Služby

Archív a dokumentácia

V súvislosti s novelizáciou zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, je žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom na účel historického výskumu alebo iného vedeckého výskumu podľa §12, ods. 6 povinný predložiť písomné potvrdenie subjektu, pre ktorý výskum realizuje. Formulár je verejne dostupný.

Predloženie písomného potvrdenia je povinné aj pri žiadosti o prístup k štúdiu dokumentačných zbierok Divadelného ústavu pre všetkých bádateľov vrátane študentov stredných a vysokých škôl.

Bádateľňa a študovňa

Bádateľňa a študovňa Divadelného ústavu je od 12. septembra 2022 opäť otvorená, ale z technických dôvodov v obmedzenom režime v nižšie uvedených otváracích hodinách.

Tiež si vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa na termíne návštevy bádateľne a študovne vopred dohodli s pracovníčkami Centra divadelnej dokumentácie e-mailom alebo telefonicky vrátane popisu materiálu, ktorý potrebujete na svoje štúdium.

Videotéka

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej situácii nemôže videotéka poskytovať svoje služby prezenčne, presúvame ich čiastočne do online priestoru. Po vyplnení objednávkového formulára vám dáme vedieť, či sa v našich zbierkach vami požadované dielo nachádza a ako sa k nemu dostanete.

Na základe aktuálneho cenníka služieb Divadelného ústavu, je uvedená služba spoplatnená sumou 4 € / kus.

Objednávka služieb - Videotéka

A
A
A
.