Dramaticky mladí

Neschovávajte svoje drámy doma – výzva pre mladé dramatičky a mladých dramatikov

Divadelný ústav vyhlasuje jubilejný 12. ročník súťaže o najlepší dramatický text autorov od 9 do 18 rokov Dramaticky mladí. Môže sa jej zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať divadelnú hru.

Za uplynulé roky sa súťaže zúčastnili desiatky mladých tvorcov a objavil sa v nej nejeden dramatický talent. Divadelný ústav vyzýva všetkých mladých dramatikov, aby svoje dramatické texty neschovávali doma, ale zaslali ich do súťaže.

Uzávierka súťaže DRAMATICKY MLADÍ je 30. apríla 2020.

Texty pošlite na adresu: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava – heslo „Dramaticky mladí“ alebo elektronicky na lenka.cepkova@theatre.sk. K hre treba uviesť meno, kontakt a vek autora alebo autorky.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci festivalu Dotyky a spojenia v Martine.

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov. Porota takisto môže udeliť cenu za najlepšiu kolektívnu hru. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať dramatický text. Prihlásené hry posúdi odborná porota. Tematické zameranie textu je ľubovoľné. Na výhercov čakajú vecné ceny.

Vyhlasovateľ: Divadelný ústav Bratislava

Koordinátorka projetu:
Lenka Čepková
kontakt: +421 2 204 87 600
lenka.cepkova@theatre.sk

Dramticky mladí - archív

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

 

 

 

A
A
A