Výstavy

Výstavná činnosť a jej prezentácia na Slovensku a v zahraničí je jednou z hlavných prezentačných činností Divadelného ústavu.

Časť výstav sa venuje jubilujúcim divadelníkom (hercom, režisérom, scénografom), ďalšia časť výstav sa zameriava na rozličné aspekty scénografie a kostýmového výtvarníctva. Samostatné výstavy sú venované aj divadelnej fotografii, plagátu a architektúre.

Výstavy sa z veľkej miery pripravujú z materiálov vo vlastníctve Divadelného ústavu. Autormi výstav sú odborní pracovníci DÚ alebo externí spolupracovníci, teatrológovia, historici.

Divadelný ústav ponúka po vzájomnej dohode doteraz realizované výstavy záujemcom na reinštaláciu alebo po dohode pripraví novú výstavu podľa želania záujemcu.

 

A
A
A
.