Dramaticky mladí

DRAMATICKY MLADÍ 2024

 

/Bratislava, 26. február 2024/ Divadelný ústav vyzýva deti a mládež so záujmom o písanie dať svoje nápady na papier a prihlásiť sa do súťaže o najlepší dramatický text. Téma je ľubovoľná, no v textoch by nemali chýbať dialógy, dejstvá, zápletky aj rozuzlenie, jednoducho povedané – hotová dráma! 

Súťaž o najlepší dramatický text Dramaticky mladí, ktorú vyhlasuje Divadelný ústav, je určená pre autorov a autorky od 9 do 18 rokov a uzávierka jej 15. ročníka je 10. mája 2024. Odborná porota následne vyberie tri víťazné texty. Malí dramatici si v júni na slávnostnom vyhlásení užijú aj inscenované čítanie víťazných textov v podaní profesionálnych hercov. Cieľom súťaže je aktivizovať a podnecovať u detí a mládeže dramatické písanie, odkrývať jeho tajomstvá a rozprúdiť ich fantáziu a tvorivosť.

Tohtoročné heslo Povedz to drámou vyzýva deti podeliť sa o svoj jedinečný pohľad na svet, o svoje pocity, zážitky a predstavy prostredníctvom originálnych postáv a dejov v ich dramatických textoch. Nabáda ich vyjadriť sa prostredníctvom dramatického písania. A možno to bude práve ich príbeh, ktorý ožije na doskách, ktoré znamenajú svet. 


Súčasťou projektu Dramaticky mladí sú aj Dielne kreatívneho písania pre deti a mládež. Ide o podpornú aktivitu, ktorú Divadelný ústav organizuje celoročne v spolupráci s vybranými profesionálnymi divadlami na Slovensku. Tento rok sa dielne realizujú pod lektorským vedením dramaturgičiek a dramaturga v ich domovských divadlách: v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave (lektor Mário Drgoňa), v Mestskom divadle Žilina (lektorka Daniela Brezániová), v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici (lektorka Iveta Škripková) a v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene (lektorka Uršuľa Turčanová).

Sme veľmi vďační, že aj tohtoroční partneri súťaže Herecký inštitút a kníhkupectvo Martinus chcú potešiť ocenených:

Autor/ka textu, ktorý sa umiestni na prvom mieste, získa možnosť zúčastniť sa bezplatne dennej Letnej školy herectva v réžii Hereckého inštitútu, ktorá sa uskutoční v Bratislave od 1. do 5. júla 2024. Okrem mnohých tvorivých aktivít bude môcť víťaz/ka súťaže zažiť, ako s jeho či jej dramatickým textom pracujú ostatní účastníci a účastníčky letnej školy pod vedením skúsených divadelných profesionálov a profesionálok. Kníhkupectvo Martinus ocenených obdaruje poukážkami na nákup knižiek, taškami a záložkami.

Súťažné príspevky možno zasielať do 10. mája 2024 elektronicky na karolina.holmanova@theatre.sk alebo poštou na adresu: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57, Bratislava, heslo Dramaticky mladí

Koordinátorka projektu:
Karolína Holmanová
karolina.holmanova@theatre.sk 
02/204 87 804

 

Partnermi súťaže Dramaticky mladí 2024 sú Herecký inštitút a kníhkupectvo Martinus

Dramaticky mladí 2024

 

Dramaticky mladí - archív

2023      

2022      

2021      

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

 

A
A
A
.