Zbierka osobností


Základnou funkciou zbierky je sumarizovať informácie o slovenských divadelných osobnostiach, ktoré súvisia s ich pôsobením v slovenskom a zahraničnom divadelnom
kontexte. Základnou jednotkou zbierky je osobná obálka. Tvoria ju všetky dostupné relevantné materiály o divadelnej činnosti umelcov – recenzie, články, rozhovory, fotografie, bulletiny, súpisy postáv, dotazníky, korešpondencia a podobne. V súčasnosti zbierka obsahuje takmer 7 600 osobných obálok.


Mgr. art. Katarína Vozárová – správkyňa Zbierky osobností
Tel.: +421 220 487 316
E-mail: katarina.vozarova@theatre.sk
 

A
A
A
.