Newsletter

Milí priatelia,

prinášame vám newsletter, ktorého obsah sa orientuje na informovanie o divadelnom dianí na Slovensku i v zahraničí.

Ak budete chcieť v newslettri uverejniť správy, ktoré súvisia s vašou divadelnou prácou, pomôžeme vám ich sprostredkovať ostatným kolegom. 

Veríme, že čitatelia newslettra ocenia vaše aj naše informácie o divadle a divadlách na Slovensku, zahraničné správy a informácie od zahraničných partnerov, divadiel a festivalov. Link na newsletter rozosielame na všetky e-mailové adresy z našej databázy, do ktorej sa môže prihlásiť aj ktokoľvek ďalší.

A
A
A
.