návštevník je povinný nosiť a mať na sebe po celú dobu zotrvania v budove ochranné rúško/respirátor. 
 

Ďakujeme za pochopenie. 


Knižnica Divadelného ústavu je najväčšia špeciálna knižnica zameraná na oblasť divadla na Slovensku. Disponuje viac ako 49 000 knižničnými jednotkami. Poskytuje knižnično-informačné a medziknižničné výpožičné služby viac ako 4 000 čitateľom ročne, a to nielen z radov odbornej, ale aj širokej verejnosti.

Fond knižnice tvorí teatrologická a umenovedná literatúra, divadelné hry, vrátane inscenačných textov (bez osobných poznámok), zborníky, periodiká, záverečné akademické práce a výberovo tiež zahraničná literatúra o divadle a umení. Vzácnou súčasťou knižničného fondu sú knihy, v niektorých prípadoch ucelené knižnice, získané od významných osobností slovenského divadla – Jána Borodáča, Karola L. Zachara, Jána Jamnického, Jána Jaborníka, Martina Slivku, Martina Porubjaka a ďalších. Najstaršími knihami sú Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt für Kunst, Literatur, Musik, Mode und geselliges Leben (v nemeckom jazyku) z roku 1836 a hra Jozefa Podhradského Holuby a Šulek (v slovenskom jazyku) z roku 1850. Najväčšia kniha má rozmer 53 × 34 cm a najmenšia 5 × 5 cm.

Čitatelia majú k dispozícii online katalóg, nachádzajúci sa na stránke Divadelného ústavu.

On-line katalóg Clavius je prístupný na adrese http://lib.theatre.sk/katalog/

 

Otváracie hodiny

Pondelok: nestránkový deň

Utorok: 10.00 - 17.00 hod.

Streda: nestránkový deň

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: nestránkový deň

Kontakt a objednávky

Tel. č.: 02/20487 301

E-mail: kniznica@theatre.sk
viera.sadlonova@theatre.sk
dominika.tekelova@theatre.sk

 

Publikácie Divadelného ústavu
A
A
A