Pomocná zbierka ochotníckeho divadlaZbierku tvorí pomocný dokumentačný materiál o ochotníckom divadle viažuci sa k profesionálnej divadelnej činnosti na Slovensku. Priamo nadväzuje na informácie o profesionálnej divadelnej činnosti a dopĺňa profil mnohých divadelných osobností a súborov, vrátane tých najrenomovanejších: Z – divadlo zo Zelenča (Jozef Bednárik), Študentské divadlo Filozofickej fakulty UPJŠ/PU (Karol Horák), Divadelné združenie Partizánske (Jozef Krasula), Divadlo Jána Chalupku z Brezna a ďalšie.

Základné obálkové delenie zbierky na divadelné súbory, ochotnícke divadelné festivaly a osobnosti kopíruje princípy usporiadania ostatných zbierok.

Mgr. Frederika Čujová – správkyňa Zbierky ochotníckeho divadla

Tel.: +421 220 487 307

E-mail:
frederika.cujova@theatre.sk

 

 

A
A
A
.