Zbierka negatívov a diapozitívov

Zbierku tvoria negatívy a diapozitívy týkajúce sa profesionálnej divadelnej kultúry na Slovensku. Ide prevažne o materiál obsahujúci divadelné inscenácie a zábery divadelných osobností a udalostí.

 

Mgr. Katarína Švábiková, PhD. – archivárka Archívu Divadelného ústavu
Tel.: +421 220 487 310
E-mail:
katarina.svabikova@theatre.sk

 

Mgr. Beáta Pintérová – archivárka Archívu Divadelného ústavu
Tel.: +421 220 487 312
E-mail:
beata.pinterova@theatre.sk
 

A
A
A
.