Voľné pracovné pozície

Divadelný ústav vyhlasuje konkurz  na pracovnú pozíciu:

 

Odborný pracovník – styk s verejnosťou, PR a marketing

Odborný pracovník - styk s verejnosťou, PR a marketing - PROFESIA

Termín uzávierky žiadostí je: 15. máj 2021. 


Finančný účtovník

Termín uzávierky žiadostí je: 15. máj 2021. 


Dramaturg/ička Štúdia 12 Divadelného ústavu

Dramaturg/ička Štúdia 12 Divadelného ústavu - PROFESIA

Termín uzávierky žiadostí je: 15. máj 2021.


Bibliograf - dokumentátor

Termín uzávierky žiadostí je: 

A
A
A