Dramaticky mladí 2010

Divadelný ústav vyhlásil vo februári 2010 súťaž DRAMATICKY MLADÍ 2010 o najlepší dramatický text autorov do 18 rokov na tému Školský dvor. Do súťaže sa mohol zapojiť každý, kto mal zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať dramatický text. 

Termín uzávierky súťaže bol 31. mája 2010. Prihlásené texty posúdila odborná porota, zložená z divadelných profesionálov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v utorok 22. júna 2010 počas Junior dňa festivalu Dotyky a spojenia v Martine.

V súťaži DRAMATICKY MLADÍ 2010 sa stretlo devätnásť textov od dvadsiatich autorov vo veku 11 – 17 rokov. Vyhlásená téma „Školský dvor“ sa v textov odrážala rôznymi spôsobmi. Deti rozmýšľali nad otázkami lásky, priateľstva, ale aj šikany, outsiderstva, konfliktov s učiteľmi či hľadania samých seba.

Porota súťaže DRAMATICKY MLADÍ 2010 v zložení Eva Čárska (dramaturgička Bibiany), Zuza Ferenczová (dramatička) a Daniel Hevier (spisovateľ) udelila tieto ceny:

1. miesto: Peter Hadvab (15): Obchodník s mydlami 

2. miesto: Michal Dudoň (14): Láska po našom 

3. miesto: Daniel Mališ (14): Učiteľka chémie 

Špeciálna cena Bibiany: Ivana Kleinová (14) za hru Toto nevymyslíš!

Ocenenie za nápaditú štruktúru: Soňa Bielková (14) za hru Moja mama depešáčka

Ocenenie za autorskú spontánnosť: Lucia Erdelská (11) za hru Moja vymyslená kamarátka

Ocenenie za výraznú obraznosť: Michaela Hirtlová (17) za hru Úplne obyčajná škola

Ocenenie za autorskú spontánnosť: Paulína Oklešteková (12) za hru Čo je to náhoda? A čo je to osud?

Ocenenie za humor a premyslenú kompozíciu: Lucia Panáčková (16) za hru Štyri čísla medzi ľuďmi

Ocenenie za autentické dialógy: Max Sobek (15) za hru Školské radovánky

Ocenenie za tematickú aktuálnosť: Mária Vankušová (14) za hru Spomienky, upomienky a verejné mienky

(v zátvorkách je uvedený vek súťažiacich)

Všetky práva k zverejneným textom sú vyhradené. Nijaká časť textu sa nesmie verejne predvádzať bez predchádzajúceho súhlasu autorov. Kontakt na autorov poskytne na požiadanie Divadelný ústav.

Dramaticky mladí - archív

A
A
A
.