Dramaticky mladí 2015

Počas 11. Ročnika festivalu súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama 2015 sa  v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí uskutočnilo odovzdávanie cien súťaže dramatických textov detí a mládeže do 18 rokov. Porota udelila tri hlavné ceny a jednu čestnú cenu poroty.

Prvé miesto získala Daniela Brezaniová za svoj text Fínsky vlk. Na druhom mieste sa umiestnil Adam Bagin a jeho text Ďaleký svet. Tretie miesto patrí Dominike Chrastovej s textom 17 a pocit nikoho.

Porota udelila Čestnú cenu Tomášovi Čorejovi a Veronike Frankovej za text XYZ.

Súťaž Dramaticky mladí je určená študentom základných a stredných škôl, deťom a mládeži do 18 rokov. Tematické zameranie textu je ľubovoľné.

Vyhlasovateľom súťaže Dramaticky mladí je Divadelný ústav v Bratislave.

Súťaž Dramaticky mladí 2015 podporilo kníhkupectvo Martinus.sk a papiernictvo ŠEVT

Do uzávierky súťaže Dramaticky mladí sa prihlásilo a o ceny bojovalo 27 textov. Odborná porota v zložení Katarína Jánošová, dramaturgička Bratislavského bábkového divadla; teatrologička Lenka Dzadíková a Sisa Michalidesová, hudobná skladateľka a divadelníčka, rozhodla o udelení štyroch cien.

Dramaticky mladí - archív

A
A
A
.