Dramaticky mladí 2011

V pondelok 20. júna 2011 sa počas Junior dňa festivalu Dotyky a spojenia v Martine odovzdali ceny súťaže dramatických textov autorov do 18 rokov DRAMATICKY MLADÍ 2011.

Druhý ročník súťaže vyhlásil na začiatku roka Divadelný ústav Bratislava. Do termínu uzávierky prišlo do súťaže až 38 textov od 36 autorov vo veku od 8 do 18 rokov. Oproti minulému, pilotnému ročníku súťaže sa počet prihlásených textov zdvojnásobil. Táto stúpajúca tendencia by mohla byť prísľubom vzrastajúceho záujmu mladých ľudí o písanie dramatických textov a o divadlo samotné.

Porota súťaže DRAMATICKY MLADÍ 2011 v zložení Daniel Hevier (spisovateľ), Ján Uličiansky (spisovateľ) a Lenka Dzadíková (divadelná kritička špecializujúca sa na divadlo pre deti) udelila tieto ceny:

V kategórii do 14 rokov:

1. miesto:    Andrej Samuel Čermák: Omyl komédie

2. miesto:    Katarína Kováčová: Záchrana Jahodovej Jahody

3. miesto:    Lucia Čurillová: Nečakaná pomoc

V kategórii od 15 do 18 rokov:

1. miesto:    Daniel Kazankov: Nočný obraz

2. miesto:    Veronika Horňáková: Kradnuté auto

                    Lenka Roskošová: Prines mi pivo

3. miesto:    Peter Hadvab: Peniaze veria v spravodlivosť

Súťaž DRAMATICKY MLADÍ je súčasťou vzdelávacích projektov Divadelného ústavu určených deťom do 18 rokov so záujmom o dramatické písanie, ktoré realizuje v rámci medzinárodného projektu Platforma 11+ a pri ktorých spolupracuje s vybranými profesionálnymi divadlami na Slovensku.

Pod vedením skúsených lektorov a lektoriek pracovali deti, resp. mladí ľudia celý rok v dielňach kreatívneho písania v Divadle Andreja Bagara v Nitre (lektor Daniel Majling), v Bábkovom divadle Žilina (lektor Peter Palik), v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici (lektorka Iveta Škripková), v Bibiane (lektorka Eva Čárska) a Štúdiu 12 (lektor Miro Dacho) v Bratislave.

Súčasťou včerajšieho slávnostného odovzdávania cien súťaže bola aj prezentácia týchto dielní. Inscenované čítanie textov detí, ktoré v dielňach vznikli, nápadito predviedli, sprevádzaní veľkým záujmom prítomných divákov, herci a herečky z banskobystrického Bábkového divadla na Rázcestí, Bábkového divadla Žilina a v rámci dielne Štúdia 12 poslucháči VŠMU.

Dramaticky mladí - archív

A
A
A
.