Špeciálna knižnica Divadelného ústavu

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

knižnica Divadelného ústavu bude pre verejnosť opätovne otvorená od 5. mája 2021 v obmedzenom režime, a to každý pondelok a stredu v čase od 10:00 do 17:00 hod.

PONDELOK: 10.00 - 17.00 hod. 
UTOROK: nestránkový deň
STREDA: 10.00 - 17.00 hod. 
ŠTVRTOK: nestránkový deň
PIATOK: nestránkový deň

Návšteva špeciálnej knižnice je podmienená vopred dohodnutým termínom (dátum a presný čas) prostredníctvom e-mailovej adresy alebo telefonicky:
viera.sadlonova@theatre.sk
kniznica@theatre.sk
telefón: +421 2 20487 301

Pred návštevou knižnice v dohodnutom termíne a čase je návštevník špeciálnej knižnice povinný v predstihu doručiť požiadavku na knižné tituly vybrané cez online KIS Divadelného ústavu ON-LINE katalóg - Zadanie otázky - Divadelný ústav Bratislava - katalóg Clavius (theatre.sk), výber kníh priamo v knižnici v tejto fáze COVID automatu nie je možný.

Pre vypožičanie dokumentov je nutné zaslať presný zoznam dokumentov aj so signatúrami dokumentov, ktoré nájdete v našom on-line katalógu http://lib.theatre.sk/katalog/.
Prosíme vypísať všetky dostupné signatúry. Maximálny počet objednaných dokumentov je 5 kusov.

Pri príchode do budovy je návštevník povinný v zmysle vyhlásenia MK SR Knižnice ostávajú otvorené aj po spustení covid automatu » Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (gov.sk) preukázať sa na vrátnici v zmysle Uznesenia vlády SR č. 77 zo dňa 5. 2. 2021 negatívnym antigénovým testom – nie starším ako 7 dní - na COVID-19 alebo iným povoleným dokladom a počkať na súhlas s obsluhou od pracovníčok knižnice.

Prístup k výdajnému okienku Špeciálnej knižnice Divadelného ústavu je možný len za dôkladného dodržiavania hygienických a bezpečnostných opatrení. 

Ďakujeme za pochopenie.       


Venujte prosím pozornosť a dôsledne si prečítajte Hygienické opatrenia pri obmedzenej prevádzke Knižnice Divadelného ústavu:

  1. Pred príchodom do Knižnice je každý návštevník povinný vyplniť dotazník, resp. čestné vyhlásenie návštevníka o svojom zdravotnom stave, ktoré je k dispozícii TU. alebo priamo v Knižnici.

  2. Každý návštevník je povinný si pri vstupe do priestorov Divadelného ústavu vydezinfikovať ruky.

  3. Každý návštevník je povinný nosiť a mať na sebe po celú dobu zotrvávania v budove ochranné rúško. Ak osoba nedisponuje vlastným ochranným rúškom, je povinná si ochranné rúško zakúpiť na sekretariáte Divadelného ústavu.

  4. Každý návštevník je pred poskytnutím knižničných služieb povinný podrobiť sa meraniu teploty, ktoré vykonáva zamestnankyňa knižnice.

  5. V prípade použitia jednorazových ochranných prostriedkov, ich návštevník odhodí do zbernej nádoby  určenej na tieto účely a označenej „Odpad - ochranné pomôcky“, ktorá bude umiestnená pred Knižnicou.


Knižnica Divadelného ústavu je najväčšia špeciálna knižnica zameraná na oblasť divadla na Slovensku. Disponuje viac ako 49 000 knižničnými jednotkami. Poskytuje knižnično-informačné a medziknižničné výpožičné služby viac ako 4 000 čitateľom ročne, a to nielen z radov odbornej, ale aj širokej verejnosti.

Fond knižnice tvorí teatrologická a umenovedná literatúra, divadelné hry, vrátane inscenačných textov (bez osobných poznámok), zborníky, periodiká, záverečné akademické práce a výberovo tiež zahraničná literatúra o divadle a umení. Vzácnou súčasťou knižničného fondu sú knihy, v niektorých prípadoch ucelené knižnice, získané od významných osobností slovenského divadla – Jána Borodáča, Karola L. Zachara, Jána Jamnického, Jána Jaborníka, Martina Slivku, Martina Porubjaka a ďalších. Najstaršími knihami sú Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt für Kunst, Literatur, Musik, Mode und geselliges Leben (v nemeckom jazyku) z roku 1836 a hra Jozefa Podhradského Holuby a Šulek (v slovenskom jazyku) z roku 1850. Najväčšia kniha má rozmer 53 × 34 cm a najmenšia 5 × 5 cm.

Čitatelia majú k dispozícii online katalóg, nachádzajúci sa na stránke Divadelného ústavu.

On-line katalóg Clavius je prístupný na adrese http://lib.theatre.sk/katalog/

 

Otváracie hodiny

Pondelok: 10.00 - 17.00 hod.

Utorok: nestránkový deň

Streda: 10.00 - 17.00 hod.

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: nestránkový deň

Kontakt a objednávky

Tel. č.: 02/20487 301

E-mail: kniznica@theatre.sk
viera.sadlonova@theatre.sk
veronika.palkova@theatre.sk

 

Publikácie Divadelného ústavu
A
A
A