Servis pre médiá

Vedúca Oddelenia vonkajších vzťahov

Ing. Zuzana Uličianska
E-mail: zuzana.ulicianska@theatre.sk
Tel. č.: +421 2 204 87 500, +421 917 501 496

 

PR a marketing

Jana Dugasová
E-mail: jana.dugasova@theatre.sk
Tel. č.: +421 2 204 87 106, +421 918 838 761

 

A
A
A