PDF na listovanie

THEATRE.sk - Made in Slovakia (2. vydanie)

THEATRE.sk

Reprezentatívna publikácia v anglickom jazyku oboznámi čitateľov so súčasným slovenským divadlom. Theatre sa zameriava na činoherné a operné súbory na Slovensku a predstaví ich najvýznamnejšie inscenácie, ktoré by sa mohli prezentovať aj v svetovom kontexte.

Publikáciu si môžete online prelistovať na tomto linku www.issuu.com/theatresk

A
A
A
.