Dramaticky mladí 2014

V sobotu 17. mája sa v Modrom salóne Slovenského národného divadla v rámci desiateho ročníka festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2014 uskutočnilo odovzdávanie cien súťaže dramatických textov detí a mládeže do 18 rokov. Porota udelila tri hlavné ceny, štyri čestné ceny poroty a jednu kolektívnu cenu.

Prvé miesto získal Andrej Samuel Čermák za svoj text Jednosmerný lístok. Na druhom mieste sa umiestnila Daniela Brezániová a jej text Tancovala bosá. O treťom mieste rozhodla porota v prospech Patrície Petrincovej s textom Kde si?

Čestné ceny poroty získali Jakub Matkovčík za text Let na krídlach IkaraJakub Crcha za text Jedna noc a ďalší deňRenáta Masarovičová za text Vianoce na deadline a Lucia Jaďuďová za text Ako Ondro Strach o strach prišiel.

Porota udelila aj kolektívnu cenu študentom II. B ročníka hudobno-dramatického odboru Súkromného konzervatória v Nitre a textu Zakázané známosti.

Do uzávierky súťaže Dramaticky mladí sa prihlásilo a o ceny bojovalo 21 textov jednotlivcov a 3 kolektívne práce. Odborná porota v zložení Katarína Jánošová, dramaturgička; Adriana Totíková, režisérka a prekladateľka; a Juraj Hubinák, dramaturg a redaktor, rozhodla o udelení ôsmich cien.

Dramaticky mladí - archív

A
A
A
.