DRAMATICKY MLADÍ 2022

13. ročník súťaže o najlepší dramatický text autoriek a autorov od 9 do 18 rokov DRAMATICKY MLADÍ 2022 vyhlásil Divadelný ústav vo februári 2022, uzávierka súťaže bola 15. mája 2022. Prihlásilo sa do nej 15 autoriek a autorov vo veku od 11 do 18 rokov. Prihlásené texty posudzovala odborná porota v zložení: Miriam Kičiňová (dramaturgička a riaditeľka Činohry SND), Dária Fojtíková Fehérová (teatrologička) a Lenka Dzadíková (teatrologička).  Porota zaznamenala pokles tém zo školského prostredia s banálnymi ľúbostnými zápletkami, a naopak – nárast tém zameraných na psychické problémy, prekračovanie rodových stereotypov alebo atypické prostredie (domov dôchodcov, márnica, hlava – myseľ hrdinu). Prisúdila to dôsledkom lockdownu a tomu, že deti boli dlhé obdobie samé, bez sociálnych kontaktov. Z textov bolo cítiť, že mladá generácia premýšľa a rieši, ako zvládať stresové a záťažové situácie.

Finále 13. ročníka súťaže DRAMATICKY MLADÍ 2022 sa konalo v sobotu 18. júna 2022 v Modrom salóne Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Divadelný ústav ho pripravil v spolupráci s Činohrou SND. Jeho súčasťou bolo aj inscenované čítanie finálových textov súťaže a prezentácia dielní kreatívneho písania.

Výsledky súťaže DRAMATICKY MLADÍ 2022

  1. miesto: Mária VINCZEOVÁ: Leta

Autorka hru zasadila do prostredia Anglicka pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Sledujeme príbeh hrdinky Lety od detstva až do dospelosti. Autorka prostredníctvom minulosti reaguje na aktuálnu situáciu, pričom sa zamerala na jeden často ignorovaný a u nás takmer neznámy fenomén, posttraumatickú stresovú poruchu. Hra je napísaná kultivovaným jazykom so zmyslom pre divadelné obrazy. Je to výpoveď o dozrievaní, o túžbach, o láske k rodine a o kompromisoch, ktoré z lásky dokážeme premeniť na prednosť. (za porotu: Dária Fojtíková Fehérová)

  1. miesto: Terézia GALFYOVÁ: Sýkorka

Hra o priateľstve a hľadaní vlastnej identity. Hlavná hrdinka Emily je krehké samotárske dievča, ktoré si kvôli chybe z minulosti nevie nájsť priateľov. Bojuje s problémami svojho pubertálneho veku, s náladovosťou, túžbou niekam patriť, s typickým ponižovaním a šikanou, s akými sa stretávajú samotárske deti. Na hre je cenný úprimný pohľad autorky do tínedžerského sveta, zachytený autentickým jazykom, ktorému nechýba divadelná obraznosť. (za porotu: Dária Fojtíková Fehérová)

  1. miesto:  Kristína ANDILOVÁ: Chaos nad všetky chaosy

Divadelná hra Chaos nad všetky chaosy pozýva čitateľov do netradičného, abstraktného prostredia – ľudského mozgu, v ktorom nachádzame štyri neurčité, bezpohlavné postavy – myšlienky. Sledujeme ich vzájomnú komunikáciu, rozpory a konflikty. Ako jedna myšlienka vytláča druhú, navzájom sa popierajú, majú zo seba strach, potrebujú sa vyrovnať s hraničnou situáciou. Hra je pokusom o metaforické vyjadrenie vnútorného napätia mladého človeka. Je to nekonvenčný, skúmavý pohľad do psychiky človeka. (za porotu: Dária Fojtíková Fehérová)

Finálový program v Modrom salóne SND doplnila prezentácia dielní kreatívneho písania pre deti a mládež, ktoré sú súčasťou projektu DRAMATICKY MLADÍ. Realizuje ich Divadelný ústav vo vybraných profesionálnych divadlách na Slovensku a vedú ich dramaturgičky a dramaturgovia divadiel. V tejto divadelnej sezóne dielne pôsobili v banskobystrickom Bábkovom divadle na Rázcestí (lektorka Iveta Škripková), žilinskom Mestskom divadle (Daniela Brezániová), Divadle Jána Palárika v Trnave (Lucia Mihálová) a v Činohre Slovenského národného divadla (Mário Drgoňa). Navštevovalo ich spolu 31 detí a mladých ľudí.

Fotogaléria z finále 13. ročníka súťaže v Modrom salóne SND:
https://www.theatre.sk/node/3607

Vo februári 2022 sa v rámci projektu DRAMATICKY MLADÍ uskutočnil v Štúdiu 12 workshop s dramatičkou Ivetou Škripkovou Tvorivé písanie s deťmi – ako na to? Pozrite si fotogalériu:  (https://www.theatre.sk/node/3319

Koordinátorka projektu: Dominika Zaťková
kontakt: 02/204 87 804,  dominika.zatkova@theatre.sk

Vizuál DRAMATICKY MLADÍ 2022: Lucia Kotvanová, Slogan: Mário Drgoňa

dm_2022

Dramaticky mladí - archív

A
A
A
.