Dramaticky mladí 2021

Dramaticky mladí je súťaž Divadelného ústavu o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov.  Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať dramatický text. Do 12. ročníka súťaže prihlásilo svoje texty 10 autorov a autoriek. Porota súťaže pracovala v zložení: Dominika Zaťková (divadelná kritička), Lenka Dzadíková (teatrologička) a Dária Fojtíková Fehérová (teatrologička).

 

Výsledky súťaže Dramaticky mladí 2021

  1. miesto – Laura FEDOROVÁ: Šušulúška

„Pri divadelnej hre s názvom Šušulúška porota ocenila vybudované charaktery postáv, ako aj premyslenú výstavbu hry a postupné odhaľovanie súvislostí. V neposlednom rade aj vysokú štylistickú úroveň textu.“ Lenka Dzadíková

  1. miesto – Filip ČERVENÝ: Hon na Slizmana

Hon na Slizmana je príbeh o dvoch kamarátoch a jednej sestre, ktorá sa chce dostať k nim do partie. Porota vyzdvihla autentické prostredie, premyslený príbeh a zábavnú, prekvapivú pointu. Táto hra má dramatický potenciál a autor by mal určite pokračovať v písaní.“ Dária Fojtíková Fehérová

  1. miesto – Katarína ZUBÁKOVÁ: Dávajte si pozor na ľavákov! Môžu byť dobrí aj zlí

„Autorka hry Dávajte si pozor na ľavákov! Môžu byť dobrí aj zlí zaujala tajomnou až hororovou atmosférou príbehu chlapca, ktorý sa ocitá v obci plnej poverčivých ľudí. Postupne graduje tlak okolia na to, aby bol ako všetci ostatní a písal pravou rukou. Je to jednoduchý, ale veľmi inšpiratívny námet s metaforickým presahom.“ Lenka Dzadíková

  1. miesto – Anna VATALOVÁ: Kamaráti

„Autorka hry Kamaráti je ostrieľanou účastníčkou dielní kreatívneho písania a súťaže Dramaticky mladí. Príbeh najlepších kamarátov a prebúdzajúcej sa lásky medzi nimi vystavala dramaticky aj formálne – pútavo a kultivovane. Porota ocenila premyslenú štruktúru dramatického textu a krištáľovo čistú úprimnosť autorkinej výpovede.“ Dominika Zaťková

Dlhoročnou súčasťou súťaže Dramaticky mladí sú Dielne kreatívneho písania, ktoré vedú divadelní/é profesionáli/ky. Aj ocenené autorky Katarína Zubáková a Anna Vatalová boli účastníčkami dielní v Banskej Bystrici, pričom tento rok sa dielne realizovali aj v Bratislave a v Trnave.

Vyhodnotenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo 24. júna 2021 v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave za účasti odbornej poroty a organizátorov. Mladé autorky a autor si tiež mohli vychutnať realizáciu svojich textov v praxi – formou scénického čítania v podaní hercov trnavského divadla.

 

Dramaticky mladí - archív

A
A
A
.