Služby

Archív a dokumentácia

V súvislosti s novelizáciou zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, je žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom na účel historického výskumu alebo iného vedeckého výskumu podľa §12, ods. 6 povinný predložiť písomné potvrdenie subjektu, pre ktorý výskum realizuje.

Predloženie písomného potvrdenia je povinné aj pri žiadosti o prístup k štúdiu dokumentačných zbierok Divadelného ústavu pre všetkých bádateľov vrátane študentov stredných a vysokých škôl.

Bádateľňa a študovňa

Bádateľňa a študovňa Divadelného ústavu bude pre verejnosť opätovne otvorená od 5. mája 2021 v obmedzenom režime, a to každý pondelok a stredu v čase od 9.00 do 16.00 hod.
Vstup do bádateľne a štúdium archívnych materiálov je možný za týchto podmienok:
-    bádateľ sa vopred objedná na konkrétny termín (dátum a čas štúdia);
-    objednať sa dá mailom alebo telefonicky

katarina.svabikova@theatre.sk, 02/20487310,
alzbeta.vakulova@theatre.sk, 02/20487305,
adam.krizan@theatre.sk, 02/20487303;

-    maximálny počet bádateľov v bádateľni je 2 bádatelia a 1 pracovník Divadelného ústavu;

-    vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu sa riadia aktuálnymi hygienickými opatreniami a aktuálne sú možné len s negatívnym testom na COVID-19 (dobu platnosti testu určujú hygienické nariadenia);

-    vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu sú možné len s respirátorom s klasifikáciou najmenej FFP2 bez výdychového ventilu.

Videotéka

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej situácii nemôže videotéka poskytovať svoje služby prezenčne, presúvame ich čiastočne do online priestoru. Po vyplnení objednávkového formulára vám dáme vedieť, či sa v našich zbierkach vami požadované dielo nachádza a ako sa k nemu dostanete.
Na základe aktuálneho cenníka služieb Divadelného ústavu, je uvedená služba spoplatnená sumou 4 € / kus.

Objednávka služieb - Videotéka

A
A
A