Dramaticky mladí

Dramaticky mladi

Napíš drámu! - výzva pre mladé autorky a mladých autorov  

Divadelný ústav vyhlasuje 13. ročník súťaže o najlepší dramatický text autoriek a autorov od 9 do 18 rokov DRAMATICKY MLADÍ. Môže sa jej zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať divadelnú hru. Súťaž dáva všetkým mladým rovnakú príležitosť pretaviť do dramatickej podoby svoje pocity, myšlienky a zážitky, ponoriť sa do sveta svojej fantázie a nechať do nej vstúpiť aj ostatných.

 

Tematické zameranie hier nie je ohraničené. Prihlásené texty posúdi odborná porota, ktorej členkami tento rok sú:

  • Miriam Kičiňová (dramaturgička a riaditeľka Činohry SND), Dária Fojtíková Fehérová (teatrologička) a Lenka Dzadíková (teatrologička).

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže bude spojené so scénickým čítaním finálových textov v podaní profesionálnych hercov. Divadelný ústav finále súťaže pripravuje v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla. Uskutoční sa v júni na doskách SND.

Uzávierka 13. ročníka súťaže DRAMATICKY MLADÍ je 15. mája 2022.

Súťažné texty posielajte elektronicky na: dominika.zatkova@theatre.sk alebo poštou na adresu: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava – heslo „DRAMATICKY MLADÍ“.  K textu treba uviesť meno a priezvisko,  adresu/kontakt a vek autorky/autora. 

Súčasťou projektu Divadelného ústavu DRAMATICKY MLADÍ sú okrem súťaže textov mladých autoriek a autorov aj každoročné dielne kreatívneho písania. Realizujú sa počas divadelnej sezóny vo vybraných profesionálnych divadlách na Slovensku a vedú ich profesionálni divadelníci – dramaturgičky a dramaturgovia.

V tomto roku dielne pôsobia v banskobystrickom Bábkovom divadle na Rázcestí, žilinskom Mestskom divadle, Divadle Jána Palárika v Trnave a v Činohre Slovenského národného divadla. Dielňami prešli počas ich existencie desiatky detí a mladých ľudí, ktorí mali možnosť rozvinúť svoj literárny talent, ale aj kritické myslenie a schopnosť vyjadrovať svoje myšlienky a názory. Niektorí z nich sa rozhodli venovať divadlu profesionálne a pokračovali v štúdiu divadla aj na vysokej škole. Napríklad režisér Maximilián Sobek alebo dramaturgička Daniela Brezániová, ktorá dokonca v súčasnosti vedie dielňu kreatívneho písania pri Mestskom divadle Žilina.

 

Vizuál: Lucia Kotvanová, Slogan: Mário Drgoňa


Koordinátorka projektu:

Dominika Zaťková
kontakt: 02/204 87 804,  dominika.zatkova@theatre.sk


Vo februári 2022 sa v rámci projektu Dramaticky mladí uskutočnil v Štúdiu 12 workshop s dramatičkou Ivetou Škripkovou Tvorivé písanie s deťmi – ako na to? Pozrite si fotogalériu:  (https://www.theatre.sk/node/3319)


Dramaticky mladí - archív

2019

2020

2021

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

A
A
A
.